Με περισσότερα από 50.000 περιστατικά διαρρήξεων στο σύνολο της χώρας μόνο το 2014 η ασφάλιση της κατοικίας κατά των κινδύνων κλοπής θεωρείται από πολλούς ασφαλιστές επιβεβλημένη. Δεδομένου, μάλιστα, ότι όπως έχει αποδειχτεί παρά τα σύγχρονα μέτρα προστασίας καμία ιδιοκτησία δεν είναι πλήρως προστατευμένη από… αποφασισμένους διαρρήκτες, ένα σύγχρονο ασφαλιστήριο μπορεί τουλάχιστον να εξασφαλίσει σημαντική αποζημίωση για τα αντικείμενα που κλάπηκαν.  

Οι ασφαλίσεις κατά του κινδύνου της κλοπής, όπως και οι περισσότερες ασφαλιστικές καλύψεις, διαθέτουν τα δικά τους «μυστικά», για τα οποία καλό θα ήταν ο κάθε καταναλωτής να ενημερωθεί πριν υπογράψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Καταρχάς θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ασφαλιστικές, κατά κανόνα, δεν ασφαλίζουν ένα ακίνητο μόνο κατά του κινδύνου της κλοπής, αλλά οι συγκεκριμένες καλύψεις περιλαμβάνονται στα πολυασφαλιστήρια ακινήτων μαζί με άλλες ασφαλιστικές καλύψεις όπως π.χ. κατά του κινδύνου πυρκαγιάς-σεισμού. 

Η προστασία επιτυγχάνεται σε δύο επίπεδα: Πρώτον με την ασφάλιση των περιεχομένων του σπιτιού και δεύτερον με την ασφάλιση κατά ζημιών στο ακίνητο που έχουν προκληθεί κατά τη διάρρηξη, όπως σπασμένες πόρτες, παράθυρα και άλλα. Αυτές είναι δύο ξεχωριστές και διακριτές ασφαλιστικές καλύψεις που θα πρέπει να υπάρχουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Ειδικά για την ασφάλιση του περιεχομένου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αξία αντικατάστασης. Τα περισσότερα σύγχρονα ασφαλιστήρια συμβόλαια αποζημιώνουν την απώλεια των αντικειμένων ενός σπιτιού σε αξία καινούργιου, δηλαδή η αποζημίωση υπολογίζεται βάση του κόστους αντικατάστασης των κλεμμένων αντικειμένων με αντίστοιχα της ίδιας χρήσης και προδιαγραφών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ασφαλιστική αποζημιώνει σε χρήμα αλλά πολλά ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπουν και την αντικατάσταση αντικειμένων απευθείας από την ασφαλιστική. 

Πολλοί ασφαλιστές προτείνουν την όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή καταγραφή των αντικειμένων και της αξίας τους την ημέρα όπου ασφαλίστηκαν, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής να μπορεί να υπολογιστεί πιο εύκολα το ποσό της αποζημιώσεως. Στην καταγραφή αυτή θα πρέπει να αναφέρετε όλα τα αντικείμενα που ασφαλίζετε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως το μοντέλο της τηλεόρασης ή του ψυγείου σας κλπ.

Η ασφάλιση το περιεχομένου μιας κατοικίας καλύπτει «συνηθισμένα» αντικείμενα ενός σπιτιού τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορούν να αντικατασταθούν σε συγκεκριμένη αξία. Αν στο σπίτι σας διαθέτετε αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, όπως έργα τέχνης, παλαιά νομίσματα, κοσμήματα, συλλογές κλπ θα πρέπει να αναζητήσετε ειδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιo όπου θα προσυμφωνείται η αξία αυτών των αντικειμένων.

Πότε αποζημιώνει η ασφαλιστική

Ένας όρος που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός και προβλέπεται σχεδόν στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι ότι οι καλύψεις κατά των κινδύνων της κλοπής ισχύουν μόνο σε περίπτωση εμφανούς διάρρηξης, η οποία συνήθως περιγράφεται ως «παραβίαση με βίαια και δυναμικά μέσα». Δηλαδή για να αποζημιώσει η ασφαλιστική θα πρέπει να υπάρχουν σημάδια διάρρηξης, όπως σπασμένα παράθυρα, παραβιασμένες κλειδαριές, ακαταστασία και άλλες ζημιές. Επίσης θα πρέπει να ζητήσετε από την Αστυνομία βεβαίωση κλοπής, την οποία και θα πρέπει να προσκομίσετε στην ασφαλιστική σας.