Νέοι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι σχολών ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων, μπορούν να κάνουν αίτηση για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, καθώς και για εξάμηνη έμμισθη πρακτική άσκηση στην εταιρεία DEMO ABEE.

Το πρόγραμμα Start Your Journey δίνει υποτροφίες σε τρία άτομα από κάθε σχολή ύψους 2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ και 500 ευρώ, καθώς επίσης και τρεις δυνατότητες Πρακτικής άσκησης ανά κατηγορία σχολών για 6 μήνες με μικτές μηνιαίες αποδοχές 750 ευρώ.

Στη τελική φάση του προγράμματος «Start Your Journey», οι αριστούχοι επιστήμονες που θα προκριθούν καλούνται για προσωπική συνέντευξη και γνωριμία με στελέχη της επιχείρησης, προκειμένου να στηρίξουν την υποψηφιότητά τους. Φέτος και λόγω των μέτρων ασφάλειας για την προστασία από τον COVID -19, οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Οι υποψήφιοι (με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) θα πρέπει να προέρχονται από τις εξής σχολές:

- Χημικού
- Βιολογίας
- Φαρμακευτικής
- Χημικών Μηχανικών
- ΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών
- ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Αυτοματισμού

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,5 και ηλικία έως 29 ετών.

H υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίητση συμμετοχής πατώντας εδώ