Octane: Οι επαγγελματίες σύμβουλοι «καύσιμο υψηλής απόδοσης» για επιχειρήσεις και Δημόσιο

Νένα Μαλλιάρα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Octane: Οι επαγγελματίες σύμβουλοι «καύσιμο υψηλής απόδοσης» για επιχειρήσεις και Δημόσιο
Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μια μοναδική ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την αλλαγή υποδείγματος της οικονομίας που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια με την καλή πορεία των οικονομικών δεικτών, τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους, και την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων διεθνών εταιριών - κολοσσών, εκτιμά η Octane Management Consultans.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μια μοναδική ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την αλλαγή υποδείγματος της οικονομίας που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια με την καλή πορεία των οικονομικών δεικτών, τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους, και την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων διεθνών εταιριών - κολοσσών, εκτιμά η Octane Management Consultans.

Σε συνάντηση που είχαν χθες με εκπροσώπους του Τύπου, ο Manager Partner Γιάννης Σπυρόπουλος και οι Partners Γιώργος Παυλάτος και Δημήτρης
Χριστακόπουλος,
επεσήμαναν ότι ένα μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, του ισχυρού brand «Ελλάδα» εκτός
συνόρων, των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ. Παράλληλα, όπως είπαν, είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι
προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων και οι σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, την οικονομία της γνώσης.

«Μεταβαίνουμε από μια δεκαετία γενικευμένης ευμάρειας στις αρχές του 2000 σε μια δεκαετία γενικής μιζέριας από το 2010 έως τώρα και πλέον είμαστε σε
μια «Δαρβινική» δεκαετία, όπου οι πιο προσαρμοστικοί, εξωστρεφείς και ευέλικτοι οργανισμοί θα επιβιώσουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γ. Σπυρόπουλος, ενώ ο κ. Δ. Χριστακόπουλος τόνισε ότι το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον δημιουργεί διαρκώς νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις για το επιχειρείν.

«Από τη μία μεριά, ο συνδυασμός των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ καθώς και των αυξημένων άμεσων ξένων επενδύσεων δημιουργούν -
καταρχάς- ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την οικονομία της χώρας και την ανάδειξή της σε σημαντική περιφερειακή δύναμη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Επίσης, οι δυνατότητες που δίνουν η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν την εξωστρέφεια και την αποδοτικότητα των
επιχειρήσεων και οργανισμών. Από την άλλη, ο διεθνής ανταγωνισμός, η έντονη διακύμανση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η δυσκολία εύρεσης στελεχών δημιουργούν μια αβεβαιότητα και μια απαίτηση ευελιξίας και προσαρμοστικότητας»
, ανέφεραν οι εταίροι της Octane.

«Στο περιβάλλον που διαμορφώνεται, η Octane μπορεί να παίξει τον δικό της σημαντικό ρόλο. Οι λόγοι για την αισιοδοξία μας είναι τόσο εξωγενείς, όσο και ενδογενείς», είπε ο κ. Γ. Παυλάτος.

Όπως ανέφεραν οι partners της Octane, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κονδύλια που θα εισρεύσουν στην οικονομία τα προσεχή χρόνια μέσω των εγχώριων και
ξένων επενδύσεων και η πρόθεση των εταιρειών για μετασχηματισμό «γεννούν» αναμφισβήτητα πολλές ευκαιρίες για την δική μας αγορά
. «Πιστεύουμε πως
όλοι έχουν κατανοήσει ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων προϋποθέτει τεκμηριωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό και σωστές, εφαρμόσιμες επιχειρηματικές και στρατηγικές επιλογές, τις οποίες μπορούμε μαζί με τους πελάτες μας να συνδιαμορφώσουμε. Παρατηρούμε ότι και ο δημόσιος τομέας ζητά συμβούλους που θα υποστηρίξουν ουσιαστικά τον μετασχηματισμό του, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν.

Από τη μεριά της Octane, γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των δημόσιων φορέων και
είμαστε δίπλα τους προκειμένου να εκπονήσουμε από κοινού την στρατηγική και το αναπτυξιακό μοντέλο που τους ταιριάζει», ανέφεραν οι κ.κ. Σπυρόπουλος, Παυλάτος και Χριστακόπουλος, επισημαίνοντας την διαρκή επένδυση της Octane στη βελτίωση των υπηρεσιών της και το σπάνιο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της. «Οι σωστά καταρτισμένοι, επαγγελματίες σύμβουλοι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους φορείς του Δημοσίου εφόσον χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο και κάνουν τη δουλειά τους με ευσυνειδησία και σωστή δεοντολογία, κατανοώντας ότι αποτελούν τους καταλύτες υψηλών οκτανίων, τις «ειδικές δυνάμεις ταχείας επέμβασης» για την ενίσχυση των πελατών και την αντιμετώπιση κρίσεων αλλά και ευκαιριών», είπαν χαρακτηριστικά.

H Octane, στα 16 χρόνια παρουσίας της στην αγορά, είναι στρατηγικά τοποθετημένη ως μια κορυφαία ελληνική εταιρεία στον τομέα του Management Consulting και ως μια συμβουλευτική top - tier εταιρεία πρώτης επιλογής και παρ’ όλη την έλλειψη ενός διεθνούς brand, βλέπει «στα ίσια» τον διεθνή ανταγωνισμό. Συνολικά, η εμπειρία της Octane εκτείνεται στην υλοποίηση και εκτέλεση περισσότερων από 1.000 σύνθετων και δύσκολων έργων μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης, σε πάνω από 350 πελάτες.

Σημειώνεται ότι το φθινόπωρο του 2022, το LATSCO Family Office ξεκίνησε μια στρατηγική συνεργασία μέσω της επένδυσής του στο μετοχικό κεφάλαιο της
Octane (μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου απέκτησε ποσοστό 10%).

Οι υπηρεσίες της Octane χωρίζονται σε 6 διακριτούς πυλώνες

1. Εφαρμοσμένη Στρατηγική (Applied Strategy): Εκπόνηση business plans, στρατηγικών μελετών, αναλύσεις ανταγωνισμού, ανάλυση κινδύνων κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, κάποια cases που διαχειρίστηκε η εταιρεία:

• Ανέλυσε τις εναλλακτικές εισόδου στην ελληνική αγορά για την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρία online gaming την Paddy Power.

• Astir Vytogiannis – Ideal: Υποστήριξε το fund και την εταιρεία στην αναγνώριση στρατηγικών εναλλακτικών ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, που οδήγησε σε επέκταση μέσω εξαγοράς εργοστασίου στη Ν. Αφρική.

• Ανέλαβε πρόσφατα την εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου και μελετών βιωσιμότητας για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

2. Corporate Finance & Υποστήριξη Επενδυτών (Investor Support):

Περιλαμβάνεται η υποστήριξη Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, εντοπισμού επενδυτικών στόχων, business due diligence, άντλησης κεφαλαίων,
αναδιοργάνωσης χρεών, ιδιωτικοποιήσεων, τόσο από το buy όσο και από το sell side, αποτιμήσεων κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, κάποια cases που διαχειρίστηκε η Octane:

 • Υποστήριξε διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ σε μαρίνες και λιμάνια ως Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του Ταμείου, των επενδυτών, αλλά και ως ανεξάρτητοι αποτιμητές.
 • Υποστήριξε την αξιολόγηση και υλοποίηση της εξαγοράς της KENFOOD από την Αλευροποιϊα Λούλης, αναγνωρίζοντας πιθανές συνέργειες και εξετάζοντας τα πιθανά επιχειρηματικά ρίσκα.
 • Υποστήριξε την πιθανή εξαγορά της Jetoil με παράλληλη αναδιάρθρωση του χρέους της που υπερέβαινε τα 270 εκ. ευρώ.

3. Revenue Growth & Market Leadership: Ο πυλώνας αυτός αποτελεί τομέα εξειδίκευσης για την Octane, καθώς έχει παράξει διακριτή τεχνογνωσία μέσα από έργα

Πιο συγκεκριμένα, κάποια cases που διαχειρίστηκε:

 • Ο πλήρης σχεδιασμός της εμπορικής στρατηγικής της Wind (αλυσίδα καταστημάτων, εμπορική πολιτική για λιανικούς και εταιρικούς πελάτες, ανασχεδιασμός της εμπειρίας πελάτη σε όλα τα δίκτυα κ.λπ).
 • Ο απαρχής σχεδιασμός του 1555 για το Υπ. Εργασίας που δίνει μια εντελώς νέα εμπειρία εξυπηρέτησης πολιτών από κρατικό φορέα.
 • Η δημιουργία μοντέλου παρακολούθησης πωλήσεων για 10.000 πράκτορες του δικτύου της Ergo Ασφαλιστικής στην Ελλάδα και την Τουρκία.

4. Corporate Governance, Organization & Processes: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός εταιρικής διακυβέρνησης διαδικασιών ρόλων αρμοδιοτήτων
κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, κάποια cases που διαχειρίστηκε:

 • Donkey Hotels: Ανασχεδίασε το οργανόγραμμα, τους ρόλους και τα κίνητρα του Ομίλου που προέκυψε από τη συγχώνευση της YES! Hotels και του Intercontinental.
 • Eurobank SB: Προέβη σε ριζικό ανασχεδιασμό του τρόπου διαχείρισης (διαδικασίες, πολιτικές, ρόλοι, credit criteria) των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
 • Μικρών Επιχειρήσεων, οδηγώντας στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Τράπεζα (3 μήνες διάρκεια εξέτασης αιτημάτων, backlog
 • αιτήσεων 6 μηνών).
 • Προχώρησε στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και των διεπαφών με πελάτες της ALLIANZ με στόχο τη βελτίωση της ανταπόκρισης αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.

5. Operational Efficiency & Performance Improvement: Έργα βελτίωσης της απόδοσης και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων

Πιο συγκεκριμένα, κάποια cases που διαχειρίστηκε:

 • Ο πλήρης ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας του Public, με σκοπό τη μείωση του συνολικού κόστους.
 • Η ανάπτυξη ενός μοντέλου στοχοθέτησης, μέτρησης απόδοσης και αμοιβής της Sixt
 • Η κοστολογική ανάλυση των μονάδων παραγωγής γσλακτοκομικών και χυμών της Vivartia για τη δημιουργία εσωτερικού benchmarking και την μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής.

6. Project Management &Implementation Support: Η Octane εμπλέκεται ενεργά σε έργα εφαρμογής και υλοποίησης

Πιο συγκεκριμένα, κάποια cases που διαχειρίστηκε:

 • Υποστηρίζει το ΔΕΔΔΗΕ στην ανάπτυξη και στελέχωση του γραφείου διαχείρισης έργων (PMO) του οργανισμού, το οποίο υποστηρίζει και παρακολουθεί όλα τα στρατηγικά, τα επώνυμα και τα επαναλαμβανόμενα έργα του.
 • Είναι τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας για μια σειρά από έργα ψηφιοποίησης και ανάπτυξης συστημάτων.
 • Για την τότε νεοσυσταθείσα ΓΓΔΕ, χαρτογράφησε όλα τα έργα που έτρεχαν ή έπρεπε να τρέξουν (κάποια εκ των οποίων ήταν Μνημονιακές υποχρεώσεις)
 • ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε καμία εικόνα για τον αριθμό τους, τα βήματα, το χρονισμό και τους υπεύθυνους. Λειτούργησε ως το outsourced PMO παρακολουθώντας την πρόοδο των έργων και ενημερώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους stakeholders (Γ.Γ., ΥπΟικ, Τρόικα).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Κομισιόν: Οι ακριβές τιμές αερίου ήρθαν για να μείνουν – Υπερδιπλάσιες από τα προ κρίσης επίπεδα έως και το 2024

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ποιοι και πώς γλιτώνουν την επιστροφή της κρατικής ενίσχυσης

Ελληνικό: Πότε ξεκινούν εργασίες για Βίλες - Διαμερίσματα, Riviera Galleria και Commercial Hub

gazzetta
gazzetta reader insider insider