ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενα EBITDA 170 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο - Ανθεκτικότητα στην κρίση

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενα EBITDA 170 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο - Ανθεκτικότητα στην κρίση
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η επιχείρηση επέδειξε σημαντική «αντοχή» εν μέσω της κορύφωσης μέσα στο α΄ τρίμηνο της ενεργειακής κρίσης.

Σημαντική αντοχή της ΔΕΗ, καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της επιχείρησης για το πρώτο τρίμηνο του 2022, όταν η ενεργειακή κρίση είχε κορυφωθεί και οι τιμές του φυσικού αερίου, των υγρών καυσίμων και των δικαιωμάτων ρύπων κατέρριπταν το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Σύμφωνα με την Επιχείρηση, η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε €170 εκατ. έναντι €226 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 επηρεαζόμενη από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον ετεροχρονισμό της τιμολόγησης της ρήτρας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, των υγρών καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας παρά την αύξηση του μέσου εσόδου, καθώς οι μεταβολές στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς αντανακλώνται με 1 μήνα καθυστέρηση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην πράξη στην στήριξη των πελατών. Παράλληλα, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση κινδύνου.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €30,3 εκατ. έναντι ζημιών €29 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021.

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €185,7 εκατ. έναντι ζημιών €43,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 λόγω του φόρου €183,6 εκατ. επί της υπεραξίας ύψους €787,2 εκατ. από την πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην Macquarie Asset Management . Εξαιρουμένου του φόρου αυτού οι ζημίες για το α΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώνονται σε €2,1 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

«Η ΔΕΗ συνεχίζει απρόσκοπτα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού της σχεδίου, παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου. Παρά το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν η κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, επιδείξαμε αντοχή στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας αλλά και επιτυγχάνοντας επιδόσεις που συμβαδίζουν με τους στόχους μας για το 2022 για EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση στα ίδια επίπεδα με το 2021. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τον Νοέμβριο του 2021, είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς θα οδηγήσει τη ΔΕΗ, αλλά και τη χώρα σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις και με όφελος για το περιβάλλον, τη χώρα και τους πολίτες.

Σε λειτουργικό επίπεδο, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για την αύξηση της παρουσίας μας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κατασκευάζουμε ήδη 355MW, εκ των οποίων περίπου 290MW αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, ενώ συνεχίζουμε τις ενέργειές μας για την περαιτέρω ωρίμανση του χαρτοφυλακίου έργων μας. Επίσης, περαιτέρω πρόοδος καταγράφηκε στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων μας με αποτέλεσμα να διαθέτουμε πλέον αδειοδοτημένα έργα τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της ισχύος που έχουμε θέσει ως στόχο μέχρι το 2026.

Επιπλέον, εντός του α΄ τριμήνου ολοκληρώσαμε την πώληση του 49% της συμμετοχής μας στον ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie Asset Management. Πρόκειται για μία στρατηγική συμμαχία της ΔΕΗ με τον μεγαλύτερο διαχειριστή υποδομών παγκοσμίως, με τη ΔΕΗ να διατηρεί το management, έχοντας τα αναγκαία εφόδια για την μετάβαση του ΔΕΔΔΗΕ σε μια νέα εποχή με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων για το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων μας, προσαρμοζόμενοι στην ενεργειακή κρίση με στόχο την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες μας. Υλοποιούμε καμπάνιες ενημέρωσης των πελατών μας για ενεργειακές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διευρύνουμε τις επιλογές διακανονισμού οφειλών, ενώ συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.»

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το α΄ τρίμηνο 2022 κατά €1.133,4 εκατ. ή 101,7% κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς και της αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 7,5% η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ τρίμηνο 2022, αυξήθηκαν κατά €1.189 εκατ. (ή κατά 133,8%) σε €2.077,4 εκατ. έναντι €888,4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων και ενέργειας. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες του α’ τριμήνου 2021 δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές)

Το α΄ τρίμηνο 2022 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,5% στις 14.795 GWh έναντι 13.765 GWh το α’ τρίμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 6,8% .

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64% το α΄ τρίμηνο 2022 από 65,3% το α’ τρίμηνο 2021. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα παρέμεινε σχεδόν σταθερό σε 64,4% τον Μάρτιο 2022 από 64,2% τον Μάρτιο 2021, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 90,9% (από 92,5%) στην Υψηλή Τάση, 44,5% (από 33,2%) στη Μέση Τάση και 66% (από 68,6%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 39,7% της συνολικής ζήτησης το α’ τρίμηνο 2022 (36,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α’ τρίμηνο 2021 ήταν 46,9% (43,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 656GWh και διαμορφώθηκε σε 1.226 GWh η οποία είναι κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Παραταύτα, η παραγωγή αυτή είναι χαμηλότερη κατά 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του α΄ τριμήνου 2021 όταν επικράτησαν εξαιρετικές υδρολογικές συνθήκες.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 466 GWh ενώ μείωση κατά 150 GWh παρουσίασε η λιγνιτική παραγωγή.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) κατά 6,5% ή 401 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14,7% ή 319 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €1.170,3 εκατ. (220,7%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2021 .

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το α΄ τρίμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 49% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2021 στα €156 εκατ., λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 50,5%) και του diesel (κατά 41%).

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 345,6% σε €423,8 εκατ. έναντι €95,1 εκατ. πρωτίστως λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 273,8% και δευτερευόντως λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 22,4%.

Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €645 εκατ. (395,2%) λόγω της αύξησης της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €53,6/MWh το α’ τρίμηνο 2021 σε €238,1/MWh το α’ τρίμηνο 2022.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €300 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022 από €138,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ σε €70,5/τόνο από €31,7/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2 κατά 4,3% σε 4,2 εκατ. τόνους.

Στις δαπάνες για φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας έχει συνυπολογισθεί και η θετική επίπτωση από τη διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά €17,4 εκατ. σε €176,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022 από €159,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021 λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.
Οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 804 εργαζόμενους (από 13.297 εργαζόμενους στο τέλος του α΄ τριμήνου 2021 σε 12.493 εργαζομένους στο τέλος του α΄ τριμήνου 2022).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider