Α. Χαλκίδου (ACCA): Nευραλγικός ο ρόλος των πιστοποιημένων λογιστών στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Α. Χαλκίδου (ACCA): Nευραλγικός ο ρόλος των πιστοποιημένων λογιστών στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων Συνέντευξη
Ζωτικής σημασίας ο ρόλος του λογιστή/οικονομικού συμβούλου για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, λέει στο Insider η κ. Αναστασία Χαλκίδου, Μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της ΑCCA, Director & co-founder της συμβουλευτικής εταιρείας Quantum BITS.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι πλέον γεγονός και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα αναδεικνύει τον ζωτικής σημασίας ρόλο του λογιστή/οικονομικού συμβούλου. Επιπλέον, χρειάζεται να αναθεωρήσουμε πολλά με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και να διαμορφώσουμε μια νέα σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, του δημόσιου τομέα και της ευρύτερης κοινωνίας. Το επάγγελμα του λογιστή είναι μοναδικά τοποθετημένο για να βοηθήσει στην προώθηση της αλλαγής που θέλουν να δουν οι άνθρωποι στον κόσμο.

Τα παραπάνω αναφέρει στο insider.gr η κυρία Αναστασία Χαλκίδου, FCCA, Μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της ΑCCA, Director & co-founder της συμβουλευτικής εταιρείας Quantum BITS. Η συνομιλία μας με την κα Χαλκίδου έγινε στο πλαίσιο του ρόλου της στην ACCA.

Η ACCA (Ένωση Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών) είναι ο παγκόσμιος οργανισμός για επαγγελματίες λογιστές, που προσφέρει επαγγελματικά προσόντα και πιστοποιητικά ανά τον κόσμο σε όσους και όσες επιδιώκουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών σπουδών και της διοίκησης.

Η ACCA υποστηρίζει τα 241.000 μέλη της και τις 542.000 σπουδαστές της σε 178 χώρες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες στον τομέα της λογιστικής και των επιχειρήσεων, με τις δεξιότητες που απαιτούν οι εργοδότες. Η ACCA συνεργάζεται με ένα δίκτυο 110 γραφείων και κέντρων και περισσότερους από 7.610 εγκεκριμένους εργοδότες παγκοσμίως και 346 εγκεκριμένους παρόχους εκμάθησης οι οποίοι παρέχουν υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Μέσω της αποστολής δημοσίου συμφέροντος της, η ACCA προωθεί την κατάλληλη ρύθμιση της λογιστικής και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες για να εξασφαλίσει ότι η φήμη και η επιρροή της λογιστικής θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η ACCA εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες στο κύριο προσόν της για να διασφαλίσει ότι τα μέλη της και τα μελλοντικά μέλη της θα συνεχίσουν να είναι οι πιο αξιόλογοι, ενημερωμένοι και περιζήτητοι επαγγελματίες λογιστές παγκοσμίως.

Οι βασικές αξίες της ACCA, η οποία ιδρύθηκε το 1904, παραμένουν σταθερές: ευκαιρία, ποικιλομορφία, καινοτομία, ακεραιότητα και λογοδοσία και είναι συνυφασμένες με τον σκοπό της. Τον Δεκέμβριο του 2020, η ACCA έθεσε συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ τους οποίους παρακολουθεί και δημοσιεύει στην ετήσια ολοκληρωμένη αναφορά της.

- Ποιο είναι το μέλλον του ελεγκτικού επαγγέλματος; Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένας λογιστής σήμερα;

Οι προσδοκίες της κοινωνίας από τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έχουν αλλάξει με ταχύτητα και ένταση. Ως πυλώνες όλων αυτών των φορέων της οικονομίας, οι λογιστές και ελεγκτές βρισκόμαστε στο επίκεντρο των ραγδαίων αυτών εξελίξεων αναδεικνύοντας την σημαντικότητα του true and fair view των πληροφοριών (χρηματοοικονομικών και μη) που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν παραμένει αυτή της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας αλλά και η προώθηση της αξιοπιστίας τους, παρέχοντας πληροφορίες τέτοιες που να τους επιτρέπουν τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

- Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα - θυμίζω την περίπτωση της Folli – Follie - έχουν σημειωθεί οικονομικά σκάνδαλα που κλόνισαν τα χρηματιστήρια και καταρράκωσαν την αξιοπιστία οργανισμών, θεσμών και χωρών. Η ελλιπής και πλημμελής άσκηση ελέγχων από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους λογιστές – ελεγκτές είχε κομβικό αρνητικό ρόλο στην δημιουργία αυτών των σκανδάλων. Πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η αμεροληψία των λογιστών – ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους; Υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, τόσο προληπτικά, όσο και εκ των υστέρων με την επιβολή κυρώσεων, που να διασφαλίζουν την σωστή επαγγελματική δράση των λογιστών;

Όπως αναφέρεται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, ένα βασικό χαρακτηριστικό των λογιστών-ελεγκτών είναι η αναγνώριση της ευθύνης μας να δρούμε για το δημόσιο συμφέρον. Ο επαγγελματικός σκεπτικισμός που σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων είναι θέμα συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια και ένα από τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα που εγείρεται συχνά από τις εποπτικές/ρυθμιστικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό το ACCA, σε συνεργασία με την ΕΛΤΕ, αναδεικνύει το συγκεκριμένο θέμα, εστιάζοντας σε ορισμένα από τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα που εντοπίστηκαν στις επιθεωρήσεις των ελεγκτικών εργασιών προκειμένου να στηρίξει τους ελεγκτές-λογιστές να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα που θα αναγνωρίζει και θα μετριάζει του σχετικούς κινδύνους.

- Τι ζητούν σήμερα οι εργοδότες από έναν λογιστή; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι πλέον γεγονός και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα αναδεικνύει τον ζωτικής σημασίας ρόλο του λογιστή/οικονομικού συμβούλου. Οι δεξιότητες που προσδοκά ένας εργοδότης δεν είναι μόνο οι σχετικές με την τεχνογνωσία ή την επαγγελματική εμπειρία αλλά περιλαμβάνουν ψηφιακές δεξιότητες, επαγγελματικό σκεπτικισμό αλλά και δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων και ανθρώπων. Η στρατηγική σκέψη και ο συνδυασμός συναισθηματικής νοημοσύνης και ταλέντου δημιουργεί το προφίλ ενός επιτυχημένου λογιστή που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας στη νέα εποχή.

- «Οι λογιστές θα έχουν πάντα δουλειά». Είναι κάτι που όλοι έχουμε ακούσει κάποια στιγμή. Παραμένει το επάγγελμα ελκυστικό για τους νέους ή είναι ταυτισμένο με μία ρουτίνα σε ένα γραφείο, πάνω από μια στοίβα χαρτιά και λογαριασμούς, χωρίς δημιουργικότητα; Βλέπετε την ανάγκη να γίνουν πράγματα για να επιλέξουν και να παραμείνουν στο επάγγελμα του λογιστή οι νέοι;

Μια γρήγορη αναζήτηση σε προφίλ λογιστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματιών αρκεί για να ανατρέψει οποιαδήποτε τέτοια πεποίθηση έλλειψης δημιουργικότητας για το επάγγελμά μας. Λογιστές βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις πολυεθνικών επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, σε πολιτικά αξιώματα ή άλλες κυβερνητικές θέσεις, σε τεχνολογικούς κολοσσούς, επιτυχημένες start-ups κ.λπ. Το επάγγελμά μας δεν έχει στεγανά ούτε όρια, είναι όσο ευέλικτο αποφασίσουμε στην καριέρα μας και ανάλογα με τα εφόδια που θα επιλέξουμε σε αυτή τη διαδρομή. Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις όπως το ACCA είναι ένα τέτοιο πολύτιμο εργαλείο, που ανοίγει στους κατόχους του τη βεντάλια των επιλογών για οποιαδήποτε πορεία θέλουν να ακολουθήσουν.

- Πώς θα αναπτυχθούν τα νέα ταλέντα στον λογιστικό κλάδο;

Τα νέα ταλέντα στον κλάδο θα αναπτυχθούν αν αναδείξουμε ακριβώς αυτό το μωσαϊκό επιλογών που μας δίνει το λογιστικό επάγγελμα. Καταρρίπτοντας τα στερεότυπα του λογιστή πίσω από στοίβες εγγράφων ή κυνηγώντας προθεσμίες, και αναδεικνύοντας τη νευραλγική σημασία της συμβολής του επαγγέλματός μας στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Φυσικά αυτό δεν απαιτεί μόνο αλλαγή κουλτούρας από πλευράς μας, αλλά και αναπροσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το επάγγελμά μας και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στους λογιστές από το ίδιο το κράτος.

- Τα νέα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης που διαχέονται πλέον σε όλη την οικονομική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις, υιοθετούνται από τον λογιστικό κλάδο; Πώς θα συμβάλλει ο κλάδος στην οικοδόμηση ανθεκτικών οικονομιών μακροπρόθεσμα, βοηθώντας και τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις;

Χρειάζεται να αναθεωρήσουμε πολλά με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διαμορφώσουμε μια νέα σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, του δημόσιου τομέα και της ευρύτερης κοινωνίας, μαθαίνοντας από τα μαθήματα των τελευταίων ετών και αγκαλιάζοντας τα θετικά. Χρειαζόμαστε έναν καλύτερο, δικαιότερο κόσμο που να λειτουργεί για όλους και θα είναι βιώσιμος. Αυτές οι αξίες υπήρξαν πάντα στον πυρήνα του ελεγκτικού/λογιστικού επαγγέλματος. Με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που ξεπερνούν κλάδους ή σύνορα και επιρροή που αγγίζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας, το επάγγελμα του λογιστή είναι μοναδικά τοποθετημένο για να βοηθήσει στην προώθηση της αλλαγής που θέλουν να δουν οι άνθρωποι στον κόσμο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Με τον χαμηλότερο δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ευρώπη

Τι κάνουν οι κεντρικές τράπεζες για την ταυτόχρονη μείωση εκπομπών και πληθωρισμού

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Τι σηματοδοτεί η παραγωγή της μπύρας Carlsberg στην Ελλάδα