Χαϊδεμένος: Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο του 2022

Newsroom
Μοιράσου το
Χαϊδεμένος: Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο του 2022
Σύμφωνα με τη διοίκηση, «το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να παραμένει ασταθές καθώς υπάρχει κλίμα έντονης αβεβαιότητας».

Ενίσχυση των πωλήσεων και «άνοιγμα» ζημιών κατέγραψε για το 9μηνο του 2022 η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 13,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26%.

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 230.000 ευρώ έναντι 152.000 ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, «το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να παραμένει ασταθές καθώς υπάρχει κλίμα έντονης αβεβαιότητας λόγω των συνεχών αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους, τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις καθώς και από τις αυξήσεις των επιτοκίων και τα οποία έχουν άμεση επίδραση στα σημαντικά κόστη της εταιρείας λόγω των αναγκών της παραγωγικής της δραστηριότητας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 13.670 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε Ευρώ 4.094 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 10.836 χιλ. και Ευρώ 3.769 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 26% και 9% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 1.568 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε Ευρώ 428 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 1.352 χιλ. και Ευρώ 329 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 16% και 30% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, ανήλθαν σε Ευρώ 30χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε Ευρώ -60 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 130 χιλ. και Ευρώ 3 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 77% και 2.102% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ -517 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐ 30.09.2022 και σε Ευρώ -245 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι κερδών Ευρώ 21 χιλ. και Ευρώ 260χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.553% και 194% αντίστοιχα.

Τα κέρδη/ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ -230 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε Ευρώ -308 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ -152χιλ. και Ευρώ 245 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 52% και 226% αντίστοιχα.

Ο συνολικός Δανεισμός της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 8.851 χιλ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 9.850 χιλ. την 31.12.2021 .

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ χιλ.2.662 την 30.09.2022 και Ευρώ 6.857 χιλ. την 31.12.2021.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 16.993 χιλ. την 30.09.2022 και Ευρώ 17.214 χιλ. την 31.12.2021.

Την παρούσα χρονική στιγμή το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να παραμένει ασταθές καθώς υπάρχει κλίμα έντονης αβεβαιότητας λόγω των συνεχών αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους, τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις καθώς και από τις αυξήσεις των επιτοκίων και τα οποία έχουν άμεση επίδραση στα σημαντικά κόστη της εταιρείας λόγω των αναγκών της παραγωγικής της δραστηριότητας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας απέναντι στην αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθεί, αξιολογεί και αναλύει διαρκώς τις εξελίξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της εταιρίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΟΛΘ: Μικρή αύξηση εσόδων και πτώση κερδών για το 9μηνο του 2022

Intertech: Αυξήθηκαν τα EBITDA στο εννεάμηνο του 2022

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 95,11% στο 9μηνο του 2022