Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων από εποχικούς εργαζόμενους, ανεξαρτήτως αν επαναπροσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουνίου, προκειμένου να λάβουν την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ. 

Όσοι εποχικοί εργαζόμενοι επαναπροσλήφθηκαν εντός του Ιουνίου και στη συνέχεια η σύμβασή τους τέθηκε σε αναστολή πρέπει να κάνουν μονομερή σύμβαση για το διάστημα της μη πρόσληψης και δεύτερη δήλωση μετά τον εργοδότη τους για το διάστημα που ισχύει η αναστολή σύμβασης.

Σήμερα ξεκινούν και οι πληρωμές των ειδικών αποζημιώσεων μισθωτών σε αναστολή τον Ιούνιο, καθώς και των μισθών των πρώτων εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα πληρώνονται:

- Εργαζόμενοι με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και
επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού
μηνός Ιουνίου. Συνολικά το ύψος του ποσού ανέρχεται σε 3,2 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί σε 6.393 δικαιούχους

- Εργαζόμενοι σε καθεστώς αναστολών συμβάσεων εργασίας τον μήνα Ιούνιο θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την οποία έχουν προϋπολογιστεί 56,9 εκατ ευρώ και αφορά 124.669 δικαιούχους

- Εργαζόμενοι με εκ περιτροπής εργασία μέσω του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από 15/6/2020 έως και 30/6/2020 Το κονδύλι που έχει προϋπολογιστεί για την οικονομική ενίσχυση του Δημοσίου είναι 3,8 εκατ ευρώ και αφορά  27.920 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης

- Εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού. Το κονδύλι ανέρχεται σε 655.200 ευρώ και αφορά 159.851 δικαιούχους.

Εποχικοί εργαζόμενοι

Οι εποχικοί εργαζόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις είτε γιατί δεν έχουν ακόμη επαναπροσληφθεί, είτε γιατί επαναπροσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουνίου και κατά συνέπεια δικαιούνται
για κάποιο διάστημα ειδική αποζημίωση, πρέπει να κάνουν μέχρι σήμερα τις δηλώσεις τους στο https://supportemployees.services.gov.gr/

Δώρο Πάσχα

Νέα καθυστέρηση υπάρχει στις πληρωμές προς τους εργοδότες σε ότι αφορά την αναλογία του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων κατά την περίοδο του
lockdown.

Το ποσό θα συμπεριλαμβάνει τόσο τις αποδοχές εργαζομένου όσο και τις αναλογούσες εισφορές και κρατήσεις και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας θα έπρεπε να πληρωθεί στους εργοδότες σήμερα.

Διαβάστε επίσης

 

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image