Το «Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021» παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά την κυβερνητική πορεία στη διάρκεια της νέας χρονιάς. 

Στο πεδίο του υπουργείου Εργασίας γίνεται σαφές πως εμβληματικοί στόχοι της επόμενης χρονιάς είναι η εφαρμογή της νέας επικουρικής ασφάλισης και η ψηφιακή έκδοση των συντάξεων σε ποσοστό 85% έως το τέλος του 2021.

Σημαντικό "στοίχημα" για την ηγεσία του υπουργείου αποτελεί η δημιουργία πάνω από 80.000 νέων θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2021, καθώς και η ελαχιστοποίηση του χρόνου διοικητικών διαδικασιών για την αναδοχή και την υιοθεσία στον ένα χρόνο.
 

Στους στόχους του υπουργείου αναφέρονται οι εξής:

 

 • Εκσυγχρονισμός – Ψηφιοποίηση – Ποιοτική Αναβάθμιση παρεχόμενων  υπηρεσιών ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού συστήματος
 • Μεταρρύθμιση Συστήματος Επικουρικής Ασφάλισης
 • Νέες προοπτικές για τους εργαζόμενους, ασφάλεια στην εργασία, σαφές και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων
 • Στήριξη ανέργων και ανάπτυξη πολιτικών για την επίσπευση της επιστροφής τους στην αγορά εργασίας  - Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ
 • Καταπολέμηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών κοινωνικής στήριξης
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρία
 • Σύγχρονες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας
 • Προώθηση πολιτικών για  ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες των δύο φύλων
 • Επαγγελματική κατάρτιση σε αρμονία με την εθνική στρατηγική και σε συμφωνία με τις τοπικές ανάγκες. Ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας
 • Ενίσχυση Οργανωτικής Δομής ΥΠΕΚΥΠ.
   

Οι βασικές μεταρρυθμίσεις αφορούν:

 • Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος – e-ΕΦΚΑ, σύστημα «ΑΤΛΑΣ»
 • Θέσπιση και εφαρμογή νέας επικουρικής ασφάλισης
 • Υλοποίηση Σχεδίου για Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ II
 • Μεταρρύθμιση και ενίσχυση των Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών ένταξης ανέργων σε κλάδους αιχμής
 • Αναβάθμιση και αξιοποίηση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
 • Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζώης, προστασία της οικογένειας, πρώιμη παρέμβαση, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
 • Προώθηση αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία – Κάρτα αναπηρίας – Αποϊδρυματοποίηση - Προσωπικός Βοηθός
 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ
 • Εθνικό σχέδιο για την κοινωνική ένταξη και απασχόληση των Ρομά - πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων.

 

Τα μείζονα έργα που θα τεθούν σε εφαρμογή από το επόμενο έτος είναι τα ακόλουθα:

 • Αναβάθμιση του θεσμού της μαθητείας – αναμόρφωση επαγγελματικής κατάρτισης
 • Ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής μέριμνας και κοινωνικής προστασίας, ενίσχυση της μητρότητας, της παιδικής μέριμνας και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας (ΤΕΒΑ assistance).
 • Πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»
 • Νέο πλαίσιο πολιτικής για την αναδοχή και την υιοθεσία
 • Θεσμοθέτηση του προγράμματος Στέγαση & Εργασία
 • Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας των ηλικιωμένων.

 

Διαβάστε επίσης

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021: Επέκταση μέτρων στήριξης, μείωση φόρων και μεταρρυθμίσεις