Τράπεζες: «Υπερ-όπλο» η αυξημένη ρευστότητα – Τι δείχνουν τα στοιχεία που στέλνουν στον SSM

Νένα Μαλλιάρα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Τράπεζες: «Υπερ-όπλο» η αυξημένη ρευστότητα – Τι δείχνουν τα στοιχεία που στέλνουν στον SSM
Οι τράπεζες στέλνουν σήμερα στον Επόπτη τα τελικά στοιχεία για την αξιολόγησή τους στα πανευρωπαϊκά stress tests και την Παρασκευή τα στοιχεία για την επάρκεια κεφαλαίων τους. Οι προβλέψεις μεγεθών είναι για την τριετία 2023 – 2025. Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της υψηλής ρευστότητας στην παρούσα συγκυρία, τα τέσσερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Δύο ισχυρά ατού των ελληνικών τραπεζών, την αυξημένη ρευστότητα και την ικανοποιητική κεφαλαιακή τους επάρκεια παρά το κόστος της δραστικής μείωσης των NPEs, αναδεικνύουν τα στοιχεία που στέλνουν σήμερα και την Παρασκευή στον SSM οι ελληνικές τράπεζες. Πρόκειται α) για τα τελικά στοιχεία (αποστέλλονται σήμερα) με τα οποία οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες θα αξιολογηθούν στα πανευρωπαϊκά stress tests που η ΕΚΤ διενεργεί ανά διετία, και β) για τα στοιχεία (αποστέλλονται στις 31/3) της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησής τους για την επάρκεια κεφαλαίων (Internal Capital Adequacy Assessment Processes - ICAAP). Και οι δύο αποστολές, περιλαμβάνουν προβλέψεις μεγεθών για την τριετία 2023 – 2025.

Σε μια συγκυρία αν όχι αμιγώς νέας διεθνούς τραπεζικής κρίσης, τουλάχιστον έντονων και συνεχών αναταράξεων, οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζονται στον έλεγχο του επόπτη με δύο ισχυρά ατού, τα οποία έρχονται πλέον σε πρώτο πλάνο μετά την μείωση των κόκκινων δανείων σε ολοένα χαμηλότερο μονοψήφιο ποσοστό. Πρόκειται για την υψηλή επάρκεια κεφαλαίων και ακόμη περισσότερο την αυξημένη και ποιοτικά βελτιωμένη διάρθρωση της ρευστότητάς τους.

Δεδομένης της τρέχουσας συγκυρίας και των προκλήσεων που αναδύονται για το τραπεζικό σύστημα, η ρευστότητα φαίνεται ότι είναι το σύγχρονο υπέρ – όπλο, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να έχουν επιτύχει να έχουν: α) διαφοροποιημένες καταθέσεις, β) το 70% των καταθέσεων εγγυημένες, γ) χαμηλούς δείκτες δανείων προς καταθέσεις και δ) υψηλούς δείκτες κάλυψης ρευστότητας για εκροές ενός μήνα (Liquidity Coverage Ratio).

Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 2022 των τραπεζών για την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια (σ.σ. η αναφορά γίνεται με βάση την σειρά που ανακοίνωσαν αποτελέσματα):

Η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τις καταθέσεις πελατών σε νέα ιστορικά υψηλά, στα 58,4 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 (+5% σε ετήσια βάση και +3% σε τριμηνιαία βάση). Το μερίδιο των προθεσμιακών καταθέσεων στο σύνολο των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 19%.

Μετά την αποπληρωμή 8,9 δισ. ευρώ της χρηματοδότησης TLTRO τον Δεκέμβριο του 2022, από προηγούμενο υπόλοιπο 14,4 δισ., η χρηματοδότηση του Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο των δημοπρασιών TLTRO διαμορφώθηκε σε 5,5 δισ. ευρώ στα τέλη του περασμένου έτους. Όσον αφορά στο προφίλ ληκτότητας της προαναφερθείσας χρηματοδότησης TLTRO, ποσό 2 δισ. λήγει το 2023 και το υπόλοιπο το 2024.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 201%, ενώ ο δείκτης NSFR (Καθαρό Σταθερό Κόστος Χρηματοδότησης) διαμορφώθηκε στο υγιές επίπεδο του 137%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 62% στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, ενώ και το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 350 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς τον Νοέμβριο του 2022, συνέβαλε στην βελτίωση του μίγματος χρηματοδότησης του Ομίλου.

Σε ό,τι αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε στο 11,5%, σύμφωνα με τον στόχο του 2022 για επίπεδο άνω του 11%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις. Επιπλέον, ο δείκτης MREL του Ομίλου Τράπεζα Πειραιώς την 1η Ιανουαρίου 2023 διαμορφώθηκε στο 19,4%, υψηλότερα από τις εποπτικές κατευθύνσεις.

Η Eurobank ανακοίνωσε αύξησε των καταθέσεων πελατών κατά 4,1δισ. ευρώ το 2022, στα 57,2 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 73,1% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 172,9% το 2022. Ανέφερε στους αναλυτές ότι για το 2023 αναμένει αύξηση των καταθέσεων κατά 2,2 δις. ευρώ, ενώ για την περίοδο 2023 – 2025 η αύξηση των καταθέσεων προβλέπεται στα 6 δις. ευρώ.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank ενισχύθηκε σημαντικά το 2022, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 230 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 16% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ενισχύθηκε κατά 290 μονάδες βάσης σε 19%. Ο δείκτης προβλέπεται να φτάσει στο 20% το 2025. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FLB3 CET1) αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 15,2%. Ο εν λόγω δείκτης (FLB3 CET1) αναμένεται στο 16% το 2023 και 17,4% το 2024.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 55,2 δισ. το δ’ τρίμηνο 2022, ενισχυμένες κατά 1,7 δισ. σε ετήσια βάση, αποτελώντας το 95% περίπου των συνολικών πηγών χρηματοδότησης της Τράπεζας, εξαιρουμένης της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης TLTRO ΙΙΙ. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισ. ετησίως και διαμορφώθηκαν σε 53,4 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις ανήλθε σε 57,7% στην Ελλάδα και σε 58,6% σε επίπεδο Ομίλου το δ’ τρίμηνο 2022, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) να διαμορφώνονται σε 259% και 146%, αντίστοιχα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο, παρά τη λήξη 1,5 δισ. ευρώ του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ τον Δεκέμβριο 2022 και την αποπληρωμή 2 δισ. τον Νοέμβριο 2022 και 2,1 δισ. τον Ιανουάριο 2023. Το τρέχον υπόλοιπο του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ διαμορφώνεται σε περίπου 6 δισ. ευρώ. Η πλεονάζουσα ρευστότητα της ΕΤΕ συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, παρέχοντας στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους από εδώ και στο εξής.

Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, με πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9, ο δείκτης CET1 FL αυξήθηκε άνω των 80μ.β. σε 15,7% το 2022, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD FL) να ανέρχεται σε 16,8%.

Η Alpha Bank είχε το δ΄ τρίμηνο του 2022 εισροές καταθέσεων 3,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση ή 7%, ενώ υπήρξε αύξηση της συνεισφοράς των προθεσμιακών καταθέσεων επί του συνόλου της καταθετικής βάσης, προερχόμενη από καταθέσεις επιχειρήσεων. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το δ’ τρίμηνο και αποτελούν το 14% των εγχώριων καταθέσεων. Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2022 σε 50,2 δισ. ευρώ.
Η ισχυρή ρευστότητα αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις, ο οποίος βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 77%. Επιπλέον, η επιτυχής έκδοση των δύο Ομολόγων Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2022, συνέβαλε στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης.

Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης (FL CET1) διαμορφώθηκε σε 11,9%, ενισχυμένος κατά 13 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές συνθετικών τιτλοποιήσεων, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) ενισχύεται περαιτέρω και διαμορφώνεται σε 12,5%. Η Τράπεζα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2023 και σε άλλες συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον Δείκτη κατά 60 μονάδες βάσης. Τον Δεκέμβριο 2022, ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανήλθε σε 14,9% ή σε 16,8%, λαμβανομένης υπόψη της έκδοσης των Τίτλων AT1 ύψους €400 εκατ. τον Φεβρουάριο 2023 καθώς και της προαναφερθείσας θετικής επίπτωσης στα RWAs από συναλλαγές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Ισχυρές κεφαλαιακά οι ελληνικές τράπεζες στην τρέχουσα κρίση

Jefferies: Κίνδυνοι, «άμυνες» και beta στις τράπεζες της Ν. Ευρώπης - Στις προτιμώμενες επιλογές η Εθνική Τράπεζα

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider