Χιλιάδες περιστατικά ρευματοκλοπών εξακολουθούν να εντοπίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλει ο διαχειριστής για την πάταξη του φαινομένου. Παρά το γεγονός ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει αλλάξει και έχει αρχίσει να αποφέρει αποτελέσματα, το φαινόμενο στην Ελλάδα ακολουθεί αυξητικές τάσεις. 

Σε σχετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου σε εσπερία της ΡΑΕ, ο Διευθυντής Χρηστών Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κος Νικόλαος Δρόσος, αναφέρθηκε στο «ελληνικό παράδοξο» σημειώνοντας ότι: «παρά την εντατικοποίηση των προσπαθειών, την πύκνωση των ελέγχων, τη διάθεση σημαντικότατων πόρων και την αλματώδη αύξηση του πλήθους των εντοπισμένων κρουσμάτων ρευματοκλοπής από τη δημιουργία του ΔΕΔΔΗΕ, το φαινόμενο όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά τουναντίον μεγεθύνθηκε.  Ενώ η χώρα ανήκει (και έδωσε αγώνα να κρατηθεί) στον σκληρό πυρήνα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, εμφανίζει μια έντονη «τριτοκοσμική» πλευρά, με νοοτροπίες και πρακτικές που αντανακλούν βαθιά ριζωμένες αντιφάσεις και παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα ποσοτικά δεδομένα του διαχειριστή (μέχρι τις 30/8/2019), έχουν αποσταλεί 17.505 επιστολές για διαπιστωμένες ρευματοκλοπές με βεβαίωση απαιτήσεων και 7.824 επιστολές για πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές. Τα βεβαιωμένα ποσά των απαιτήσεων ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις σε 21 εκατ. ευρώ.  Οι αποκοπές ήταν περίπου 5.000 και οι καταναλωτές που συμμορφώθηκαν περί τους 2.750. 

Σημειώνεται ότι το 72,3% των ρευματοκλοπών αφορά σε οικιακή χρήση, το 24,5% σε εμπορική χρήση, το 2,1% σε αγροτική χρήση, το 1,0% σε βιομηχανική χρήση και το 0,1% σε άλλες χρήσεις. 
Τα επόμενα βήματα

Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ, όπως τόνισε ο κ. Δρόσος, είναι η ανάσχεση αρχικά του φαινομένου της ρευματοκλοπής και η δραστική περιστολή του στη συνέχεια, με ταυτόχρονη ανάδειξη του αντικοινωνικού χαρακτήρα του φαινομένου. Αυτό θα βασιστεί στο υφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο όπως εκτιμά:

➢ Θωρακίζει την προσπάθεια του ΔΕΔΔΗΕ
➢ Ενοποιεί τις διαδικασίες αντιμετώπισης του φαινομένου
➢ Διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου των καταναλωτών
➢ Αναβαθμίζει το ρόλο του Διαχειριστή Δικτύου
➢ Εξοπλίζει τον Διαχειριστή με αποτελεσματικά μέσα