Ελλάκτωρ: Πώς τα πήγαν Παραχωρήσεις και Περιβάλλον στο 6μηνο – Η ΑΚΤΩΡ και η στόχευση του γκρουπ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ελλάκτωρ: Πώς τα πήγαν Παραχωρήσεις και Περιβάλλον στο 6μηνο – Η ΑΚΤΩΡ και η στόχευση του γκρουπ
Ποια είναι η εικόνα στους βασικούς τομείς δράσης της εισηγμένης, παραχωρήσεις και περιβάλλον. Αρνητικός καθαρός δανεισμός και αυξημένες ταμειακές ροές. Αύξηση στα EBITDA. Λειτουργικές ζημιές για την κατασκευή.

Δεδομένου ότι μέχρι το τέλος του 2023 αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την πώληση της ΑΚΤΩΡ στην Intrakat (ήδη έχει εκκινήσει τη Β’ φάση διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής από την Ε.Α.) με τους δύο ομίλους να θεωρούν ότι όλα θα πάνε καλά, έχει ενδιαφέρον η πορεία άλλων δραστηριοτήτων του γκρουπ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Χτες, η εισηγμένη ανακοίνωσε μεγέθη α’ 6μήνου 2023.

Οι Παραχωρήσεις

Όπως προκύπτει (βάσει των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων) ο κύκλος εργασιών του τομέα Παραχωρήσεων (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) ανήλθε σε 135 εκατ. ευρώ έναντι 126,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2023 (+7%), τα EBITDA του τομέα σε 84,9 εκατ. έναντι 68,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 63% για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023 έναντι 54% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, το οποίο είχε επιβαρυνθεί με ποσό ύψους €9,0 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας «Ελπίς».

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο 2023 σε €51,3 εκατ. έναντι €35,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αυξημένα κατά 45,2%. Τα κέρδη προ φόρων ήταν €39,9 εκατ. έναντι €28,3 εκατ. (αύξηση 40,7%) και τα αποτελέσματα μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €28,4 εκατ. έναντι κερδών €20,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (αύξηση 41,3%).

Ο τομέας Περιβάλλοντος

Ο τομέας περιβάλλοντος (εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ) είχε έσοδα 49,5 εκατ. ευρώ (-11% σε σχέση με πρώτο 6μηνο 2022) κυρίως ως αποτέλεσμα αφενός της ολοκλήρωσης συμβατικής λειτουργίας μονάδας Osnabruck και της μείωσης των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών και αφετέρου αυξημένων ποσοτήτων και τιμών αποδοχής απορριμμάτων. Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για το πρώτο εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκε σε €6,1 εκατ., έναντι €7,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2022, σημειώνοντας μείωση 14,3% ή -€1,0 εκατ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €4,2 εκατ. τα ίδια με το αντίστοιχο διάστημα 2022. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε €5,4 εκατ., έναντι €5,1 εκατ. πέρυσι (αύξηση 4,6%) και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε €3,4 εκατ. έναντι €2,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2022 (αύξηση 56,9%).

Όσον αφορά στην ανάπτυξη ακινήτων ο τομέας εισέφερε έσοδα 4,9 εκατ. ευρώ (+18%) και EBITDA 8,6 εκατ. ευρώ.

Η γενική εικόνα

Συνολικά, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφάνισε πωλήσεις €186 εκατ. για το Α’ εξάμηνο ’23, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 6Μ 2022, EBITDA για το Α’ εξάμηνο 2023 στα €94 εκατ., αύξηση 29% σε ετήσια βάση, με περιθώριο EBITDA στο 51% (από 39%), κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) στο Α’ εξάμηνο 2023 €46 εκατ., έναντι €12 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2022, καθαρά κέρδη €32 εκατ. έναντι ζημιών €0,3εκατ. πέρυσι, θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €87 εκατ. για το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι €66 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο 2022, αρνητικό καθαρό δανεισμό (καθαρή ρευστότητα) Ομίλου στα €180 εκατ. στις 30.06.2023 έναντι €1522 εκατ. στις 31.12.2022, ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου του Μορέα, εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) σε €413 εκατ. στις 30.06.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022, ενώ €840 εκατ. είναι τα αναλογούντα ίδια κεφάλαια στους μετόχους της πλειοψηφίας.

Πώς είναι τα πράγματα με τις διακοπείσες δραστηριότητες

Ωστόσο, αν βάζαμε και τις διακοπείσες δραστηριότητες (ΑΚΤΩΡ και ΑΠΕ, όπου έχει πωληθεί το 75% στη Motor Oil), οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου θα έφταναν στα €441 εκατ., μειωμένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€479 εκατ.) λόγω της μη ενσωμάτωσης πλέον του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε στο τέλος 2022, το συνολικό EBITDA διαμορφώνεται σε €85 εκατ., ενώ στο Α’ εξάμηνο του 2022 το συνολικό EBITDA ήταν €117 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη Ομίλου θα διαμορφώνονταν σε €13 εκατ. έναντι €12 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με αύξηση 4%.

Στο πρώτο 6μηνο 2023 οι διακοπείσες δραστηριότητες είχαν τζίρο 255 εκατ. από σχεδόν 293 εκατ. ευρώ πέρυσι και EBITDA αρνητικό (-9,6 εκατ. ευρώ) από +43,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τι έκανε η ΑΚΤΩΡ – Ζημία 9,6 εκατ. στα EBITDA

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έσοδα €255,0 εκατ. έναντι εσόδων €239,3 εκατ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,6%, η οποία προέρχεται κυρίως από την συμβολή των νέων έργων στην Ελλάδα, όπως του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, του ΒΟΑΚ και της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς-Πτολεμαΐδας καθώς και του έργου CENTURA στην Ρουμανία το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από τον κύκλο εργασιών, 68% προήλθε από τα έργα στο εσωτερικό και 32% από το εξωτερικό.

Το EBITDA του κλάδου Κατασκευής για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε ζημιά €9,6 εκατ. έναντι μηδενικού αποτελέσματος (€0,1 εκατ.) κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) της Κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημιές €10,8 εκατ. έναντι ζημιών €3,4 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων στο πρώτο εξάμηνο 2023, προέκυψαν ζημιές €16,5 εκατ. έναντι ζημιών €5,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος Κατασκευής είχε ζημιές €19,2 εκατ. έναντι ζημιών €7,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Το ανεκτέλεστο

H ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της υπέγραψαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 νέες συμβάσεις ποσού €263 εκατ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ επιπλέον συμβάσεις ποσού €20 εκατ. έχουν υπογραφεί μετά την 30.06.2023. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.06.2023 σε €2,2 δισ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023 υπεγράφησαν συμβάσεις συνολικής αξίας €263 εκατ., ενώ μετά την 30.06.2023 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας €20 εκατ. Επίσης έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €415 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν, ανεβάζοντας σήμερα το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της στα €2,6 δισ. Για το 2023 οι δραστηριότητες στην Ελλάδα συνεισέφεραν περίπου το 68% των εσόδων του κλάδου Κατασκευής, ενώ αντιπροσωπεύουν το 57% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων).

Τα ακίνητα

Στον κλάδο της Ανάπτυξης Ακινήτων, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην επισκεψιμότητα του Πάρκου κατά 21% για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην οικονομία λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της Ενεργειακής Κρίσης, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση περίπου 27% στον κύκλο εργασιών των καταστημάτων το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Ως γνωστόν, η θυγατρική REDS βρίσκεται σε προχωρημένες, αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis για την πώληση του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΕ, που έχει στην ιδιοκτησία της το εμπορικό πάρκο Smart Park, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Τι σημειώνει ο Ευθύμης Μπουλούτας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Έχοντας ολοκληρώσει την χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση, καθώς και την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των προηγουμένων ετών, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επικεντρώνεται πλέον στην κερδοφόρο ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία προβλέψιμων ταμειακών ροών και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του. Διαθέτουμε πλέον ίδια κεφάλαια €840εκατ. και καθαρή ρευστότητα €180εκατ. (εξαιρουμένης της παραχώρησης του Μορέα), καθιστώντας τον Όμιλο, μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στο κλάδο των υποδομών της Ελλάδας. Μέχρι το τέλος του 2023 αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την πώληση της ΆΚΤΩΡ, η οποία ήδη έχει εκκινήσει τη Β’ φάση διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής. Με την υλοποίηση της συναλλαγής αυτής ο Όμιλος θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά του, έχοντας πλέον τη δυνατότητα, αφενός να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο και αφετέρου να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας στον τομέα των Παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Ανάπτυξης Ακινήτων».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ελληνικό: Ξεπούλησαν» οι κατοικίες με έσοδα 1,2 δισ., έρχονται νέα units – Πόσο θα «γεμίσουν τα ταμεία», ποιες οι τιμές πώλησης

Lamda: Έως τον Ιούλιο 2024 στο ΧΑ η Lamda Malls, σχέδια και για τις μαρίνες – Το discount της μετοχής

Ακίνητα: Ποιο είναι το προφίλ των ξένων αγοραστών, τι ακίνητα επιλέγουν - Το top 5 και οι αξίες 

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider