Τεχνική Ολυμπιακή: Που «χτυπάει» ο όμιλος Στέγγου, τι γίνεται με το συγκρότημα στη Χαλκιδική

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Τεχνική Ολυμπιακή: Που «χτυπάει» ο όμιλος Στέγγου, τι γίνεται με το συγκρότημα στη Χαλκιδική
Εστιάζει σε επιχειρηματικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η «πράσινη» ενέργεια, το Real Estate (Investment and / or Development) και η ναυτιλία. Εν αναμονή για το Πόρτο Καρράς.

Η Διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής έχει εξετάσει και αξιολογήσει εναλλακτικές επιλογές δραστηριοποίησης του ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητας προκειμένου αφενός να αξιοποιηθεί η αυξημένη ρευστότητα από την πώληση του τουριστικού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς (όταν ολοκληρωθεί επισήμως το deal) και αφετέρου να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που θα επιστρέψουν την επιστροφή στην κερδοφορία, αναφέρει η διοίκηση του γκρουπ, συμφερόντων της οικογένειας Στέγγου, στην οικονομική έκθεση της εισηγμένης.

Όπως σημειώνεται, «η επέκταση δραστηριοποίησης του Ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου σε τομείς που ήδη δραστηριοποιείται, θα πραγματοποιείται μέσω θυγατρικών και εγγονών της εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε την δραστηριοποίηση του, εντός και εκτός Ελλάδος, στον τουρισμό, στην «πράσινη» ενέργεια, στο Real Estate (Investment and / or Development) και στη ναυτιλία».

Αναφορικά με το deal για το Πόρτο Καρράς, οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι «με βάση την πρόοδο των εργασιών θεωρούν πλέον ως πιθανή ημερομηνία για την έκδοση του τελικού πορίσματος, εφόσον υπάρξει σύγκλιση απόψεων και με κάθε επιφύλαξη, τα τέλη Απριλίου 2022».

Σε ποιους τομείς εστιάζει

Όπως σημειώνεται, «λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική συσσωρευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει στην διαχείριση και λειτουργία τουριστικών συγκροτημάτων και μάλιστα πολλαπλών δραστηριοτήτων, τις ισχυρές συνεργασίες που είχε αναπτύξει με tour operators και με άλλους σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής αγοράς, όλα αυτά τα έτη, η Διοίκηση της εταιρείας θα επιδιώξει την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στον τομέα του τουρισμού, εντός και εκτός Ελλάδος, που θα επιτρέψουν στον Όμιλο την επαναδραστηριοποίησή του σε αυτόν τον, γνωστό του, επιχειρηματικό τομέα.

Επίσης στα πλαίσια της μακροχρόνιας δραστηριοποίησης του Ομίλου στον κατασκευαστικό κλάδο, θα εξετασθεί και η ανάληψη έργων τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα που θα αφορούν και σε διαχείριση / ανακύκλωση απορριμμάτων.

Μετά την αξιολόγηση των θετικών προοπτικών που παρουσιάζονται στον τομέα της «πράσινης» ενέργειας, η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να επιδιώξει την δραστηριοποίηση του Ομίλου και στον τομέα αυτόν.

Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο τομέα αυτό, θα επικεντρωθεί, στην εξέταση, αξιολόγηση και απόκτηση αδειών ή και ήδη αδειοδοτημένων φωτοβολταϊκών σταθμών (Φ/Β) και αδειοδοτημένων αιολικών πάρκων προκειμένου στην συνέχεια να προχωρήσει στην κατασκευή, ολοκλήρωση και σύνδεση αυτών. Σημειώνεται ότι, δεν θα αποκλεισθεί η αξιολόγηση τυχόν άλλων επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν και θα αφορούν σε άλλες μορφές ανανεώσιμών πηγών ενέργειες (υδροηλεκτρική, από βιομάζα, κλπ.).

Για τον τομέα Real estate (investment and / or Development), προτίθεται o Όμιλος να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την αυξημένη ρευστότητα που διαθέτει και να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες στο χώρο των ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες ροές εσόδων ή/και ενδεχόμενες υπεραξίες από την ενδεχόμενη μελλοντική μεταπώληση του κάθε ακινήτου. Στα πλαίσια της απόκτησης υφιστάμενων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ο Όμιλος προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD, με έδρα στην Κύπρο, η οποία θα δραστηριοποιείται μέσω συμμετοχής που θα επιδιώξει σε ήδη αδειοδοτημένη εταιρεία στην Ελλάδα στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επισημαίνεται ότι, το ενδιαφέρον του Ομίλου για την αγορά αυτή θα αφορά κυρίως τα underlying assets / collaterals. Απώτερος στόχος με την ίδρυση της ανωτέρω εταιρείας, αποτελεί η εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ενδιαφέροντος του τουριστικού τομέα καθώς και του τομέα real estate.

Στον τομέα της ναυτιλίας, ο Όμιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ήδη ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2020 και σκοπεύει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται κυρίως σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον και η επένδυση του και σε άλλους κλάδους της ναυτιλίας. Για την δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα της ναυτιλίας, έχει ήδη συσταθεί η εγγονή εταιρεία T.O. SHIPPING LTD., με έδρα στην Κύπρο, η οποία ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την εταιρεία T.O. INTERNATIONAL HOLDING LTD., θυγατρική εταιρεία σε ποσοστό 100% της Εταιρείας., Η εγγονή εταιρεία T.O. SHIPPING LTD. στα πλαίσια του ανωτέρω σχεδιασμού για συνεργασία με άλλες εταιρείες / επενδυτές (equity partners, ίδρυσε την εταιρεία, η T. SHIPPING ΙNC η οποία , από κοινού με την εταιρεία με την επωνυμία Blue Container LTD, η οποία ελέγχεται από αλλοδαπό επενδυτικό οίκο, προέβη στην ίδρυση της εταιρείας Initiation Holding LLC, η οποία στην συνέχεια συνέστησε εταιρείες για την απόκτηση πλοίων (πλοιοκτήτριες) και στις οποίες κατ’ αποτέλεσμα η εταιρεία, μέσω της εν λόγω επένδυσης, κατέχει το 15%.

Η προσπάθεια αυτή εφόσον υπάρξουν ευκαιρίες θα συνεχισθεί με την σύσταση εταιρειών οι οποίες στην συνέχεια θα αποκτούν συμμετοχή (πλειοψηφική ή/και μειοψηφική, άμεση ή/και έμμεση) σε νεοσύστατη πλοιοκτήτρια εταιρεία η οποία και θα προχωρά στην απόκτηση του κάθε πλοίου. Στρατηγική επιλογή του Ομίλου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του στον τομέα της ναυτιλίας είναι να εκμεταλλευτεί τις τυχόν ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν στην απόκτηση πλοίων προκειμένου αυτή η απόκτηση να επιφέρει τη δημιουργία ικανοποιητικών προσόδων προς τον Όμιλο από την εκμετάλλευση του κάθε πλοίου και τις εκάστοτε συμφωνίες ναύλων σε συνδυασμό με ενδεχόμενη μελλοντική κερδοφόρα μεταπώλησή του».

Το Πόρτο Καρράς

Η Διοίκηση της Κυπριακής εταιρίας T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD, θυγατρική της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε στα πλαίσια των διερευνήσεων και ενεργειών για την αξιοποίηση της περιουσίας της θυγατρικής της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και ειδικότερα της αναζήτησης επενδυτών για την απόκτηση του ακινήτου Πόρτο Καρράς Grand Resort ή οποιουδήποτε μέρους του ή των μετοχών, αποφάσισε στις 3/12/2019, να έρθει σε συμφωνία με την εταιρεία BELTERRA INVESTMENTS Ltd για την μεταβίβαση των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Αναφορικά με τον υπολογισμό της προσαρμογής του τελικού τιμήματος (Price Adjustment) της συναλλαγής των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και των ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών όρων των αντιστοίχων Συμφωνητικών Αγοράς Μετοχών (Share Purchase Agreement - SPA), στις 5/4/2021 ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Independent Advisor – IA) εταιρία DELOITTE παρέδωσε στις πωλήτριες (όμιλο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ) και στην αγοράστρια (όμιλο BELTERRA) την από 5/4/2021 Έκθεση Ολοκλήρωσης (Completion Statements). Στις 31/5/2021 οι πωλήτριες και η αγοράστρια υπέβαλαν στον IA τις αντιρρήσεις τους κατά της προαναφερόμενης Έκθεσης Ολοκλήρωσης. Στις 28/6/2021 οι πωλήτριες ενημέρωσαν την DELOITTE και την αγοράστρια ότι διορίζουν ως 2ο Ανεξάρτητο Σύμβουλο (Second Independent Advisor), την εταιρεία PwC Business Solutions S.A. (PwC). Στις 29/6/2021 η αγοράστρια ενημέρωσε την DELOITTE και τις πωλήτριες ότι ορίζει ως 2ο Ανεξάρτητο Σύμβουλο (Second Independent Advisor) την εταιρεία Ernst & Young Single Member Societe Anonyme.

Η έναρξη συνεργασίας των τριών Ι.Α., σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των SPA s, έλαβε χώρα στις 1/11/2021. Θεωρήθηκε, ενόψει της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων του εγχειρήματος, ως πιθανή ημερομηνία για την έκδοση του τελικού πορίσματος (final completion statement), εφόσον υπάρξει σύγκλιση απόψεων, τα μέσα Μαρτίου 2022. Στις 28/3/2022 με βάση την πρόοδο των εργασιών θεωρούν πλέον ως πιθανή ημερομηνία για την έκδοση του τελικού πορίσματος, εφόσον υπάρξει σύγκλιση απόψεων και με κάθε επιφύλαξη, τα τέλη Απριλίου 2022.

Η εξαγορά στο Κορωπί και τα κατασκευαστικά έργα

Η εταιρεία, εντός του 2021 αγόρασε 45.085 ίδιες μετοχές αντί συνολικού ποσού 69.086,10 ευρώ με μέση τιμή αγοράς € 1,53. Εντός του Α τριμήνου του 2022 αγόρασε 65.675 ίδιες μετοχές αντί συνολικού ποσού 99.187,57 ευρώ με μέση τιμή αγοράς € 1,51 και έτσι κατέχει πλέον 110.670 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,27% του συνόλου των μετοχών της.

Στο πλαίσιο του εξαγγελθέντος επενδυτικού προγράμματος η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", συμμετείχε στις 9/2/2022 σε πλειστηριασμό τριώροφου κτιρίου καταστημάτων και δύο υπογείων ορόφων συνολικής επιφάνειας 4.267 μ2 επί οικοπέδου εκτάσεως 4.570 μ2, ευρισκόμενο στο 2ο χλμ. της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου στο Κορωπί, Ανατολικής Αττικής όπου πλειοδότησε προσφέροντας το ποσό των € 2.512.000.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, π Όμιλος συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες διαχειριστικού και οικονομικού κλεισίματος των έργων που οι θυγατρικές του είχαν αναλάβει στο παρελθόν. Όλη αυτή η κατασκευαστική δραστηριότητα, από τις 30/09/2019 (ημερομηνία διάσπασης) και μετά διενεργείται για λογαριασμό της νέας εταιρείας «T.O. CONSTRUCTIONS Α.Ε.» που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην 6η Γενική Τάξη μετά την διαδικασία επανάκρισης από το ΜΕΕΠ. O Όμιλος στην Ελλάδα ολοκλήρωσε όλα τα δημόσια έργα που είχε αναλάβει.

Όπως σημειώνει, συνεχίζει να στοχεύει στην ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων, αλλά στην τρέχουσα περίοδο συνεχίστηκε και η στασιμότητα συμμετοχής της, στην δημοπράτηση νέων έργων, λόγω:

- Των δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών που επέφερε η υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

- Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση του Δημόσιου τομέα σε Ελλάδα και Ρουμανία, όπου ο Όμιλος έχει έκθεση λόγω της εκτέλεσης, κατά κύριο λόγο, Δημοσίων έργων, χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

- Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Τα οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021 ανήλθε στο ποσό των 6,816 εκ. έναντι 0,539 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ναυλώσεων της θυγατρικής ROMA HOLDING LLC. Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021, ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν σε ποσό 0,356 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 4,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων- EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 2021 ήταν θετικά και ανήλθαν σε κέρδη 1,16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,14 εκατ. ευρώ της χρήσης 2020. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε το 2021 στο ποσό των 154,35 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 116,16 εκατ. ευρώ το 2020, ποσοστό αύξησης περίπου 33%. Η αύξηση αυτή προήλθε από την υπεραξία αποτίμησης των 7 πλοίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

12:21

Σολτς: Θα συνεχίσουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία, μέχρι να αναθεωρήσει ο Πούτιν

12:17

Μικρή αύξηση στη δύναμη του Εμπορικού Στόλου τον Μάρτιο

12:11

Στα ύψη οι τιμές καυσίμων – Αναμένονται νέες ανατιμήσεις

12:01

Ο Πέτρος Ευθυμίου πρόεδρος στο 3ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

11:51

ΥΠΕΞ: Διάβημα στη Λιβύη για την εμπρηστική επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξου Ναού στην Τρίπολη

11:49

Unesco: Συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

11:42

Ευρωζώνη: Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για πρώτη φορά από το 2012

11:42

«Αυλαία» ρίχνει η Melvin Capital - Δεν ανέκαμψε ποτέ από το short squeeze στην GameStop

11:36

Διακόπτονται προσωρινά από σήμερα ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

11:26

Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Ουκρανοί μαχητές έχουν παραδοθεί από το Αζοφστάλ

11:10

Οικονόμου: Αυξημένη η φετινή επιδότηση του κοινωνικού τουρισμού, στα 30 εκατ. ευρώ

11:07

Στη δίνη του sell off των διεθνών αγορών το ΧΑ, με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

11:07

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις παρόχων πιστοποίησης για τις νέες δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων

11:05

Η Aluminco κάνει το αλουμίνιο πιο «πράσινο»

11:04

Χατζηδάκης: Θέμα ημερών να εκκαθαριστούν οι εκκρεμείς συντάξεις του 2019

10:57

EasyJet: Μείωση ζημιών, αύξηση κρατήσεων αλλά αδυνατεί να δώσει guidance

10:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική απόφαση Φινλανδίας και Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ

10:42

Ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την εισβολή... στο Ιράκ

10:34

Αστρονομία: Το Solar Orbiter τράβηξε κοντινές φωτογραφίες του Ήλιου, αποκάλυψε έναν «ηλιακό σκαντζόχοιρο»

10:27

Γιατί ρευστοποιούν σαν «τρελοί»;

10:26

Απώλειες στις ευρωαγορές μετά το νέο sell off στις ΗΠΑ

10:20

Μελέτη: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην ενέργεια και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

10:12

Mytilineos - Siemens Energy: Νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φ/α στην Πολωνία

10:07

Τσάκας (ΔΕΔΑ): Από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινάει η τροφοδοσία πόλεων με LNG

09:56

Ουκρανία - επισιτιστική ανασφάλεια: Η Παγκόσμια Τράπεζα θα διαθέσει 30 δισ. δολάρια

09:55

Μασκ: Έχασε 12 δισ. δολάρια σε μία μέρα από τα... τιτιβίσματα στο Twitter - «Θα ψηφίσω Ρεπουμπλικανούς»

09:53

ΕΒΕΠ: Οι προσδοκίες και δυσκολίες του ευρωπαϊκού σχεδίου REPowerEU

09:45

ΕΛΕΤΑΕΝ: Σημαντικό το πακέτο αποφάσεων Κομισιόν για ΑΠΕ

09:42

Προς χρεοκοπία η θυγατρική της Google στη Ρωσία

09:38

Pfizer: Συνεχίζεται για 2η χρονιά το Digital Rotational Program