«Πάει» για την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη της δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Μαρίνα Φούντα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
«Πάει» για την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη της δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
Γιατί θα καθυστερήσει λίγες ημέρες η προκήρυξη της πρώτης δράσης του νέου ΕΣΠΑ που αναμενόταν έως 31 Ιανουαρίου. Γίνεται προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή βελτίωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Με μικρή, ολιγοήμερη καθυστέρηση αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση για τον «ψηφιακό μετασχηματισμό» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Ανταγωνιστικότητα του νέου ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήταν η δράση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αρχικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, να προκηρυχθεί έως χθες, 31 Ιανουαρίου. Η μικρή καθυστέρηση αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, σε μια συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλεται με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Στόχος είναι όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις, να μην χρειάζεται να υποβληθεί κανένα έγγραφο σε χαρτί και όλη η διαδικασία από την αρχή ως το τέλος να γίνεται ηλεκτρονικά.

Επομένως, η προκήρυξη της δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μετατίθεται για τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, ενώ περίπου 10-15 ημέρες αργότερα θα προκηρυχθεί και η δεύτερη εμβληματική δράση του νέου ΕΣΠΑ που αφορά στην «πράσινη μετάβαση» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»), προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, μέσω των δύο δράσεων εκτιμάται ότι θα αρχίσει να ρέει «ζεστό χρήμα» ύψους 1 δισ. ευρώ σε περίπου 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία προφίλ στο νέο ΟΠΣΚΕ

Στο μεταξύ, από τις 19 Ιανουαρίου έχει ανοίξει το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.opske.gr), προκειμένου οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν χρηματοδότηση -αλλά και οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων- να δημιουργούν το προφίλ τους εύκολα και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στις δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μόνο τα πρώτα 24ωρα είχαν υποβληθεί περί τα 2.000 αιτήματα για τη δημιουργία εταιρικού προφίλ.

Στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το στάδιο Υποβολής Προτάσεων έως και τον Έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (TAXIS, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.), ενώ έχει στον πυρήνα της λογικής του τη διευκόλυνση του υποψήφιου επενδυτή / δικαιούχου.

Η είσοδος στο ΟΠΣΚΕ γίνεται με κωδικούς taxisnet για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα αλλά υπάρχει η δυνατότητα και με κωδικούς ΟΠΣΚΕ για πρόσωπα που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας. Στην περίπτωση εισόδου με κωδικούς taxisnet η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται με αυτόματη ενημέρωση από την ΑΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης να καταχωρίσει τα στοιχεία του.

Οι δύο δράσεις

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα, καλύπτοντας στοχευμένες ανάγκες τους ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δράσεις, ως εξής:

  • Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000 έως και 30.000 ευρώ.
  • Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000 έως και 650.000 ευρώ.
  • Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001 έως και 1.200.000 ευρώ.

Πράσινη μετάβαση ΜμΕ

Η δέσμη δράσεων «πράσινη μετάβαση ΜμΕ» στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις, ως εξής:

  • Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.
  • Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Samsung: Σε χαμηλό 8 ετών τα κέρδη του δ' τρίμηνου - Δεν μειώνει τις επενδύσεις για το 2023

Spotify: Ζημιές 466 εκατ. δολαρίων για το 2022 - Ξεπέρασε τους 200 εκατ. premium συνδρομητές

Πιέσεις της ΕΕ στο Twitter - Επικοινωνία της Κομισιόν με τον Έλον Μασκ

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider