Β. Ψάλτης: Καθαρή πιστωτική επέκταση 2,7 δισ. ευρώ για την Alpha Bank φέτος – Στα 3 δισ. οδεύουν τα NPEs

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Β. Ψάλτης: Καθαρή πιστωτική επέκταση 2,7 δισ. ευρώ για την Alpha Bank φέτος – Στα 3 δισ. οδεύουν τα NPEs
Βασίλης Ψάλτης
Υπέρβαση στον φετινό στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση, από τα 2,2 σε 2,7 δισ. ευρώ. Το εναπομείναν απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (3,2 δισ. ευρώ τώρα) είναι πολύ ποιοτικό (43% με καθυστέρηση κάτω των 90 ημερών). Μέρισμα από τα κέρδη 2023, σε ποσοστό 20% - 30%.

Αλλαγή σελίδας επιτυγχάνει η Alpha Bank με τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό, εκπληρώνοντας νωρίτερα τον στόχο αυτό σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη. Ο δείκτης ΜΕΑ (NPE) της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 8,2% το β΄ τρίμηνο 2022, μέσω συναλλαγών ύψους 1,6 δισ. ευρώ, με το εναπομείναν απόθεμα NPE να ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ (μειωμένο κατά 89% από το τέλος του 2017).

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου, πρόκειται για δάνεια πολύ καλύτερης ποιότητας και με υψηλότερες εξασφαλίσεις από όσα έχει «ξεφορτώσει» η Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να απαλλαγεί πρώτα από το χειρότερο κομμάτι των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το 78% των ΜΕΑ που απομένουν είναι εξασφαλισμένα, το 86% δάνεια λιανικής εκ των οποίων 48% στεγαστικά (δάνεια 2,2 δισ.), ενώ το 43% του στοκ των ΜΕΑ είναι δάνεια με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Η Διοίκηση της Alpha Bank ανέφερε ότι αναμένει μηδενικό σχηματισμό νέων κόκκινων δανείων και στο β΄ εξάμηνο του έτους και περαιτέρω μείωση των αποθέματος ΜΕΑ στα 3 δισ. ευρώ. Σημείωσε ότι οι πιέσεις του πληθωρισμού δεν αντανακλώνται στα δανειακά χαρτοφυλάκια με επιδείνωσή τους, καθώς για μία σειρά λόγων οι δανειολήπτες συνεχίζουν, και φαίνεται ότι θα μπορούν και στο μέλλον, να εξυπηρετούν ομαλά τα δάνειά τους. Οι λόγοι αυτοί έχουν να κάνουν με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος (+3,8% το α΄ τρίμηνο), την αύξηση της απασχόλησης (+6%), την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις κρατικές παρεμβάσεις στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και την αύξηση των καταθέσεων κατά 16 δισ. ευρώ στην περίοδο της πανδημίας (11% του ΑΕΠ).

Όπως ανέφερε ο CFO, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, έχει μειωθεί επίσης σημαντικά το ποσοστό του ιδιωτικού χρέους ως προς το ΑΕΠ. Το 2009, όπως είπε, το ποσοστό δανεισμού των νοικοκυριών ως προς το διαθέσιμο εισόδημα ανερχόταν σε 83% και στο τέλος του 2021 υποχώρησε στο 32% (στην Ιταλία είναι 34%, στην Πορτογαλία 65%, στην Ισπανία 68%, στη Γαλλία 67% κ.λπ.). Αντίστοιχα πολύ θετική είναι η υποχώρηση του δανεισμού των επιχειρήσεων ως προς το ΑΕΠ που από 52% το 2009 έχει πέσει στο 32% το 2021, χαμηλότερα π.χ. από Ιταλία (38%), Πορτογαλία (37%) κ.ο.κ.

Αναφορικά με το κόστος των προβλέψεων, η Διοίκηση ανέφερε ότι διατηρεί τις 70 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται ότι οι θεαματικές επιδόσεις της Alpha Bank στην κατακόρυφη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της βασίστηκαν στην ολοκλήρωση 13 σημαντικών συναλλαγών τιτλοποιήσεων και πωλήσεων ΜΕΑ, ύψους περίπου 23,7 δισ., από το 2017 μέχρι σήμερα. Τα δύο τελευταία έτη ήταν καθοριστικά, καθώς, το 2021 ολοκληρώθηκαν συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης ΜΕΑ, ύψους 14 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στο 2022 δρομολογήθηκαν επιπλέον συναλλαγές συνολικού ύψους 5 δισ. Η πλέον εμβληματική από τις συναλλαγές αυτές ήταν το Project Galaxy, ύψους 10,8 δισ. ευρώ το 2021, και όλες στάθηκαν καταλυτικές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μονοψήφιο Δείκτη ΜΕΑ ήδη στο β’ τρίμηνο 2022, ταχύτερα, δηλαδή, κατά έξι μήνες από ό,τι προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό.

Πρωτιά στην πιστωτική επέκταση

Η Διοίκηση της Alpha Bank τόνισε και τις επιδόσεις της Τράπεζας στις νέες χορηγήσεις δανείων. Έκανε λόγο για αύξηση των εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων κατά 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 700 εκατ. ευρώ δάνεια κοινοπρακτικά και για καθαρή πιστωτική επέκταση 1,7 δισ. ευρώ, η οποία καλύπτει ήδη το 77% του στόχου για το σύνολο του έτους. Ειδικότερα, είπε πως ο στόχος για φέτος ήταν καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ. Πλέον, λόγω της ισχυρής ζήτησης για δανεισμό που παραμένει παρά την αβεβαιότητα από τη γεωπολιτική κρίση (όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, δεν αναστέλλονται επενδυτικά σχέδια) και στο σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να φανεί περισσότερο στο β΄ εξάμηνο και δη από το δ΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς και μετά), ο αρχικός στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ φέτος, ανεβαίνει στα 2,7 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενη στη συνεχή επέκταση του χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με ρυθμό υψηλότερο από την αγορά (+€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση), η Διοίκηση της Alpha Bank είπε ότι οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,9 δισ. το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών. Όπως σημείωσε, η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €5,5 δισ. των συναλλαγών ΜΕΑ «Galaxy» και «Cosmos».

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή €0,9 δισ., και διαμορφώθηκε σε €30,6 δισ., ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των νέων εκταμιεύσεων προς Eπιχειρήσεις και αποπληρωμών στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών.

Θεαματικές επιδόσεις

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου, η Διοίκηση της Alpha Bank τόνισε:

- Τη συνέπεια στην υλοποίηση του “Project Tomorrow”, επιτυγχάνοντας όλους τους σχετικούς στόχους. Κατά το α’ εξάμηνο, οι ισχυρές επιδόσεις της Τράπεζας συνεχίστηκαν, με αύξηση των μεγεθών και παράλληλη μείωση του κινδύνου σε βασικούς δείκτες, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία, τα εποπτικά κεφάλαια, την ποιότητα των εσόδων και τις προοπτικές ανάπτυξης για το έτος 2022.

- Την ενισχυμένη κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία, με κέρδη μετά από φόρους €117,3 εκατ. στο τρίμηνο, και €243 εκατ. στο α’ εξάμηνο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας της.

- Την αύξηση κατά 6,9% του Καθαρού Εσόδου Τόκων (Net Interest Income) από το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε €302,7 εκατ. και κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 60% των Καθαρών Εσόδων Τόκων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, σε ετήσια βάση.

- Την Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) 8,6% στο β΄ τρίμηνο, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης του στόχου της για απόδοση ιδίων ενσώματων κεφαλαίων (RoTBV) μεγαλύτερη του 6% για το έτος.

- Τη συνέχιση της δυναμικής επέκτασης του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,7 δισ. από την αρχή του έτους, που επαναφέρει την Τράπεζα στην πρώτη θέση στη χρηματοδότηση των ελληνικών Επιχειρήσεων.

- Την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 16%.

- Τα ισχυρά αποτελέσματα που πέτυχε η Τράπεζα, σε συνδυασμό με τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον, αποτελούν αισιόδοξες ενδείξεις για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023 (όπως ανέφερε η Διοίκηση, αρχικά σε ποσοστό 20% - 30% των κερδών).

Η Διοίκηση της Alpha Bank επεσήμανε επίσης ότι το Καθαρό Έσοδο Τόκων επανήλθε σε ανοδική πορεία, καταγράφοντας αύξηση 6,9% από το α’ τρίμηνο του έτους σε €302,7 εκατ., καθώς η θετική συνεισφορά από την αύξηση των χορηγήσεων δανείων και των εσόδων χρεογράφων, αντιστάθμισε τη μείωση που είχε σημειωθεί στο προηγούμενο τρίμηνο λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης. Ειδικότερα, μέσα από επιλεκτικές επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας αξιόγραφα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων σημείωσε κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 60% σε ετήσια βάση - από €25 εκατ. το β’ τρίμηνο 2021 σε €40 εκατ. το β’ τρίμηνο 2022. Συνολικά, η αυξητική ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Bank: Στα 117,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το β' τρίμηνο

Τράπεζες: Αναμένουν έκπληξη από την ανάπτυξη «δια χειρός» Τουρισμού - Γιατί αισιοδοξούν κόντρα στα σύννεφα ύφεσης στην ευρωζώνη

Όλες οι ειδήσεις

18:12

Γαλλία: Ενισχύσεις από την Πολυνησία και τις υπερπόντιες κτήσεις στη μάχη με τις πυρκαγιές

18:01

Ρωσία: Συνεχίζονται οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

17:49

Προφυλακιστέος ο 34χρονος που εισέβαλε στο πάρκινγκ του Εφετείου

17:42

Διακοπές στην Πελοπόννησο; Το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσετε!

17:40

Μίνι ράλι στο Χρηματιστήριο με το βλέμμα στις 900 μονάδες - «Κλειδί» οι τράπεζες

17:30

Θετική στον κορονοϊό η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν

17:21

Handelsblatt: Οι ελπίδες της Κύπρου για το κοίτασμα «Αφροδίτη»

17:11

Κομισιόν: Απορρίφθηκε το γερμανικό αίτημα για απαλλαγή από την εισφορά φυσικού αερίου

17:01

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από νοσοκομείο στο Μέμφις - Έξι τραυματίες

17:00

O φαύλος κύκλος πληθωρισμού – φοροεσόδων έχει και τα... καλά του

16:54

Ted Baker: Συμφωνία εξαγοράς από την Authentic Brands Group αξίας 211 εκατ. στερλίνων

16:43

Νευρικότητα στην Wall Street, με την προσοχή στο λιανεμπόριο - Μεγάλη άνοδος για την Walmart

16:42

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ακροδεξιός κατήφορος της ΝΔ συνεχίζεται με σπασμένα τα φρένα

16:30

Μικρή άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ τον Ιούλιο

16:29

Τουρκία: Υπεγράφη η συμφωνία παραλαβής της δεύτερης παρτίδας S-400 από τη Ρωσία

16:25

Πυροσβεστική: Φωτιές σε Πρέβεζα και Τρίπολη - Ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα

16:14

Gazprom: «Απειλεί» με αύξηση κατά 60% των ευρωπαϊκών τιμών του φυσικού αερίου

16:05

ΗΠΑ: Πραγματοποιήθηκε η δοκιμή του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III

15:57

Ζελένσκι: «Πυρηνική τρομοκρατία» από τη Ρωσία - Τι συζήτησε με τον Μακρόν

15:52

Chainalysis: Κρυπτονομίσματα αξίας 1,9 δισ. δολαρίων «χάθηκαν» το πρώτο επτάμηνο του έτους

15:46

Κορονοϊός: Μείωση 27% σε θανάτους και κρούσματα - Στους 118 οι διασωληνωμένοι

15:42

ΗΠΑ: Απρόσμενη μείωση στις ενάρξεις κατοικιών τον Ιούλιο

15:18

Θεοδωρικάκος για Έβρο: Η Ελληνική Αστυνομία προασπίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας

15:10

DW: Οι «χρυσές» επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση

15:09

Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Κάηκαν 6,6 εκατ. στρέμματα - Έκταση ίση με το 50% της Βόρειας Ιρλανδίας

14:49

Σολτς: Αισιόδοξος για γρήγορη επικύρωση της ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

14:37

Γερμανία: Πτώση 15% στην κατανάλωση αερίου για το α' εξάμηνο

14:30

Προς έσοδα ρεκόρ βαδίζει ο ελληνικός τουρισμός

14:29

Φινλανδία: 90% λιγότερες άδειες εισόδου σε Ρώσους από 1η Σεπτεμβρίου

14:19

Η Σκωτία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που διανέμει δωρεάν προϊόντα υγιεινής