Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που τροφοδοτούνται από φυσικό αέριο δεν θα χαρακτηριστούν ως βιώσιμη επένδυση στην Ευρώπη, εκτός εάν πληρούν ένα όριο εκπομπών, κάτι το οποίο δεν ισχύει για καμία μονάδα προς το παρόν, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο σχετικό προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο τέλος του χρόνου. Το Reuters, επικαλούμενο το σχετικό κείμενο, αναφέρει ότι οι κανόνες που θα θέσει η ΕΕ θα αναγκάσουν από το τέλος του 2021 τους παρόχους χρηματοοικονομικών προϊόντων να αποκαλύψουν ποιες επενδύσεις πληρούν τα περιβαλλοντικά και κατ' επέκταση θα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως «βιώσιμες».

Ο στόχος είναι να κατευθυνθεί με αυτό τον τρόπο η ιδιωτική χρηματοδότηση σε έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα για να βοηθηθεί η ΕΕ να επιτύχει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους και να περιορίσει το λεγόμενο «πράσινο ξέπλυμα» σταματώντας τον χαρακτηρισμό των επενδύσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια ως «πράσινων» .

Σύμφωνα με το προσχέδιο, για να χαρακτηριστεί μια επένδυση ως βιώσιμη θα πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής και με βάση αυτά τα κριτήρια οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να παράγουν περισσότερα από 100 γραμμάρια ισοδύναμου CO2 ανά κιλοβατώρα.

Όμως, ακόμη και οι πιο αποδοτικές μονάδες φυσικού αερίου στην Ευρώπη παράγουν πάνω από τρεις φορές αυτό το όριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας και της ανεξάρτητης δεξαμενή σκέψης Ember.

Για να συμμορφωθεί ο κλάδος, θα μπορούσαν οι εγκαταστάσεις να χρησιμοποιούν τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) αλλά προς το παρόν, καμία ευρωπαϊκή μονάδα φυσικού αερίου δεν το κάνει. Ωστόσο, η αρχή έχει γίνει και εταιρείες όπως η Equinor και η Shell αναπτύσσουν τοπικά έργα CCS σε βιομηχανικούς τομείς.

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας φυσικού αερίου έχουν εντείνει τις προσπάθειες να ασκήσουν πιέσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων μετά την εξαίρεση των περισσότερων μονάδων φυσικού αερίου και αγωγών από τον προσωρινό κατάλογο που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο. Εταιρείες όπως η BP , η Total και η Equinor υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ αυτό το μήνα, ζητώντας οι κανόνες πράσινης χρηματοδότησης να στηριχθούν στην υπάρχουσα αγορά φυσικού αερίου ως τη ραχοκοκαλιά του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος της ΕΕ.

Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει το προσχέδιο το οποίο υπόκειται πριν από τη δημοσίευση αργότερα φέτος.

Οι κανόνες δεν θα απαγόρευαν στις εταιρείες να επενδύουν σε έργα που δεν πληρούν τα «βιώσιμα» κριτήρια της ΕΕ, αλλά οι βιομηχανικοί όμιλοι έχουν προειδοποιήσει ότι η εξαίρεση των μονάδων φυσικού αερίου μπορεί να σημαίνει ότι θα δυσκολευθούν να συγκεντρώσουν χρηματοδότηση - ακόμη και για επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών.

Οι κανόνες της ΕΕ χρησιμοποιούν αυστηρότερο όριο εκπομπών από το όριο των 250 g CO2 ανά kwh που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τον έλεγχο των επενδύσεων. Η ΕΤΕπ θα σταματήσει τη χρηματοδότηση έργων ορυκτών καυσίμων που δεν θα έχουν προσαρμοστεί έως το τέλος του 2021.

«Η ύπαρξη ενός ορίου  που δεν είναι σύμφωνο με την ΕΤΕπ υποδηλώνει την έλλειψη συνδυασμένων κανόνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού, κάτι που  δημιουργεί στρέβλωση», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Eurogas, James Watson, στο Reuters.

Τα σχέδια κανόνων θα χαρακτηρίσουν ορισμένες επενδύσεις αγωγών ως βιώσιμες - συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων για να επιτρέψουν στους αγωγούς φυσικού αερίου να μεταφέρουν περισσότερα καύσιμα  χαμηλού άνθρακα όπως υδρογόνο.

Ωστόσο, οι επενδύσεις σε νέους αγωγούς θα θεωρούνται βιώσιμες μόνο εάν είναι αφιερωμένες στη μεταφορά αερίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα.