Μετρό Θεσσαλονίκης: Mega διαγωνισμός 142 εκατ. ευρώ για 15 νέους συρμούς από την Αττικό Μετρό

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Μετρό Θεσσαλονίκης: Mega διαγωνισμός 142 εκατ. ευρώ για 15 νέους συρμούς από την Αττικό Μετρό
Στην προκήρυξη ενός mega διαγωνισμού ύψους 142 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια Τροχαίου Υλικού για το μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς Καλαμαριά προχώρησε η Αττικό Μετρό.

Στην προκήρυξη ενός mega διαγωνισμού ύψους 142 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την προμήθεια Τροχαίου Υλικού για το μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς Καλαμαριά προχώρησε η Αττικό Μετρό.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και θέση σε λειτουργία δεκαπέντε (15) νέων συρμών, εκ των οποίων έξι (6) για τις ανάγκες του βασικού έργου του μετρό Θεσσαλονίκης και εννιά (9) για τις ανάγκες της επέκτασής του προς Καλαμαριά. Οι συρμοί θα λειτουργούν αυτόματα χωρίς οδηγό (Gradeof-Automation 4 GoA4) σύμφωνα με το IEC 62290-1.

Οι συρμοί θα είναι φυσικά και λειτουργικά συμβατοί με το υπάρχον σύστημα Μετρό Θεσσαλονίκης ήτοι, με το Βασικό Έργο, την επέκταση προς Καλαμαριά, το Αμαξοστάσιο Πυλαίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό συντήρησης του Τροχαίου Υλικού καθώς και με το υπάρχον τροχαίο υλικό.

Οι συρμοί θα λειτουργούν στο δίκτυο, ταυτόχρονα µε τους συρμούς της σειράς Ι, µε το σύστημα Σηματοδότησης που υλοποιείται για το µεν Βασικό Έργο από τον ανάδοχο του Βασικού Έργου για δε την επέκταση από ανεξάρτητο ανάδοχο (µε τον ίδιο βασικό προμηθευτή), µε το σύστημα Επικοινωνιών, τις θύρες αποβαθρών στους σταθμούς κ.λπ., χωρίς να απαιτείται καµµία αλλαγή στην υπάρχουσα δομή λειτουργίας του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που αναμένεται να κινητοποιήσει όλους τους μεγάλους ομίλους κατασκευής τρένων.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, της σύμβασης ανέρχεται σε 142.000.000 ευρώ και αφορά στην εκτέλεση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης. Ο συνολικός συμβατικός χρόνος για την πλήρη περάτωση και παράδοση του αντικειμένου της Προμήθειας, ορίζεται σε εννιακόσιες δέκα (910) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Στον Ανάδοχο θα χορηγηθεί τμηματικά έντοκη προκαταβολή ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας της σύμβασης (συμβατικό τίμημα), χωρίς ΦΠΑ.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για τις 26/01/2022.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Ανάδοχος θα συνεργασθεί όπως απαιτείται µε όλους τους εµπλεκόµενους αναδόχους του συνόλου των έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό Έργο και επέκταση Καλαµαριάς), µέσω της Αττικό Μετρό Α.Ε., για τον άρτιο τεχνικό και λειτουργικό συντονισµό των µελετών και της κατασκευής των συρµών που θα προµηθεύσει, µε τα έργα πολιτικού µηχανικού καθώς και µε το σύνολο των εµπλεκόµενων ή σχετιζόµενων ηλεκτροµηχανολογικών και σιδηροδροµικώνσυστηµάτων του Βασικού Έργου και της Επέκτασης Καλαµαριάς (επιδοµή, σηµατοδότηση, έλξη, τηλεπικοινωνίες, κλπ) ώστε να εξασφαλίσει την ζητούµενη λειτουργία, ασφάλεια, διαθεσιµότητα και συντηρησιµότητα των νέων συρµών. Οι συρµοί θα είναι επίσης κατάλληλοι και για λειτουργία σε επιφανειακό (επίγειο) δίκτυο ΜΕΤΡΟ για να ανταποκριθούν στον σχεδιασµό µελλοντικών επεκτάσεων.

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες µελέτες, τους κατάλληλους υπολογισµούς και τις απαιτούµενες δοκιµές για να αποδείξει τη συµµόρφωσή των συρµών µε τις απαιτήσεις του παρόντος τεύχους.

Το δίκτυο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης αποτελείται από:

• Την κύρια γραµµή S1 (9,6 χλµ. 13 σταθµοί) η οποία εκτείνεται από τον Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό έως τον σταθµό Νέα Ελβετία – Αµαξοστάσιο

• Την επέκταση γραµµή S2 προς Καλαµαριά (4,8 χλµ., 5 σταθµοί) η οποία εκτείνεται από την διακλάδωση Πατρικίου (25ης Μαρτίου) έως τον επίσταθµο και τερµατικό φρέαρ του σταθµού Μίκρα. Για να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας µε µικρότερες χρονοαποστάσεις στο Βασικό Έργο αλλά και τις ανάγκες της επέκτασης Καλαµαριάς, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ αποφάσισε να προµηθευτεί επιπλέον δεκαπέντε (15) συρµούς, οι 6 των οποίων απαιτούνται για την κάλυψη των µικρότερων χρονοαποστάσεων στο Βασικό Έργο και οι 9 για την εξυπηρέτηση των πρόσθετων απαιτήσεων της επέκτασης Καλαµαριάς.

Οι συρµοί θα αποτελούνται από τέσσερα (4) οχήµατα έκαστος. Ο ελάχιστος αριθµός επιβατών ανά συρµό θα είναι 450 και το ελάχιστο ποσοστό των καθήµενων επιβατών θα είναι τουλάχιστον 20%.

Οι συρµοί θα είναι πλήρως αυτόµατης λειτουργίας (Grade-of-Automation 4 - GoA4), µε Θέση Οδήγησης Έκτακτης Ανάγκης (EDP: EmergencyDrivingPosition) στα δύο άκρα του συρµού και µε δυνατότητα οδήγησης σε διπλή κατεύθυνση. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην ΑΜ, τρεις εναλλακτικές έγχρωµες καλλιτεχνικές δηµιουργίες, αντιπροσωπευτικές της εσωτερικής και εξωτερικής εµφάνισης των οχηµάτων.

Οι νέοι συρµοί θα έχουν συνολικό µήκος 50 έως 55 µέτρα (οι 18 συρµοί του Βασικού Έργου έχουν µήκος περίπου 51.5 m ενώ οι 15 νέοι συρµοί αναµένεται να έχουν παρόµοιο µήκος µε πιθανή µικρή απόκλιση από τους αρχικούς 18 συρµούς, ανεκτή από το σύστηµα σηµατοδότησης).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider