Περιορισμένο αντίκτυπο είχε μέχρι στιγμής η πανδημία του κορονοϊού στις λειτουργίες του ΟΤΕ, όπως μαρτυρούν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία ο Όμιλος εμφάνισε αυξημένα έσοδα κατά 3,6% ενώ προσέθεσε και αρκετούς νέους πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών και τηλεόρασης στην συνδρομητική του βάση. 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ομίλου ο ΟΤΕ, στο πρώτο τρίμηνο του 2020 αύξησε τις γραμμές πρόσβασής του κατά 5 χιλιάδες, από τις 9 χιλιάδες που αυξήθηκε συνολικά η αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα.

Η εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο σημείωσε στο τρίμηνο 30 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, και πλέον οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών φτάνουν τις 2.036 χιλιάδες - η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 77% της βάσης συνδρομητών σταθερής.

Επιπλέον ενόψει και της πανδημίας του κορονοϊού, αυξήθηκε και η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρεία, προσελκύοντας 45 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 787 χιλιάδες συνδρομητές ή το 39% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Οι πελάτες υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ που απολαμβάνουν ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έχουν αγγίξει πλέον το 89% έναντι 65% ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχύοντας το ARPU και τα έσοδα. Να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ έχει ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC (σχεδόν 16 χιλιάδες ενεργές καμπίνες), και πλέον στρέφεται στην επέκταση των υποδομών FTTH.

Κατά 2000 αυξήθηκαν και οι συνδρομητές της Cosmote TV στο τρίμηνο με τον συνολικό αριθμό του στις 31 Μαρτίου 2020, να φτάνει τις 557 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 3,0% σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά στην κινητή τηλεφωνία οι πελάτες της Cosmote ήταν μειωμένοι κατά 4,7% φτάνοντας τα 7,3 εκατ. στις 31 Μαρτίου του 2020, «λόγω της ενοποίησης πολλαπλών καρτών sim στην καρτοκινητή» όπως αναφέρει η εταιρεία.

Πέρα από την αύξηση των συνδρομητών σε τηλεόραση και υπηρεσίες ευρυζώνικότητας, εξαιρετικά αυξημένη καταγράφηκε και η κίνηση στα δίκτυο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων. Ειδικότερα, το δεύτερο μισό του Μαρτίου στη σταθερή, η ημερήσια κίνηση φωνής αυξήθηκε κατά 45% και η ημερήσια κίνηση data περίπου 50%. Στην κινητή, η κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 90%, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της παροχής δωρεάν 15GB για υποστήριξη κοινωνικών αναγκών, ενώ και η τηλεθέαση της COSMOTE TV on demand αυξήθηκε κατά 70%.

Η αγορά της Ελλάδας

Ειδικότερα το πρώτο τρίμηνο του έτους τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 3,6% και διαμορφώθηκαν σε €941,1 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,4% καθοδηγούμενα από υπηρεσίες δεδομένων σταθερής και κινητής. Αυξημένα κατά 20% ήταν και τα έσοδα από έργα ICT, λόγω των έργων που αφορούν στις «Έξυπνες Πόλεις», ωστόσο η πανδημία του κορονοϊού ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτού του τομέα.

Ωστόσο μειωμένα κατά 1,9% ήταν τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης για υπηρεσίες διασύνδεσης της OTE Globe, που μερικώς αντισταθμίστηκε από την υιοθέτηση υπηρεσιών οπτικής ίνας από τους εναλλακτικούς παρόχους.

Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες της ελληνικής αγοράς, τα έσοδα από υπηρεσίες στην κινητή αυξήθηκαν 3,3% στο τρίμηνο. Η θετική τάση στους πελάτες συμβολαίου κέρδισε περαιτέρω δυναμική, με αύξηση εσόδων κατά 2,5% ωστόσο η ανάπτυξη στην καρτοκινητή κατά περίπου 7% ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τα πρόσφατα τρίμηνα

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κινητής αυξήθηκαν εντυπωσιακά, κατά 32%, συνεχίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις του 2019, λόγω των προσφορών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και παρά την προσφορά δωρεάν data στους συνδρομητές κατά την περίοδο του lockdown.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, μετά από μισθώσεις (ΑL), αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,0%, στα €288,3 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο ισχυρό 40,8%.

Η αγορά της Ρουμανίας

Αύξηση κατά 9,5% - €237,1 εκατ. -  παρουσίασαν και τα έσοδα του Ομίλου από τις δραστηριότητες στην Ρουμανία, κυρίως χάρη στην ολοκλήρωση έργων ICT όπως το «WiFi στα σχολεία» τα οποία αύξησαν κατά περίπου €20,0 εκατ. τα έσοδα αλλά και στις υπηρεσίες χονδρικής τα έσοδα από τις οποίες παρουσίασαν αύξηση 31%.

Μειωμένα κατά 2,2% ήταν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διαμορφώθηκαν τα οποία διαμορφώθηκαν στα €56,5 εκατ.. Αντιστοίχως μείωση 3,8% παρουσίασαν τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τα οποία διαμορφώθηκαν σε €73,3 εκατ. Ωστόσο η μείωση σχετίζεται κυρίως με υπηρεσίες roaming και διασύνδεσης, αφού τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν πάνω από 15%. Αυξημένη κατά 11% σε 857 χιλ  καταγράφηκε και η πελατειακή βάση συνδυαστικών υπηρεσιών. Τα έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 14,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019. Επιπρόσθετα, οι συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής (FMS) κερδίζουν έδαφος, έχοντας φτάσει τους 48 χιλιάδες πελάτες στο τέλος του τριμήνου, με πολύ θετική ανατροφοδότηση ως προς την ικανοποίηση πελατών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δρομολογεί πρωτοβουλίες ώστε να μειώσει τα έμμεσα κόστη, μεταξύ άλλων, κάνοντας outsource τις υπηρεσίες τηλεόρασης και τη διαχείριση του στόλου αυτοκινήτων. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σχεδόν 14% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στη Ρουμανία, άγγιξε τα €33,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων και του εξορθολογισμού κόστους. Οι διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει τη θέση της με τη στενότερη παρακολούθηση των απαιτήσεων και των αποθεμάτων έχει οδηγήσει σε βελτίωση των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών (AL) κατά περίπου €65 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020.

Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €605,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2019.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,5% σε €322,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 34,2%, αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 2,0%, σε €288,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 40,8%, βελτιωμένο κατά 30 μονάδες βάσης.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €157,5 εκατ. σε σύγκριση με τα κέρδη €133,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας χαμηλότερες αποσβέσεις, ως αποτέλεσμα των απομειώσεων των περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία το 2019.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €40,0 εκατ., μειωμένη σε σχέση με τα €46,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας κυρίως την επίδραση από τον μειωμένο συντελεστή φορολογίας στην Ελλάδα.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €112,5 εκατ., σε σύγκριση με €62,9 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €166,4 εκατ., μειωμένες κατά 5,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €138,9 εκατ. και €27,5 εκατ. αντίστοιχα.

Επιπλέον, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (AL) €132,9 εκατ. σε σύγκριση με €35,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο αντανακλώντας την αύξηση στα κέρδη προ φόρων καθώς και το σημαντικά βελτιωμένο κεφάλαιο κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (AL) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2020, ήταν €930,0 εκατ., μειωμένος κατά 19,0% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (AL) του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,7 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) του Ομίλου ανέρχεται σε €540,8 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς λόγω πανδημίας

Παρότι οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν περιορισμένες στο πρώτο τρίμηνο, δεδομένου ότι εμφανίστηκε στα μέσα του Φεβρουαρίου, το εύρος των επιπτώσεων του κορονοϊού στις λειτουργίες της εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας.

Η πιθανότητα υποβολής εκ νέου των προσφάτως αρθέντων περιοριστικών μέτρων, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, μειώνοντας τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, περιορίζοντας προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν ή ήδη επηρεάζονται από την κρίση του κορονοϊού είναι το B2B, το ICT, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming.  

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ομίλου, «η διοίκηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της εταιρείας και υλοποιεί προληπτικά σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και περιορισμού του ρίσκου, ώστε να ελαττώσει τυχόν δυσμενή επίδραση στους λειτουργικούς και χρηματοικονομικούς δείκτες του».

Δεδομένου ότι η πανδημία θα μπορούσε να επηρεάσει τα έσοδα του Ομίλου σε Ελλάδα και Ρουμανία το Β’ τρίμηνο του 2020, η εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές, όπως άλλωστε είχε αναφέρει κι ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ,  Μιχάλης Τσαμάζ, σε πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Επενδύσεις και Μέρισμα

O ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη. H διοίκηση αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600,0 εκατ., προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €610,0 εκατ. και ελεύθερες ταμειακές ροές €350,0 εκατ.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναβολή πληρωμής για άδειες φάσματος το 2019, η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400,0 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,55 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Η σχετική πληρωμή μερίσματος €258,6 εκατ., αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2020. 

Σημειώνεται ότι, τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων σύμφωνα με το νόμο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €141,4 εκατ. ή το 35% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2020, θα διατεθεί για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 20.02.2020.

«Παρά την περιορισμένη επίδραση του COVID-19 στο τρίμηνο, η πανδημία άλλαξε ουσιωδώς τις λειτουργίες μας και την οργάνωσή μας. Από την πρώτη μέρα, προτεραιότητά μας ήταν η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας και των πελατών μας, αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών μας, τις οποίες οι πελάτες έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος της οικογένειας του ΟΤΕ για την προσήλωση και τον ζήλο που επέδειξαν σε αυτή την κρίση. Χάρη στη δική τους δουλειά και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις, τα δίκτυα του ΟΤΕ ανταποκρίθηκαν άψογα σε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση – στην Ελλάδα η ημερήσια κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 50% στη σταθερή και σχεδόν διπλασιάστηκε στην κινητή, χωρίς την παραμικρή επίδραση στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας ή την ταχύτητα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, οικιακούς και εταιρικούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό να επιταχύνουμε την ανάκαμψη της αγοράς μόλις υποχωρήσει αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ανέφερε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο CEO του Ομίλου, κ. Mιχάλης Τσαμάζ. 

«Παρότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία στα έσοδά μας, θα προβούμε σε μείωση εξόδων σε όλους τους τομείς, ώστε να μην υπάρξει καμία αλλαγή στους στόχους που έχουμε θέσει για τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η παρούσα κατάσταση επιβεβαιώνει την ανάγκη ψηφιακοποίησης της εταιρείας και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Σκοπεύουμε, μάλιστα, να αξιοποιήσουμε και μετά την κρίση τα μαθήματα που πήραμε όλο αυτό το διάστημα» κατέληξε.