Επιχειρήσεις | Ελλάδα
26-11-2021 | 15:28

Προχωρά το deal ύψους 2 δισ. δολαρίων της Chipita με τον αμερικάνικο κολοσσό Mondelēz

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
Προχωρά το deal της Chipita με τη Mondelēz – Η Κομισιόν άναψε το «πράσινο φως»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ένα βήμα πιο κοντά φέρνει η Κομισιόν την ολοκλήρωση του deal μεταξύ της Chipita και του αμερικανικού κολοσσού Mondelēz International, ενός deal που ήρθε να ταράξει τα νερά της εγχώριας, αλλά και διεθνούς αγοράς τροφίμων.

Ήταν στα τέλη του περασμένου Μαΐου όταν ένας από τους ισχυρότερους ομίλους του κόσμου στην αγορά των σνακ ανακοίνωνε επισήμως την εξαγορά της Chipita του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, έναντι τιμήματος – ρεκόρ ύψους 2 δισ. δολαρίων.

«Σε κάθε φάση της ζωής μας, η εξέλιξη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής και της προσωπικής μας ζωής. Για να εξελιχθείς, να φτάσεις ακόμη πιο μακριά, υπάρχουν αλλαγές τις οποίες πρέπει να τολμήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, πριν από περίπου έξι μήνες ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, σε επιστολή του προς το προσωπικό της Chipita, μέσω της οποίας ενημέρωνε τους εργαζόμενους για την πώληση της εταιρείας στον αμερικανικό όμιλο.

«Η ελληνική οικονομία χρειάζεται μεγέθυνση των επιχειρήσεων. Μόνο μέσα από τη μεγέθυνση θα γίνουν ανταγωνιστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο ισχυρός άντρας του εγχώριου επιχειρείν, στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, στο πλαίσιο ομιλίας του σε συνέδριο. Τα λόγια του επιβεβαιώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη «συνταγή» που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ενώ δεν αποκλείεται να μαρτυρούν και τα επόμενα βήματά του.

Το «πράσινο φως» της Κομισιόν

Μόλις χθες ανακοινώθηκε πως η Κομισιόν άναψε το «πράσινο φως» στην εξαγορά της Chipita από τη Mondelēz, σύμφωνα με τον κανονισμό συγχωνεύσεων της ΕΕ.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά του αποκλειστικού ελέγχου της Chipita από τη Mondelēz International, καθώς, παρά το γεγονός πως και οι δύο εταιρείες είναι ενεργοί παραγωγοί στις αγορές ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τα προϊόντα τους είναι ως επί το πλείστον συμπληρωματικά στις αγορές όπου οι δραστηριότητές τους αλληλοεπικαλύπτονται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη εξαγορά δεν θα εγείρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένου ότι η Mondelēz και η Chipita δεν είναι στενοί ανταγωνιστές, τα μερίδια αγοράς τους στις περισσότερες από τις αγορές όπου οι δραστηριότητές τους επικαλύπτονται είναι σχετικά χαμηλά, ενώ αρκετοί εναλλακτικοί προμηθευτές θα παραμείνουν στην αγορά μετά τη συναλλαγή.

Το σχέδιο διάσπασης της Chipita

Υπενθυμίζεται εδώ πως, στην κατεύθυνση πώλησής της στη Mondelēz, η Chipita διασπάται σε δύο νέες εταιρικές οντότητες.

Το σχέδιο διάσπασης της εταιρείας, που εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 20 Σεπτεμβρίου, προβλέπει τη σύσταση δύο νέων εταιρειών, της Chipita Global και της Chipita Foods.

Η Chipita Global θα περιλαμβάνει το κυρίως κομμάτι της Chipita και θα περάσει στη Mondelēz, ενώ η Chipita Foods θα παραμείνει στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας και θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις μετοχές της αλλαντοβιομηχανίας «Νίκας», αλλά και τη συμμετοχή της Chipita στο κοινοπρακτικό σχήμα με τη Britannia Industries, με το οποίο δραστηριοποιείται στην Ινδία.

Κάθε μέτοχος της Chipita θα αποκτήσει, για κάθε μία μετοχή που κατείχε, 0,855241298736051 μετοχές στην Chipita Foods, με ονομαστική αξία 1 ευρώ εκάστη και 9,41951574207308 μετοχές στην Chipita Global, με ονομαστική αξία ένα ευρώ έκαστη. Κατ' επέκταση, η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα μεταβιβαστούν στην Chipita Foods θα διαμορφώσει μετοχικό κεφάλαιο 85.397.691 ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Global θα καθοριστεί με βάση το ποσό της αποτίμησης μείον τα αποθεματικά και τα παρακρατηθέντα κέρδη που μεταβιβάζονται στην Chipita Global.

Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, το σύνολο του ενεργητικού της Chipita, το οποίο θα μεταβιβαστεί στις δύο εταιρείες, υπολογίστηκε σε 1,43 δισ. ευρώ, μετά τις προσαρμογές τις οποίες διενήργησε η PwC στις λογιστικές αξίες των λογαριασμών του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 287,89 εκατ. ευρώ.

Chipita Global

Επιπλέον των μετοχών της Chipita - εξαιρουμένων αυτών που θα μεταβιβαστούν στην Chipita Foods - η Chipita Global θα αποκτήσει το σύνολο των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Chipita, τα δικαιώματα των σημάτων που ανήκουν στην Chipita, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για την εδαφική περιοχή χωρών εκτός της Νοτιοανατολικής Ασίας αλλά και τον βιομηχανικό εξοπλισμό εκτός ενός εργαστηρίου έρευνας.

Παράλληλα θα αποκτήσει το απόθεμα και όλους τους εισπρακτέους λογαριασμούς, προκαταβολές, προπληρωμές και λοιπές απαιτήσεις, εκτός από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση Άδειας Τεχνολογίας και Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών στην Ινδία. Στην Chipita Global θα περάσουν κι όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί από την Chipita, όλοι οι  τραπεζικοί λογαριασμοί και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της Chipita, εκτός από όσα εξ αυτών απονέμονται στην Chipita Foods.

Τέλος, η Chipita Global αποκτά όλες τις εκκρεμείς δικαστικές διαφορές, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, εκτός από τους υπαλλήλους της Jewel, τα δικαιώματα, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Chipita, εκτός από αυτά που έχουν κατανεμηθεί στην Chipita Foods.

Chipita Foods

Από πλευράς της η Chipita Foods θα αποκτήσει μεταξύ άλλων τις 8.000 ονομαστικές μετοχές που κατέχει η Chipita στη Black Cherry Ανώνυμη Εταιρεία, όλες τις μετοχές που κατέχει η Chipita στην Chipita Holdings Limited, όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν ή σχετίζονται με τη σύμβαση κοινής επιχείρησης μεταξύ της Chipita και της Britannia Industries Limited (Σύμβαση Κοινής Επιχείρησης στην Ινδία) αλλά και τη σύμβαση άδειας τεχνολογίας και παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών με ημερομηνία 21 Απριλίου 2017 μεταξύ της Chipita, της Britchip Foods Limited και Britannia Industries Limited.

Επιπλέον θα αποκτήσει και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που σχετίζονται με το εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης της Chipita που υποστηρίζει την Κοινή Επιχείρηση στην Ινδία, καθώς και όλα τα δικαιώματα παραγωγής, διανομής, εμπορίας, πώλησης προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών εκτός των σημάτων, για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που υπάρχει δραστηριότητα σήμερα (Ινδία, Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Μπουτάν, Μαλδίβες και Μιανμάρ) και για όσες της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής θα υπάρξει στο μέλλον.

Η Chipita κουβαλά μια ιστορία σχεδόν 50 χρόνων

Η Chipita ιδρύθηκε το 1973 από τους αδερφούς Φώντα, Απόστολο και Ιωάννη Γαβαλάκη, με αντικείμενο την παραγωγή αλμυρών σνακς, με βασικό τότε προϊόν τα Extra τυρογαριδάκια.

Χρονιά σταθμό για την πορεία της αποτέλεσε το 1986, όταν ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος εξαγόρασε το 50% της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας απέκτησε και το υπόλοιπο 50%. Το 1988 ξεκίνησε και η παραγωγή σε πατατάκια.

Στις αρχές του 1990 στην Chipita εισέρχεται ο όμιλος Olayan και η εταιρεία κυκλοφορεί το ατομικό συσκευασμένο κρουασάν 7Days, το οποίο γίνεται το σήμα κατατεθέν της.

Το 1994 μπαίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ λίγο καιρό αργότερα, ξεκινά η πορεία διεθνοποίησης της εταιρείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ανάπτυξη πραγματοποιείται με δύο τρόπους: είτε με δικές της εταιρείες είτε με στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς ή ισχυρές τοπικές εταιρείες.

Η εκτός συνόρων επέκτασή της είχε πολλούς σταθμούς όπως Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία και Σαουδική Αραβία, αλλά και πιο πρόσφατα την Τουρκία, τη Μαλαισία, το Μεξικό, την Ινδία και τη Σλοβακία να ακολουθούν.

Μια ακόμα σημαντική στιγμή στην πολυετή ιστορία της έρχεται το 2006 όταν η Chipita συγχωνεύεται με τη ΔΕΛΤΑ του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και δημιουργείται η Vivartia. Η συγχώνευση διαρκεί έως το 2010, όπου η Chipita πωλείται και επιστρέφει στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον όμιλο Olayan.

Σήμερα τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται σε 14 μονάδες παραγωγής σε 11 διαφορετικές χώρες, ενώ εξυπηρετούν τους καταναλωτές σε συνολικά 56 χώρες, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Ο… μικρός ηλικιακά αλλά πανίσχυρος αμερικανικός όμιλος

Η Mondelēz International, με έδρα το Σικάγο, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στην αγορά των σνακ και δραστηριοποιείται σε σχεδόν 160 χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Με τη σημερινή της επωνυμία δραστηριοποιείται από το 2012, όμως κουβαλά μια ιστορία σχεδόν ενός αιώνα. Ήταν το 2012 όταν η Kraft Foods (ιδρύθηκε το 1923) μετονομάστηκε σε Mondelēz, διατηρώντας τις δραστηριότητές της στην αγορά των σνακ.

Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σε σνακς, με γνωστά brands όπως τα μπισκότα Belvita, Oreo, LU, οι σοκολάτες Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Lacta και οι τσίχλες Trident και Dentyne.

Το 2020 τα έσοδα της αμερικανικής πολυεθνικής ξεπέρασαν τα 26,5 δισ. δολάρια, ενώ ο όμιλος απασχολεί περί τους 80.000 εργαζόμενους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σπύρος Θεοδωρόπουλος (Chipita): Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να λειτουργήσει στον ιδιωτικό τομέα - Άτολμα τα κίνητρα του Αναπτυξιακού