Τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα ενταχθέντα σε αυτόν Ταμεία θα αναρτήσει σήμερα ο ΕΦΚΑ στον ιστότοπό του (www.efka.gov.gr), προκειμένου να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι για το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των συντάξεών τους.

Χθες αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων από τους πρώην φορείς, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ και Δημόσιο

Σε πρώτη φάση αναρτώνται τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 και για τους συνταξιούχους πριν από 13/5/2016 (παλαιοί συνταξιούχοι), ενώ σταδιακά θα αναρτηθούν για όλους τους συνταξιούχους και οι υπόλοιποι μήνες του 2019. 

Για τα ενημερωτικά σημειώματα του 2019 δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στον ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τους κωδικούς TAXIS, να ενημερώνονται σε μηνιαία βάση από 01/01/2019 και μετά για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης τους αναλυτικά.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους συνταξιούχους των πρώην Φορέων και του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και των νέων συνταξιούχων (έναρξη σύνταξης από 13/5/2016 και μετά).

Πως γίνεται η σταδιακή ανάρτηση

Αναλυτικά η ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Στις επόμενες ημέρες και έως 10/10/2019, σταδιακά θα αναρτώνται τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, για τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Νέοι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ (έναρξη σύνταξης από 13/5/2016 και μετά)

- Παλαιοί και Νέοι συνταξιούχοι που εμπίπτουν στη σώρευση των συντάξεων.

- Παραπληγικά επιδόματα

- Προσωρινές συντάξεις.

Για τους συνταξιούχους του τ. ΟΓΑ (παλαιοί συνταξιούχοι), τα ενημερωτικά σημειώματα από 01/01/2019 έχουν ήδη χορηγηθεί με την προϋφιστάμενη διαδικασία, δεδομένου ότι οι συντάξεις αυτές δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του Ν.4387/16 (επανυπολογισμός).

Για όλες τις λοιπές κατηγορίες που δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός, θα εμφανίζεται μήνυμα ότι το ενημερωτικό σας σημείωμα θα είναι διαθέσιμο προσεχώς.