Με δύο προγράμματα έκτακτης ρευστότητας οχυρώνονται οι επιχειρήσεις ενάντια στις επιπτώσεις της πανδημίας -ιδίως οι μικρές και μεσαίες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Το σύνολο των πόρων ανέρχονται, μετά από τη μόχλευση μέσω των τραπεζών, σε 7 δισ. ευρώ μέσω των εν λόγω προγραμμάτων. Μαζί με πρόσθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχει σχεδιάσει το υπουργείο Ανάπτυξης, το «μπαζούκας» για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας ανέρχεται στη χώρα μας στα 15 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομικών φορέων της χώρας.

Πηγές του τραπεζικού κλάδου, πάντως, αναφέρουν στο ιnsider.gr ότι μόλις 1 στις 2 επιλέξιμες επιχειρήσεις απευθύνονται στις τράπεζες για να ενταχθούν στα προγράμματα φθηνής ρευστότητας, κυρίως λόγω αβεβαιότητας για το μέλλον αλλά και των κριτηρίων που περιλαμβάνουν αυτά τα προγράμματα, όπως η διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19 είναι:

•    Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Το πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ προσφέρει δάνεια με 100% επιδότηση επιτοκίου για 2 έτη και άτοκο κεφάλαιο σε ποσοστό 40%. Είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 40% από την ΕΑΤ και 60% από το τραπεζικό σύστημα. Απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χαμηλά επίπεδα δανεισμού. Οι επιχειρηματίες δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους τουλάχιστον για το διάστημα που διαρκεί η επιδότηση του επιτοκίου.

Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου με 25.000 αιτήσεις και πριν λίγες ημέρες υποβλήθηκε δεύτερος γύρος με 40.000 αιτήσεις. Η προσέλευση, μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλη που το σύστημα «έπεσε» αδυνατώντας να εξυπηρετήσει όλη τη ζήτηση. Μέσα στις επόμενες ημέρες, η λειτουργία του αναμένεται να αποκατασταθεί προκειμένου να δεχθεί ακόμη μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων.

•    Ταμείο Εγγυοδοσίας

Οι πόροι που διατίθενται μέσω αυτού του προγράμματος ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ. Καθώς οι τράπεζες επωμίζονται πολύ μικρότερο μέρος του πιστωτικού κινδύνου, προϋποθέτει χαμηλότερες εξασφαλίσεις από τους δανειοδοτούμενους. Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ενεργοποίηση του Ταμείου στα τέλη Μαΐου, ωστόσο, πλέον αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Μέσω του προγράμματος, η ρευστότητα χορηγείται με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις, με χαμηλότερες εξασφαλίσεις ή και ευνοϊκότερα επιτόκια. Τα δάνεια αυτά αναμένεται να είναι άμεσα διαθέσιμα, καθώς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εκταμίευσης είναι το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.