Ελλάδα
24-11-2021 | 19:07

Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας: Αυξημένα κέρδη και πωλήσεις για το εννεάμηνο 2021

Newsroom
Μοιράσου το
Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας: Αυξημένα κέρδη και πωλήσεις για το εννεάμηνο 2021
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μεγάλη αύξηση 210% στα κέρδη προ φόρων παρουσίασε η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας για το εννεάμηνο του 2021, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη. 

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 30,7 εκατ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 10,2 εκατ. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, έναντι Ευρώ 22,3εκατ. και Ευρώ 8,4 εκατ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 37,34% και 21,17% αντίστοιχα.

Ομοίως, το περιθώριο μικτού κέρδους στην περίοδο του Εννεαμήνου της χρήσης 2021 και στο Γ΄ τρίμηνο της χρήσης,
παρουσίασε αυξητικές τάσεις, και ανήλθε στο πρώτο εννεάμηνο της φετινής χρήσης ανήλθε σε 23,39% και στο Γ΄ τρίμηνο της χρήσης σε 26,91% έναντι 19,88% και 21,11% στις αντίστοιχες περιόδους της περσινής χρήσης 2020.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 7,1 εκατ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 2,7εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021, έναντι Ευρώ 4,4 εκατ.  και Ευρώ 1,7 εκατ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή σε ποσοστό 61,57% και 54,44% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 3,4 εκατ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 1,6 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι Ευρώ 1,1 εκατ. και Ευρώ 614,22 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή 210,34% και 162,72% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 εκατ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 1,5 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021, έναντι Ευρώ 1 εκατ.. και Ευρώ 600,33 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 213,92% και 163,07% αντίστοιχα.

Αντίστοιχη αύξηση παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBITDA) της εταιρείας, που ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 εκατ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 1,7 εκατ.  κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2020, έναντι Ευρώ 1,3 εκατ. και Ευρώ 712,87 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 170,55% και 140,91% αντίστοιχα.

Περαιτέρω, στη τρέχουσα χρήση η διοίκηση έθεσε σαν βασικό της στόχο την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης και των
προγραμματισμένων δόσεων των τραπεζικών της δανείων από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της, διατηρώντας
παράλληλα σε υψηλά επίπεδα τα πιστωτικά όρια των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας, που
ανήλθε σε Ευρώ 2,3 εκατ.. την 30.09.2021, έναντι Ευρώ 3,5 εκατ. την 31.12.2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.