Στο 20% θα μειωθεί ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank, από 44% που είναι σήμερα, χάρη στην τιτλοποίηση «Galaxy» που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2020.

Αυτό διαβεβαίωσαν τα στελέχη της διοίκησης τους ξένους αναλυτές αμέσως μετά την ανακοίνωση του φιλόδοξου σχεδίου μετασχηματισμού της τράπεζας που λύνει δραστικά το πρόβλημα των NPEs σε ένα σχήμα που θυμίζει Eurobank. 

Αυτό που περιλαμβάνει το σχέδιο-μαμούθ είναι η τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 12 δισ. ευρώ αξιοποιώντας τον Ηρακλή και η ανάθεση 7 δισ. ευρώ για διαχείριση εκτός της τράπεζας. Το σύνολο αυτών των απαιτήσεων θα ανατεθεί προς διαχείριση στη «νέα Cepal» η οποία θα λειτουργήσει ως servicer για το σύνολο των κόκκινων δανείων της Alpha Bank. Προκειμένου, όμως, να διασφαλιστεί το significant risk transfer, η νέα Cepal θα πουληθεί σε ανεξάρτητο επενδυτή ο οποίος θα εξαγοράσει το πλειοψηφικό μερίδιο. 

«Θα αξιοποιήσουμε τη λύση Ηρακλής για το σύνολο των τιτλοποιήσεων που προγραμματίζουμε», δήλωσε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης. Διευκρίνησε δε ότι για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιηθούν κρατικές εγγυήσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ, με το κόστος των εγγυήσεων αυτών να βαραίνει τα οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs) που θα συσταθούν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων.

alpha

Το κόστος του σχεδίου-μαμούθ εκτιμάται από τα στελέχη της τράπεζας ότι θα έχει επίπτωση ύψους 2 δισ. ευρώ στα ιδία κεφάλαια της τράπεζας, με τη διοικητική ομάδα να διαβεβαιώνει ότι η χρηματοδότηση του Galaxy θα προέλθει από την οργανική κερδοφορία και την άντληση κεφαλαίων Tier 2 μέσω ομολογιακών εκδόσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξυγίανση του λειτουργικού μοντέλου, με μείωση του οργανικού κόστους κατά 10% σε βάθος τριετίας (έως το 2022), κυρίως μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού με συρρίκνωση του δικτύου και ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης κ.α.