Η Vidavo στήριξε έμπρακτα την ιατρική και εκπαιδευτική αποστολή, αγάπης και αλληλεγγύης «Αλόννησος 2015» που διοργάνωσε ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών (ΜΟΣΦ). Με την πρωτοβουλία του αυτή μετέφερε 36 ιατρούς και 15 ειδικούς επιστήμονες καθώς κι ένα σύνολο 230 εθελοντών με 46 σκάφη, ομάδα που κλήθηκε να ανταποκριθεί σε 2.579 αιτήματα των κατοίκων της Αλοννήσου για ιατρικές εξετάσεις κι ενημέρωση / εκπαίδευση μέσω διαλέξεων.

Η Vidavo πλαισιώνει την αποστολή και χορηγεί στο δήμο Αλοννήσου πλήρες σύστημα τηλεϊατρικής παρακολούθησης χρόνιων ασθενών κι εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, Vida24TM.

Το σύστημα αξιοποιεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο τομέα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των ιατρικών συσκευών και δίνει τη δυνατότητα καταγραφής ιατρικών δεδομένων και συμβουλευτικής γνωμάτευσης από απόσταση.

Το σύστημα Vida24TM χρησιμοποιείται τόσο σε τοπικές κοινωνίες ανά την Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών τηλευγείας / τηλεπρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά και πολίτες που επιθυμούν την παρακολούθηση της φυσικής τους κατάστασης και παραμέτρων της υγείας τους.

Το Vida24TM μετατρέπει το κινητό τηλέφωνο σε εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης της υγείας, καθιστώντας την τεχνολογία προσιτή σε κάθε πολίτη ή/και επαγγελματία υγείας.

Το προσφερόμενο σύστημα Vida24™, πιστοποιημένο με CE, μπορεί να αξιοποιηθεί από την τοπική κοινωνία με πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καρδιαγγειακών παθήσεων (πρόληψη, διάγνωση, παρακολούθηση), μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα της αποστολής «Αλόννησος 2015» καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.