advertorial

Dimand: Από 29/6 έως 1/7 η δημόσια προσφορά για το Χ.Α. – Latsco και Orasis στην ΑΜΚ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Dimand: Από 29/6 έως 1/7 η δημόσια προσφορά για το Χ.Α. – Latsco και Orasis στην ΑΜΚ
Εγκρίθηκε χτες το ενημερωτικό δελτίο, στόχος η άντληση 92 εκατ. ευρώ. Ποια ποσοστά θα πάρουν Μαριάννα Λάτση και fund Orasis. Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια. 

Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Dimand στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε για τις 29 Ιουνίου και η λήξη 1 Ιουλίου 2022, καθώς χτες εγκρίθηκε και το ενημερωτικό δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στόχος είναι η άντληση 92 εκατ. ευρώ με την έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών να προγραμματίζεται για τις 6 Ιουλίου.

Με ιδιωτική τοποθέτηση θα συμμετέχουν το family office, Latsco, της Μαριάννας Λάτση και το Οrasis fund συμφερόντων George Elliot. H Latsco θα βρεθεί να κατέχει το 5,35% της Dimand και η Orasis το 2,86% με 3,57% της εταιρείας. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης, Latsco και Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους στην τιμή διάθεσης.

Σήμερα, μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Δημήτρης Ανδριόπουλος (κάτοχος 10.320.600 Κοινών Μετοχών και ποσοστού 63,75%, ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης (1.214.400 μετοχές ή 7,50%), o Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας (607.200 μετοχές, 3,75% των συνολικών) και η εταιρεία TEMPUS (με 4.048.200 Προνομιούχες Μετοχές και 25% του συνόλου).

Βάσει του ενημερωτικού το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος περιλαμβάνει 15 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ. (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών) και τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Επίσης, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου ο Όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει οχτώ επιπλέον επενδυτικά έργα, για πέντε από τα οποία βρίσκεται σε ισχύ συμβολαιογραφικό προσύμφωνο απόκτησης ακινήτου.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης (5,342 εκατ. περίπου) με βάση την ανώτατη τιμή που ορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Ανάδοχους και την Εταιρεία σε 15 ευρώ ανά Νέα Μετοχή και για το σύνολο της Έκδοσης (περιλαμβανομένης της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων) θα ανέρχεται σε 92,730 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο ΧΑΑ θα προχωρήσει στην έκδοση 6.538.100 νέων μετοχών. Από τις προαναφερόμενες μετοχές όπως ανακοινώθηκε χθες 6.213.00 θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς και 325.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Oι Cornerstone Επενδυτές, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, συμφώνησαν να αποκτήσουν, κατά τους όρους της Δημόσιας Προσφοράς και με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτής της φύσεως, και η Dimand συμφώνησε να κατανείμει στους Cornerstone Επενδυτές, Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης της Δημόσιας Προσφοράς, ως εξής: (α) Latsco: έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των 15 εκατ., και (β) Orasis: έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των 10 εκατ., έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης να κατέχει έως 4,99% του συνολικού εκδοθέντος κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους στην Τιμή Διάθεσης.

Τα έσοδα της αύξησης θα διατεθούν από τη Dimand ως εξής:

- Ποσό περίπου 50,896 εκατ. εντός τριών εργασίμων ημερών από την πιστοποίηση της Αύξησης, για την αποπληρωμή της από 22.03.2022 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της Εταιρείας και της Eurobank.

- Περίπου 28 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης, και

- Ποσό περίπου 13,834 εκατ. για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης.

Όπως εκτιμά η διοίκηση της Dimand η πορεία της εταιρείας το 2022 θα είναι θετική και κερδοφόρα. Το 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Dimand ήταν 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι 7,8 εκατ. το 2021, τα κέρδη μετά από φόρους 5,3 εκατ. έναντι 12,1 εκατ. και ο δανεισμός 59,1 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εταιρείας τα έσοδα ήταν 8 εκατ. ευρώ έναντι 8,7 εκατ., τα κέρδη μετά από φόρους ήταν ζημιές 2,7 εκατ. έναντι επίσης ζημιών 802 χιλ. ευρώ και ο δανεισμός 42,4 εκατ. ευρώ.

Στα υπό ανάπτυξη ακίνητα, περιλαμβάνεται οικιστικό έργο στη Μύκονο, που πρόκειται να παραδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενοδοχείο στον Πειραιά με παράδοση το πρώτο τρίμηνο του 2024, οικιστικό έργο στα Χανιά, ενώ η Dimand είναι γνωστή και για την ανακατασκευή του Μινιόν που θα παραδοθεί τέλη 2023, την ανάπλαση του Πύργου Πειραιά με παράδοση το 3ο τρίμηνο του 2023, στη Θεσσαλονίκη για το συγκρότημα γραφείων στην περιοχή του ιστορικού εργοστασίου Φιξ κ.α.

Σύμφωνα επίσης με τη διοίκηση της Dimand μέσω της διεύρυνσης της στρατηγικής της συνεργασίας με την EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) καθώς και των επιμέρους συνεργασιών του με εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, εκτός από την εισαγωγή στο ΧΑΑ προσβλέπει:

- Στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη της εκμετάλλευσης επενδυτικών και μη ακινήτων (ενδεικτικά ξενοδοχείο Moxy Athens City, κτήρια γραφείων Kaizen).

- Στην αγορά ή και μακροχρόνια μίσθωση – παραχώρηση ανάπτυξη και αξιοποίηση εκμετάλλευση νέων ακινήτων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

- Σε συμφωνίες για την πώληση ακινήτων ή και συμμετοχών στα υπό ανέγερση έργα καθώς και στη διεκδίκηση μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων μέσω ΣΔΙΤ σε συνεργασία με επώνυμες τεχνικές εταιρείες. Μεταξύ άλλων συμμετέχει στη διεκδίκηση του ΣΔΙΤ για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ξεκινάει σήμερα η δημόσια πρόταση, λήγει 26 Ιουλίου – Το ομόλογο και η στρατηγική

Ακίνητα: Επενδύσεις 3 δισ. ευρώ από τις ΑΕΕΑΠ – Πού «έριξαν» τα κεφάλαια

Για Σεπτέμβριο 2023 πάει ο Φορέας Ακινήτων – Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός

Όλες οι ειδήσεις

23:54

Bain & Company: Δημιουργεί στην Ελλάδα «Κέντρο ταλέντου» για την ΝΑ Ευρώπη

23:43

ΗΠΑ: Οι pro-life ακτιβιστές θέλουν «να αναγνωριστούν στο έμβρυο ίσα δικαιώματα»

23:35

ΔΝΤ: Πτωτική αναθεώρηση για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ - Θα αποφύγει την ύφεση

23:29

ΗΠΑ: Απέρριψαν τουρκικό αίτημα για εμπορική κατοχύρωση του όρου «Turkaegean»

23:19

Αίγυπτος: Πρώτη επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ στο Κάιρο, έπειτα από χρόνια διπλωματικής ρήξης

23:09

Εκτοξεύτηκε πάνω από τις 820 μονάδες ο Dow Jones - Πάνω από 3% τα κέρδη για S&P 500 και Nasdaq 

22:52

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά ΕΕ: Σιωπηλή στις μαξιμαλιστικές και παράνομες θέσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο

22:28

Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών στο πετρέλαιο παρά την ημερήσια άνοδο 3,2%

22:10

Ρωσικό ΥΠΕΞ: «Προσπάθεια περιορισμού» της Ρωσίας οι υποψηφιότητες ένταξης σε Ουκρανία και Μολδαβία

21:45

ΗΠΑ: Πέρασε το πιο σημαντικό νομοσχέδιο των τελευταίων δεκαετιών για τον περιορισμό της οπλοκατοχής

21:33

Ρεύμα: Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής έως την 1η Ιουλίου 2023 - Ελεύθερη η αλλαγή προμηθευτή

21:17

Χρυσός: Κέρδη για την συνεδρίαση, απώλειες για την εβδομάδα - Χειρότερη εβδομάδα 12μήνου ο χαλκός

21:07

Disney και Alaska Airlines θα πληρώνουν τα ταξιδιωτικά έξοδα των υπαλλήλων τους που αναζητούν πρόσβαση σε άμβλωση

21:05

Μόσιαλος: Το νέο εμβόλιο Covid έχει νόημα μόνο αν αντιμετωπίζει την υπο-παραλλαγή Β5

21:00

Δένδιας: Η εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΑΕ στη συνάντηση με τον Εμιρατινό ΥΠΕΞ

20:53

Μακρόν: Η άμβλωση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τις γυναίκες

20:50

Revoil: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021 λόγω σωρευμένων ζημιών

20:30

Μπάιντεν: Οργή για την απαγόρευση των αμβλώσεων - H υγεία των γυναικών βρίσκεται σε κίνδυνο

20:21

ΟΗΕ: Τρομερό πλήγμα για τα δικαιώματα των γυναικών η απαγόρευση της άμβλωσης στις ΗΠΑ

20:11

JPMorgan Chase: Η τράπεζα θα καλύπτει τα ταξιδιωτικά έξοδα των εργαζομένων της για άμβλωση

20:02

«Αλήθειες και ψέματα» από την Λαγκάρντ, στο κρίσιμο ραντεβού της Σίντρα

19:50

ΤΑΙΠΕΔ: Τέσσερις υποψήφιοι επενδυτές για τον τουριστικό λιμένα Κέρκυρας

19:44

Μπέρμποκ: Η Ρωσία χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο στοχεύοντας τα σιλό της Ουκρανίας

19:44

Τζανάκης: Η 4η δόση ωφελεί τους άνω των 60 ετών

19:26

Μπ. Τζόνσον: «Μεγάλη οπισθοδρόμηση» η απόφαση των ΗΠΑ για την άμβλωση - Tριντό: «Φρικιαστική» απόφαση

19:12

Δένδιας: Τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ θα ενημερώσει για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο

19:06

ΗΠΑ: Αντιδράσεις στην απόφαση του που ανατρέπει τον νόμο για το δικαίωμα στην άμβλωση

18:52

Ο Βασίλειος Γούναρης αναλαμβάνει νέος Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

18:48

Ευρωαγορές: Αποχαιρέτησαν την εβδομάδα με ισχυρό ράλι - Κέρδη 2,6% ο Stoxx 600

18:38

Καραμανλής: Τρία μεγάλα έργα γίνονται πραγματικότητα στη Λέσβο