Πλαστικά Θράκης: Οι «αντοχές», οι επενδύσεις και η πορεία στο ΧΑ - «Στέρεψε» η ζήτηση για προϊόντα covid  

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Πλαστικά Θράκης: Οι «αντοχές», οι επενδύσεις και η πορεία στο ΧΑ - «Στέρεψε» η ζήτηση για προϊόντα covid  
Σχεδόν μηδενική ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία, τομέας που στήριξε την προηγούμενη 3ετία τα μεγέθη. Ικανοποιητικά μεγέθη 6μήνου, μείωση δανεισμού, συνέχιση επενδύσεων. Θετικά αναμένονται τα EBITDA γ’ τριμήνου. Πώς πηγαίνει η μετοχή στο ταμπλό

Μειωμένα αλλά σε γενικές γραμμές ανθεκτικά ήταν τα οικονομικά μεγέθη που παρουσίασε ο όμιλος Πλαστικών Θράκης, μίας εκ των εισηγμένων βιομηχανικών – παραγωγικών μονάδων της χώρας. Ωστόσο, όπως καταγράφεται και στην οικονομική έκθεση 6μήνου 2023, παρατηρήθηκαν, μεταξύ άλλων, μειωμένη ζήτηση για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών, σημαντικά μειωμένη ζήτηση για προϊόντα του αγροτικού τομέα, αυξημένο κόστος ενέργειας, συγκριτικά με τα προ-πανδημίας επίπεδα, αλλά μειωμένο, συγκριτικά με το 2022, ενώ γενικότερα σημειώθηκαν μικρότεροι όγκοι πωλήσεων (-5,6%) λόγω της ύφεσης και της μικρότερης ζήτησης σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Μηδενική ζήτηση για προϊόντα COVID-19

Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η σχεδόν μηδενική ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, τομέας που στήριξε την προηγούμενη 3ετία τα μεγέθη αλλά και το επενδυτικό πλάνο του ομίλου, προς όφελος και του καθαρού δανεισμού. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κατά τη διοίκηση του γκρουπ στο 6μηνο καταγράφηκαν και ήπια ανάκαμψη της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων έργων, ενισχυμένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων και χρωμάτων, περαιτέρω μείωση του κόστους των πρώτων υλών, μειώσεις στο μεταφορικό κόστος με ικανοποιητική διαθεσιμότητα μέσων αλλά και σταθερά αυξημένα επιτόκια δανεισμού.

Να θυμίσουμε ότι η εισηγμένη στις αρχές του 2020 ήταν μεταξύ των εταιρειών που ανέλαβαν να τροφοδοτήσουν την αγορά και τη χώρα με υγειονομικές μάσκες και άλλα σχετικά προϊόντα. Άλλωστε, η Πλαστικά Θράκης είχε σχετική εμπειρία, λόγω και της θυγατρικής της Don & Low στη Σκωτία.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου, «κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2020, η οποία χαρακτηρίστηκε από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, ο όμιλος αντιμετώπισε σημαντικά αυξημένη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα του υφιστάμενου προϊοντικού χαρτοφυλακίου του και συγκεκριμένα τεχνικά υφάσματα για εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας (Personal Protective Equipment). Η υψηλή αυτή ζήτηση συνεχίστηκε και κορυφώθηκε εντός του 2021. Κατά τη διάρκεια του 2022, παρατηρήθηκε, ραγδαία πτώση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του ομίλου και η σχετική κερδοφορία να περιοριστεί σημαντικά, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτέλεσε το πρώτο τρίμηνο του 2022, όπου λόγω της εξάπλωσης της παραλλαγής «Όμικρον» αλλά κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του τελευταίου μέρους συμβολαίου με τοπικό σύστημα υγείας, παρουσιάστηκε ισχυρή κερδοφορία, πολύ χαμηλότερη ωστόσο από την αντίστοιχη περίοδο του 2021». Στη συνέχεια όμως, η ζήτηση έπεσε στο… μηδέν.

Πώς πήγαν τα μεγέθη

Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €180,1 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε €212,7 εκατ., κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης πτώσης των όγκων ύψους 5,6% ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2023, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €24,1 εκατ. με τα συγκρίσιμα μεγέθη του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022 να ανέρχονται σε €25,3 εκατ., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έκτακτα κέρδη προερχόμενα από προϊόντα COVID-19 ύψους ~€4,7 εκατ. (το ΕΒΙΤDA του α’ εξαμήνου του 2022 ανερχόταν σε €30 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των κερδών από προϊόντα Covid - 19). Η μικρή υποχώρηση της τάξης του 4,7%, οφείλεται στη χαμηλότερη ζήτηση που παρατηρήθηκε παγκοσμίως σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως σχετικά με τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών του, δεν σημειώθηκε κάποια αρνητική επίδραση ως αποτέλεσμα των δυσχερών συνθηκών που επικρατούν. Αντιθέτως, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €21,7 εκατ., συγκριτικά με €21,5 εκατ.. στο τέλος του προηγούμενου έτους, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο τρίμηνο, λόγω εποχικότητας πωλήσεων, το κεφάλαιο κίνησης βαίνει αυξανόμενο, ενώ στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους €3,5 εκατ.

Να προσθέσουμε ότι ο όμιλος εμφάνισε Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών 39,223 εκατ. ευρώ, Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 24,906 εκατ. ευρώ, Μακροπρόθεσμα Δάνεια 33,032 εκατ. ευρώ, αλλά και Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 24,255 εκατ. ευρώ (αρνητικές 8,7 εκατ. τέλος 2022).

Το επενδυτικό πλάνο

Παράλληλα, κανονικά συνεχίζεται η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, το οποίο για το 2023 αναμένεται να προσεγγίσει τα €30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησής του.

Η συνέχεια

Ως προς τη συνέχεια, η Διοίκηση του ομίλου Πλαστικών Θράκης εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊόντικές ομάδες παραμένει μειωμένη, και το τρίτο τρίμηνο θα επιτευχθεί σημαντική κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA, επομένως γίνεται η εκτίμηση ότι η κερδοφορία EBITDA του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί στα αντίστοιχα επίπεδα του τρίτου τριμήνου του 2022, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

«Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2023, η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται αδιάλειπτα για να περιορίσει στο μέτρο του εφικτού, τις αρνητικές συνέπειες από την εξελισσόμενη οικονομική κρίση που βιώνεται στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια, ενώ παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές πιέσεις, που επιβαρύνουν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε αγορές ενδιαφέροντος του Ομίλου (κατασκευές, αγροτικός τομέας) και σε βασικές γεωγραφικές περιοχές (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), ενώ δεν αναμένεται ανάκαμψη μέχρι και το τέλος του έτους», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η πορεία της μετοχής

Η εταιρεία την 30.06.2023 είχε στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν από τα προηγούμενα προγράμματα, 762.396 ίδιες μετοχές συνολικά. Τον Ιούνιο το Δ.Σ. αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, κατ’ ανώτατο όριο έως 4.341.876 τεμάχια, σε εύρος τιμών αγοράς από 0,5 έως 10 ευρώ.

Όσον αφορά στην πορεία της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι μια πραγματικότητα ότι από το υψηλό (2023) των 5,6 – 5,7 ευρώ στις αρχές Ιουλίου καταγράφηκε μια πλαγιοκαθοδική κίνηση που έφερε τα ΠΛΑΘ έως τα 4 με 4,1 ευρώ περίπου, σε αποτίμηση πέριξ των 180 εκατ. ευρώ. Βέβαια, στα ίδια περίπου επίπεδα ήταν και στις αρχές του έτους ενώ τον Μάρτιο έχει «γράψει» και χαμηλότερα νούμερα (κάτω των 3,9 ευρώ). Τα υψηλά της μετοχής είχαν καταγραφεί προ 2ετίας, το φθινόπωρο του 2021, μεσούσης της πανδημίας, με 8,4 – 8,5 ευρώ, πριν ξεκινήσει μια σταδιακή αποκλιμάκωση στο ταμπλό έως τα 3,5 με 3,6 ευρώ το καλοκαίρι αλλά και το φθινόπωρο του 2022, απ’ όπου ξεκίνησε μια νέα ανοδική αντίδραση η οποία όμως, όπως αναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε για την ώρα στα 5,6 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πλαστικά Θράκης: Ανθεκτικά μεγέθη στο πρώτο εξάμηνο του 2023

BriQ Properties ΑΕΕΑΠ: Χαρτοφυλάκιο 142 εκατ. ευρώ – Τα logistics και το deal με ICI

Σε δύο χρόνια η πλήρης αποκατάσταση του σιδηρόδρομου – Οι ζημιές και το προσωρινό μοντέλο χρήσης

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider