Επιχειρήσεις | Τράπεζες
06-12-2021 | 11:57

Η «ακτινογραφία» της Euroxx για τις ελληνικές τράπεζες

Η «ακτινογραφία» της Euroxx για τις ελληνικές τράπεζες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη (Core PPI) ανάμεσα στις συστημικές τράπεζες, με βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού για όλες, άφθονη ρευστότητα και σταθερή κεφαλαιακή θέση που μπορεί να ενισχύσει την πιστωτική επέκταση, όπως αναφέρει η Euroxx μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε οργανικά προ προβλέψεων κέρδη ύψους 192 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 16,4% σε τριμηνιαία βάση, λόγω των χαμηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους NII και της αποενοποίησης των δανείων του «Galaxy» που αντιστάθμισε τη βελτιωμένη δημιουργία εσόδων από προμήθειες και το χαμηλότερο OpEx (λειτουργικά έξοδα) λόγω της πώλησης της Cepal. Στην «κάτω γραμμή» οι ζημιές έφτασαν τα 181 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των προβλέψεων που αφορούν τις τιτλοποιήσεις «Cosmos» και «Orbit» (354 εκατ. ευρώ) με την πρώτη να έχει ήδη κλείσει και να οδεύει προς πώληση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εξαιρουμένων των εσόδων από συναλλαγές και των εξόδων που σχετίζονται με τις συναλλαγές NPEs διαμορφώθηκαν σε 85 εκατ. ευρώ έναντι 104 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα είναι ελαφρώς υψηλότερα από ότι ανέμενε η Euroxx. Ο επίπεδος ακαθάριστος σχηματισμός NPEs οδήγησε την Alpha Bank να αναθεωρήσει θετικά τους στόχους της για το σχηματισμό NPEs και το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) για το 2021 σε 0,1 δισ. ευρώ και 90 μ.β αντίστοιχα, έναντι 0,6 δισ. ευρώ και 120 μ.β στο παρελθόν. Η δυναμική επέκτασης των εξυπηρετούμενων δανείων διατηρήθηκε με την καθαρή πιστωτική επέκταση στα 0,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021, με την τράπεζα να είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της για δείκτη NPE στο 13% το 2021, ενώ ο στόχος για FL CET1 διαμορφώνεται στο 12%.

Η Eurobank ανακοίνωσε στο τρίτο τρίμηνο προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 103 εκατ. ευρώ, ήτοι χαμηλότερα σε σύγκριση με τα 123 εκατ. ευρώ του δευτέρου τριμήνου εξαιτίας των χαμηλότερων εσόδων από συναλλαγές και NII που αντισταθμίζουν τη δημιουργία υψηλότερων προμηθειών. Τα αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Euroxx. Παράλληλα, τα δάνεια της τιτλοποίησης «Mexico» επαναταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση οδηγώντας το δείκτη NPE στο 7,3% (pro forma για το senior note του «Mexico»), που είναι και ο χαμηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Euroxx υπήρξε στέρεα βάση για τον δείκτη CET1 στο 13,3% και για τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, CAD στο 15,7% pro-forma για την τιτλοποίηση «Mexico». Το guidance για την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) είναι στο 10% για το 2022. Παράλληλα, η Euroxx στέκεται και στον στόχο που έθεσε ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, για έναρξη του διαλόγου με τον SSM για τη διανομή μερίσματος μετά τα ετήσια αποτελέσματα.

Από τη μεριά της, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 92 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο του έτους έναντι κερδών 45 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο σε μια βάση υψηλότερων βασικών τραπεζικών εσόδων καθώς και χαμηλότερων ζημιών από συναλλαγές και απομειώσεις. Τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη (Core PPI) διαμορφώθηκαν στα 196 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,9% σε τριμηνιαία βάση. Η μείωση των οργανικών ροών NPEs συνεχίστηκε στο τρίτο τρίμηνο, με τον συντελεστή κάλυψης προβλέψεων στο 70,2% και τον όγκο NPEs στα 3,7 δισ. ευρώ με μόλις 1,1 δισ. ευρώ χωρίς προβλέψεις. Η καλύτερη κεφαλαιακή θέση βελτιώνεται συνεχώς, φτάνοντας στο 17,8% και στο 19% σε CET1 και σε συνολική κεφαλαιακή βάση αντίστοιχα ενσωματώνοντας το κλείσιμο του «Frontier» και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς ανέφερε περιορισμένες ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 635 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,045 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους τιτλοποίησεων για το «Sunrise II» και το project «Sunshine» (έναντι του κόστους από το «Sunrise I», «Vega» και «Phoenix» του δευτέρου τριμήνου) και παρά των χαμηλότερων βασικών εσόδων (κυρίως λόγω της απώλειας των καθαρών εσόδων από τόκους μέσω της αποενοποίησης του «Phoenix» και «Vega» και της απουσίας του οφέλους από το TLTRO της ΕΚΤ). Ο pro forma δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) για το χαρτοφυλάκιο Sunrise II με ελάφρυνση των RWA και την πώληση του συστήματος αποδοχής καρτών (project Thalis) ανέρχεται στο 15,9% (FL στο 13,7%) ενώ ο δείκτης CET1 φτάνει 11,3%.

 Αξίζει να σημειωθεί πως οι εισροές στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν μεταξύ 0,04 δισ. - 1,39 δισ. ευρώ για όλες τις τράπεζες, με την Alpha Bank να βρίσκεται στο άνω άκρο του εύρους. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έφτασε τα 46,9 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο (περίπου 15,5% του ενεργητικού έναντι 15,7% του δευτέρου τριμήνου του 2021) κάτι που αποτυπώνει και το ισχυρό όφελος των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης TLTROs της ΕΚΤ και του waiver ώστε να αποδέχεται τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως ενέχυρα στις πράξεις της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.