Την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 900 εκατ. ευρώ, στη Symbol Investment, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 0,9 δισ. ευρώ, σε ανεξόφλητο κεφάλαιο προς τη Symbol Investment NPLCO DAC (εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP and Elliott Advisors Limited).

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της Εθνικής, βάσει του δείκτη CET 1 για το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την Εθνική.