Τα αποτελέσματα γ' τριμήνου αλλά και ευρύτερα το project που θα «τρέξει» η διοίκηση της Τράπεζα Πειραιώς αποκωδικοποίησαν η Goldman Sachs, η JP Morgan και η Citi, εκφράζοντας «ουδετερότητα» για τη μετοχή της τράπεζας, με το εύρος ωστόσο των τιμών στόχων να ιδιαίτερα μεγάλο.

Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs θέτει τιμή στόχο στα 0,95 ευρώ, η Citi ανεβάζει τον στόχο της στη μετοχή στα 1,40 ευρώ, και η JP Morgan δίνει την υψηλότερη τιμή στόχο μεταξύ των τριών, στα 2 ευρώ.

JP Morgan

Όπως σημειώνει η JP Morgan, τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν στα 82 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34% σε τριμηνιαία βάση, και υψηλότερα κατά 16% σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της αμερικανικής τράπεζας, κυρίως από μια ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους (NIIs), των προμηθειών κατά 4% -σε σύγκριση με την εκτίμηση της JP που έκανε λόγο για 2%- και του trading, αυξάνοντας έτσι, συνολικά τα έσοδα κατά 9%. Παράλληλα τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων ήταν μηδενικά στο γ' τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με τα 83 εκατ. ευρώ και τα 49 εκατ. ευρώ κέρδη στο β' τρίμηνο του 2020 και στο γ' τρίμηνο του 2019, αντίστοιχα. Όπως επισημαίνει ο δείκτης NPE μειώθηκε κατά 155 μ.β στο 46,8%, με τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων CET1 να αυξάνεται κατά 10 μ.β σε τριμηνιαία βάση στο 14,1%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας TCR ανήλθε στο 16,1%. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη ανά μετοχή P/E στο 3x, με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία P/BV για το 2022 στο 0,12x και με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, RoTE στο 4,2%

Goldman Sachs

Στην ίδια γραμμή συντάσεται και η Goldman Sachs ως προς τα θετικά σημεία, τονίζοντας παράλληλα πως το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) στο γ' τρίμηνο ανήλθε στις 225 μ.β σε σύγκριση με τις 229 μ.β που ήταν στο β' τρίμηνο. Παράληλα τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν στα 81 εκατ. το γ' τρίμηνο αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση και αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση. Βασικοί παράγοντες στη συγκεκριμένη αύξηση των προμηθειών, ήταν η εκταμίευση νέων δανείων, το bancassurance και το asset management. Παράλληλα, η Goldman Sachs αναφέρεται και στο νέο project που θα «τρέξει» η διοίκηση της Τράπεζας ώστε να προσθέσει 1 δισ. ευρώ στα κεφάλαιά της.

Βασικές ενέργειες

  • Εξοικονόμηση 330 εκατ. ευρώ από την μη πληρωμή των CoCos κατά τις χρήσεις 2020-21
  • Συνθετική τιτλοποίηση περίπου 0,3 δισ. ευρώ και αναδιοργάνωση χαρτοφυλακίου συμμετοχών περίπου 0,1 δισ. ευρώ
  • Carve out του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (0,3 δισ. ευρω)
  • Η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega για NPEs μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 7 δισ. ευρώ, αλλά και οι άλλες ενέργειες θα μπορέσουν να ανοίξουν το δρόμο για άλλη μια τιτλοποίηση ύψους 5 με 6 δισ. ευρώ εντός του 2021.

Citi

Τέλος η Citi κάνει λόγο για ένα καλό βασικό ρυθμό αύξησης των εσόδων που αντισταθμίζεται από απώλειες δανείων και αυξημένη εφάπαξ φορολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, τα NPEs μειώθηκαν 0,6 δισ. ευρώ στα 22,7 δισ. ευρώ, με τον δείκτη NPE της τράπεζας να παραμένει ο υψηλότερος μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών φτάνοντας στο 46,8% με μέτρια κάλυψη NPE στο 45%. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια με αναστολή πληρωμών, που φτάνουν τα 5,3 δισ. ευρώ συνολικά, τα 2,3 δισ. ευρώ ενέχουν τον κίνδυνο να «κοκκινίσουν». Στα γραμμή της Goldman Sachs γύρω από το νέο project της Τράπεζας Πειραιώς συντάσσεται και η Citi.