Αυτοκινητόδρομος Ε65: «Μπήκε» επισήμως στο Ταμείο Ανάκαμψης – Τα χρονοδιαγράμματα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Αυτοκινητόδρομος Ε65: «Μπήκε» επισήμως στο Ταμείο Ανάκαμψης – Τα χρονοδιαγράμματα
Το βόρειο τμήμα του οδικού άξονα εισήλθε, με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, «με τη βούλα» στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κατανομή κονδυλίων, οι πιστώσεις και τα βασικά ορόσημα. Ποια στάδια προβλέπονται, πότε ολοκληρώνεται, ποιο είναι το αντικείμενο.

Άλλο ένα μεγάλο έργο υποδομών, η κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, που υλοποιεί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης του Ε65, «μπήκε με τη βούλα», δηλαδή με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, στο χρηματοδοτικό «πακέτο» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Χτες, το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε επισήμως την απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στα τμήματα από Α.Κ. Τρικάλων έως Α.Κ. Γρεβενών και από Α.Κ. Γρεβενών έως Α.Κ. Εγνατίας, συνολικού μήκους 70,5 χλμ. περίπου.

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 480 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 468 εκατ. ευρώ είναι για το κατασκευαστικό κομμάτι και 12 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις. Οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους ανέρχονται σε 173.664.976 ευρώ (τα 167.864.976 ευρώ για την κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και τα υπόλοιπα 5,8 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις). Για το 2023 προβλέπονται πιστώσεις (Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού) 143.817.393 ευρώ και το 2024 πιστώσεις 58.970.137 ευρώ, ενώ ήδη για το 2021 έχουν καταγραφεί πιστώσεις 103.547.494 ευρώ.

Ποσό 452 εκατ. ευρώ προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδόν 6 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και περίπου 23,4 εκατ. ευρώ από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Το χρονοδιάγραμμα

Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται, το 60% του έργου πρέπει να είναι έτοιμο στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 και το 100% στο β’ τρίμηνο 2025 (αν και σε σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν την απόφαση, στο Τεχνικό Δελτίο Έργου, γίνεται αναφορά για ημερομηνία λήξης έργου: 03-08-2024).

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

· Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον Ε 65 (Έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών) 2ο τρίμηνο 2022.

· Εργασίες για τον Ε-65, πρώτο στάδιο κατασκευής (η ολοκλήρωση του 60 % του έργου συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών) 4ο τρίμηνο 2023 (δηλαδή αφορά στο 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: ολοκλήρωση του τμήματος Τρίκαλα– Εγνατία Οδός και έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό).

· Εργασίες για τον Ε 65 — ολοκλήρωση (η ολοκλήρωση του 100 % του έργου συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών) 2ο τρίμηνο 2025 (δηλαδή ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων εργασιών όπως όλοι οι σταθμοί διοδίων, ο φωτισμός και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου).

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου Ε 65

Όπως αναφέρεται, το σύνολο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 (181 χλμ περίπου) περιλαμβάνει, όπως έχει οριστεί στη Σύμβαση Παραχώρησης του έργου (Ν. 3597/2007, όπως τροποποιήθηκε με τους ν.4219/2013, ν.4586/2018 και ν.4817/2021 και ισχύει):

Ι. Τμήμα Α/Κ Ξυνιάδας – Α/Κ Τρικάλων (χ.θ. 32+270 – 110+940).

ΙΙ. Τμήμα Ημικόμβου ΠΑΘΕ – Α/Κ Ξυνιάδας (χ.θ. 0+000 – 32+270). Νότιο Αναβαλλόμενο Τμήμα Α΄

ΙΙΙ. Τμήμα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών και Τμήμα Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατίας. Βόρειο Αναβαλλόμενο Τμήμα Β΄ (χ.θ. 110+940 – 181+467).

Τι εξυπηρετεί το έργο: Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) (Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός) εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό δίκτυο αξόνων (Transeuropean Network) και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας. Αναμένεται ότι θα συμβάλει δραστικά στην ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων και μεταφορών, θα μειώσει τα ατυχήματα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ταχύτερες και οικονομικότερες μετακινήσεις.

Η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Ε65 θα βοηθήσει επίσης στην άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Κεντρικής Ελλάδος και θα αναβαθμίσει την σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την προσπελασιμότητα προς το εξωτερικό, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, του τουρισμού και της εμπορευματικής διακίνησης σε μια περιοχή με ιδιαίτερες δυνατότητες περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην μείωση του ποσοστού ανεργίας και στην αύξηση του κατ’ κεφαλήν εισοδήματος. Ο διεθνής ρόλος του έργου είναι επίσης σημαντικός διότι συνδέεται μέσω της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής με το εξωτερικό.

Τμήμα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών και Τμήμα Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατίας. Βόρειο Αναβαλλόμενο Τμήμα Β΄ (χ.θ. 110+940 – 181+467)

Το τμήμα Τρίκαλα – Α/Κ Γρεβενών ξεκινάει από τη Χ.Θ. 110+940 (πέρας Α/Κ Τρικάλων) και ολοκληρώνεται στη X.Θ. 143+390 διασχίζοντας το Νομό Τρικάλων. Το τμήμα Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατίας ξεκινάει από τη Χ.Θ. 143+390 και ολοκληρώνεται στον Α/Κ Εγνατίας (περί τη Χ.Θ. 181+467) διασχίζοντας τους Νομούς Τρικάλων και Γρεβενών.

Η υλοποίηση του υπόψη τμήματος θα ενώσει το ήδη κατασκευασμένο τμήμα Α/Κ Ξυνιάδας – Α/Κ Τρικάλων και το υπό κατασκευή τμήμα Λαμία (Ημικόμβος ΠΑΘΕ) – Α.Κ. Ξυνιάδας, με την Εγνατία Οδό. Αποτελείται: α) Χ.Θ. 110+940 έως την Χ.Θ. 130+600 από δύο λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, μεσαίο διάζωμα με μεσαία νησίδα με New Jersey και φύτευση και β) Χ.Θ. 130+600 έως την Χ.Θ. 181+467από δύο λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, μεσαίο διάζωμα με αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey.

Περιλαμβάνει 6 Κόμβους, 1 Μετωπικό Σταθμό Διοδίων περί τη Χ. Θ. 152+220, 4 Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων (2 στον Α/Κ Καλαμπάκας και 2 στον Α/Κ Αγιόφυλλου - Καρπερού), 2 θέσεις Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) & Κέντρου Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (Κτίρια Συντήρησης, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας) στην περιοχή Τρικάλων και στην περιοχή Καρπερού, 1 Σήραγγα δίδυμη μήκους 400 μ. περί τη Χ.Θ. 176+660, 2 τεχνικά Cut&Cover και 20 Γέφυρες με μήκος > 50 m.

Το Αναθεωρημένο Τίμημα ΜΚ Τ2 του εν λόγω τμήματος ανέρχεται, κατ’ αποκοπή, σε 442.141.643 €, μη υποκείμενο σε αναθεώρηση, εκ των οποίων τα 436.966.643€ αποτελούν Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου και τα 5.175.000€ αποτελούν Δαπάνες αποκατάστασης αρτίως εκτελεσθεισών Εργασιών, οι οποίες υλοποιήθηκαν προ της αναστολής του εν λόγω τμήματος. Πρέπει να σημειωθεί πως πλέον των ανωτέρω, απαιτείται πρόσθετη δαπάνη αποζημίωσης εργασιών εφαρμογής ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.

Το εν λόγω Τμήμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

16:35

Οικονόμου προς Τσίπρα: Εξοργιστικό να μιλά ενώ έπνιξε στους φόρους τη μεσαία τάξη και την παραγωγική Ελλάδα

16:31

Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες ψάχνει να προσελκύσει η Γερμανία

16:26

Libra Group: Στρατηγική επένδυση της Principal Media στην εταιρεία παραγωγής ταινιών Chesler/Perlmutter

16:20

BFF Banking Group: Στην Αθήνα η έκθεση «ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art»

16:14

Οριακή άνοδος στις τιμές κατοικιών των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο

16:13

Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Πώς κατανέμονται οι 5.124 θέσεις ανά φορέα

16:09

S&P Global: Οι ΗΠΑ οδεύουν προς μία ύφεση σαν του 1969-70

16:03

Μήνυμα του ΔΝΤ στην Fed για διατήρηση της αύξησης των επιτοκίων

15:59

ΔΝΤ: Η Γκεοργκίεβα προτρέπει το Πεκίνο να υιοθετήσει πιο στοχευμένη προσέγγιση απέναντι στην Covid

15:54

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Τι ζήτησαν οι φορείς του κλάδου από τον Σκυλακάκη

15:45

Επένδυση στην Blueground από το κρατικό fund του Άμπου Ντάμπι - «Θα έρθουν κι άλλες επενδύσεις»

15:42

ΕΦΚΑ: Από σήμερα η αποπληρωμή των ασφαλιστικών οφειλών σε έως 24 δόσεις

15:41

Η HSBC «εγκαταλείπει» τον Καναδά έναντι 10 δισ. δολαρίων

15:32

Σκρέκας: Στόχος η Ελλάδα να γίνει χώρα - εξαγωγός πράσινης ενέργειας

15:30

Μικρή κάμψη του πληθωρισμού στη Γερμανία τον Νοέμβριο - Αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας

15:30

Στην ΕΚΤ «ξαναβλέπουν» το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στην κατοχή κρατικού χρέους από τις τράπεζες

15:28

Ν. Δένδιας: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα

15:18

BofA προς επενδυτές: Ο «αγώνας» για τις μετοχές είναι «μαραθώνιος, όχι σπριντ»

15:15

Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα άδικη για τους πολλούς - Άμεση προκήρυξη εκλογών

15:08

Σανγκάη: «Λουκέτο» ξανά στη Disneyland λόγω COVID - Έμεινε ανοιχτή για... 4 ημέρες

14:55

Η Ευρώπη έχει ξοδέψει πάνω από 700 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

14:47

Βρετανία: Ιστορικό σχέδιο 700 εκατ. λιρών για την ενεργειακή ανεξαρτησία με «στροφή» στην πυρηνική ενέργεια

14:40

Στο «σφυρί» το αγαπημένο αυτοκίνητο της βασίλισσας Ελισάβετ - Πόσα «έπιασε»

14:39

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα οφέλη και οι κίνδυνοι και η ...εξαφάνιση του «τρελού του χωριού»

14:28

ΕΤΑΔ: Ολοκλήρωσε τη θητεία του ως CEO ο Στέφανος Βλαστός - Η δήλωσή του

14:19

Υπ. Εργασίας: Η καμπάνια κατά του σεξισμού στους σταθμούς του Μετρό

14:17

«Βράζει» η Δυτική Όχθη ενώ το Ισραήλ προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση - 4 νεκροί Παλαιστίνιοι

14:16

Ουκρανία: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

14:12

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο 14 μέλη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

14:10

Το 2021 η ΕΕ δαπάνησε το 2,27% του ΑΕΠ της για έρευνα και ανάπτυξη