Ελλάκτωρ: Από 26 Ιουλίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,5 ευρώ ανά μετοχή

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ελλάκτωρ: Από 26 Ιουλίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,5 ευρώ ανά μετοχή
Την 26η Ιουλίου όρισε η Ελλάκτωρ ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους. Όπως αναφέρει η εισηγμένη, η χρηματική καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank. 

Την 26η Ιουλίου όρισε η Ελλάκτωρ ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους. Όπως αναφέρει η εισηγμένη, η χρηματική καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank.

Επίσης, από την Δευτέρα, 22 Ιουλίου (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τελική ονομαστική αξία των €0,04 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,50 ανά μετοχή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 31.05.2024 ενημέρωσής της προς το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που έλαβε χώρα την ίδια ημερομηνία, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50, με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό €174.096.002,50, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό €0,50, δηλαδή από €0,54 ευρώ σε €0,04 ανά μετοχή και την ισόποση επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή €0,50 για κάθε μία μετοχή, ανακοινώνει ότι :

Την 06η Ιουνίου 2024, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4207167, η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθ. πρωτ. 3296910ΑΠ/06.06.2024, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 18.06.2024, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά ανέρχεται στο ποσό €13.927.680,20, διαιρούμενο 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) η κάθε μία καθώς και την σκοπούμενη επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού €0,50 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τελική ονομαστική αξία των €0,04 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,50 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024. Η χρηματική καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK AE» η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ALPHA BANK Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2029).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 8185078 & 210 8185076).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

15 δορυφόρους αποκτά η Ελλάδα έως το 2026

AS Company: Στην τελική ευθεία το deal στα βρεφικά – Έρχονται νέες εξαγορές

Akuo Energy: Πρώτη καμπάνια crowdfunding για έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα

gazzetta
gazzetta reader insider insider