Τη δυνατότητα να αναστείλουν τις συμβάσεις του συνόλου ή μέρους του προσωπικού τους έχουν οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, όσες επιχειρήσεις - εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού και για να προσαρμοσθούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται ένεκα του φαινομένου, θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

Οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες που πλήττονται θα πρέπει να ανήκουν στη σχετική λίστα που θα καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών -βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ)- και η οποία θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Το μέτρο της αναστολής συμβάσεων μπορεί να εφαρμοσθεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης, ανέφερε επίσης.

Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία συμβάσεων εργασίας, διαφορετικά η απόλυση είναι άκυρη. Επίσης, με την ολοκλήρωση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όσους εργαζόμενους ανασταλούν οι συμβάσεις τους, δικαιούνται αυτομάτως την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ, ενώ κανονικά θα πληρωθούν οι ασφαλιστικές τους εισφορές.  

Η υποβολή αιτήσεων

Οι εργοδότες που θέλουν να εφαρμόσουν το μέτρο, θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου να δηλώσουν ότι προχωρούν σε αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να μπουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» και να επιλέξουν την καρτέλα «Ειδικά Έντυπα» και από εκεί την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών».

Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα πεδία, να αναφέρουν όχι μόνο τους εργαζόμενους που δεν εργάζονται λόγω του υποχρεωτικού λουκέτου, αλλά και και εκείνους που μπορεί να εξακολουθούν να εργάζονται.

Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν αίτηση σε μία πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Εργασίας και να δηλώσουν το ΙΒΑΝ όπου θα πιστωθεί το επίδομα.

Στην περίπτωση που οι εργοδότες δεν κάνουν την αίτηση, τότε δεν συμμετέχουν στον μηχανισμό στήριξης και στα ευεργετικά μέτρα αναστολής οφειλών, δόσεων και καταβολών προς το δημόσιο, ούτε οι εργαζόμενοί τους μπορούν να λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ.

Όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 31.3.2020.

Το ποσό των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο.