Διαθέσιμη είναι από σήμερα η αίτηση για την οικονομική ενίσχυση- αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 600 ευρώ σε επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης του Απριλίου.

Η δεύτερη ευκαιρία που τους δίνεται προκειμένου να μπουν στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση, γίνεται μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα https://supportemployees.services.gov.gr/

Η δυνατότητα αυτή ισχύει μέχρι και τις 8 Μαίου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα χωρίς προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να μπουν με τους κωδικούς taxinet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφόσον δεν υπάρχει υποβληθείσα αίτηση να υποβάλουν την αίτησή τους.

Στο μεταξύ σήμερα πληρώθηκε το ειδικό επίδομα των 600 ευρώ σε 155.314 δικαιούχους επιστήμονες που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο κατηργημένο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Οι 17.700 που έλαβαν πριν το Πάσχα την προκαταβολή των 400 ευρώ, έλαβαν σήμερα τα υπόλοιπα 200 ευρώ.