Καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ύψους 104,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισε για το εννεάμηνο του 2015 η Folli Follie. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 875,5 εκατ. ευρώ, από 724 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας αύξηση κατά 20,9%.

Η βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του ομίλου οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η οποία ανήλθε σε 154,6 εκατ. ευρώ, από 146,6 εκατ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 5,5%.

Αναλυτικότερα:

- Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 875,5 εκατ. ευρώ.

- Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν στα 399,6 εκατ. ευρώ.

- Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 154,6 εκατ. ευρώ.

- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 104,2 εκατ. ευρώ.

- Το EBITDA ανήλθε σε 175,1 εκατ. ευρώ.