Ανακάμπτει εντυπωσιακά η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια το 2019, με την οικονομική ανάπτυξη να μπαίνει σε τροχιά και τις τιμές των ακινήτων να διαγράφουν ισχυρή ανοδική πορεία.

Στέλεχος συστημικής τράπεζας αναφέρει στο insider.gr ότι οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια εκτινάχθηκε κατά 38% τον Ιούλιο, σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας ακόμη και της προσδοκίες της ίδιας της τράπεζας. Η βελτίωση, όμως, δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική, αφού «πλέον έρχονται να ζητήσουν δάνειο οι καλοί, αξιόπιστοι πελάτες», αναφέρει η ίδια πηγή.

«Πλέον, δύσκολα θα έρθει να δανειστεί κάποιος από την τράπεζα εάν έχει ανεξόφλητες οφειλές ή, ακόμη περισσότερο, βρίσκεται στον Τειρεσία. Τα κριτήρια χορηγήσεων έχουν αυστηροποιηθεί μετά την κρίση και οι πελάτες το γνωρίζουν αυτό», εξηγεί.

Σημειώνεται, πάντως, ότι το 30% των ενήλικων στη χώρα μας είναι «αδάνειστοι», δηλαδή δεν έχουν λάβει ποτέ τους δάνειο. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους μια τεράστια δεξαμενή πελατών για δανεισμό, ωστόσο, εάν δεν βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα, με παράλληλη μείωση της ανεργίας, μεγάλο μέρος του target group παραμένει μη αξιοποιήσιμο.

Ζητούν δάνεια για Airbnb

Σημαντικό ρόλο στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος έχει παίξει η ραγδαία εξάπλωση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσω της πλατφόρμας Airbnb, καθώς πολλοί πλέον ιδιώτες ζητούν δάνειο για αγορά διαμερισμάτων με στόχο την εμπορική τους εκμετάλλευση. Στο σημείο αυτό, όμως, κρύβεται ένας «νέος» κίνδυνος για τα τμήματα Πιστωτικού Κινδύνου των τραπεζών, αφού μια επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να χρηματοδοτείται με επιχειρηματικά κεφάλαια στα οποία ενσωματώνεται το υψηλότερο ρίσκο, με τη μορφή υψηλότερου επιτοκίου.

Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων κυμαίνεται από Euribor +2,75 – 4,7%, ενώ τα επιτόκια της επιχειρηματικής πίστης υπερβαίνουν το 6%. Η πολιτική που ακολουθεί η εν λόγω τράπεζα είναι να μην χρηματοδοτεί περισσότερα από 2-3 ακίνητα για τη συγκεκριμένη χρήση ανά ιδιώτη. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθεί να καλύψει την εκτινασσόμενη ζήτηση και ταυτόχρονα να περιορίσει τον κίνδυνο των συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων.