Τράπεζες
19-11-2021 | 16:23

Χ. Μεγάλου: Σύντομα με μονοψήφιο δείκτη NPE η Τρ. Πειραιώς – Πολύ καλή η εικόνα από τα moratoria

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Χ. Μεγάλου: Σύντομα με μονοψήφιο δείκτη NPE η Τρ. Πειραιώς – Πολύ καλή η εικόνα από τα moratoria
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε χαμηλότερες κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις θα οδηγήσει από το 2022 και εφεξής η επιτυχής υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου Sunrise που ανακοίνωσε η Τρ. Πειραιώς τον Μάρτιο και έχει ήδη εκτελεσθεί σε ποσοστό 90%. Οι ενέργειες που απομένουν για να ολοκληρωθεί το κεφαλαιακό πλάνο αφορούν τα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων Sunrise 3 και ναυτιλιακών (θα ενισχύσουν τα κεφάλαια κατά περίπου 200 και 100 εκατ. αντίστοιχα), και τα projects Ermis 3 και Mayfair (με κεφαλαιακή συμβολή από 200 εκατ. έκαστο). Σημειώνεται ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 15,9% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.

 Όπως ανέφερε η Διοίκηση του Ομίλου Τρ. Πειραιώς (CEO Χρήστος Μεγάλου και CFO Θεόδωρος Γναρδέλης) στους αναλυτές, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2021, αναμένεται μείωση στον δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2 κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3% από 3,25%. 

Όπως ανέφερε η Διοίκηση, το στρατηγικό σχέδιο βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης μίας κερδοφόρας, σταθερής και καθαρής τράπεζας το 2024, με στόχο απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5% το 2022 και άνω του 2010 μεσοπρόθεσμα. Όπως επισημάνθηκε, οι στόχοι είναι για:

*  σύνολο καθαρών εσόδων περίπου 1,65 δισ. ευρώ το 2022 και περίπου 1,9 δισ. το 2024. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση που προβλέπεται στα έσοδα προμηθειών: περίπου 400 και 450 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2022 και 2024 από 279 εκατ. το 9μηνο 2021. 

* βασικά λειτουργικά κέρδη περίπου 350 εκατ. το 2022 και περίπου 800 εκατ. ευρώ το 2024 

* σημαντική περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων: περίπου 800 και 850 εκατ. τα έτη 2022 και 2024. 

Η Διοίκηση ανέφερε ότι στο 9μηνο 2021 οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 10% ετησίως στα 289 εκατ. ευρώ, τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, στα 307 εκατ., λόγω του υψηλότερου κόστους για έργα που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τη μείωση των ΝPE. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 45% το 9μηνο 2021 έναντι 48% το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Το Νοέμβριο 2021, ο Όμιλος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων σε κεντρικές μονάδες και καταστήματα. Το κόστος του νέου προγράμματος καλύφθηκε πλήρως από το 2ο τρίμηνο του 2021.

Αναφέρθηκε ότι τα καταστήματα της Τράπεζας μειώθηκαν κατά 110 σε ετήσια βάση, ανέρχονται τώρα σε 414 και στόχος είναι τα 318.

Διαβάστε επίσης: Πώς είδαν τα αποτελέσματα της Τρ. Πειραιώς, JP Morgan και KBW

Επισημάνθηκε ότι στο 9μηνο 2021 η Τράπεζα κέρδισ.ε 90.000 νέους πελάτες, αυξάνοντας την πελατειακή της βάση στη λιανική τραπεζική στα 4,9 εκατομμύρια πελάτες (3,6 προϊόντα ανά πελάτη). Τα κεφάλαια των νέων πελατών υπό διαχείριση εκτιμήθηκε ότι θα ενισχυθούν κατά 1,5 δισ. ευρώ. 

Όπως αναφέρθηκε, το 2022 θα είναι η πρώτη χρονιά αύξησης του retail για την Τράπεζα ύστερα από πολλά χρόνια συρρίκνωσης και η αύξηση θα υποστηριχθεί από το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και την ισχυρή ζήτηση για δανεισμό. Ο CEO Χρ. Μεγάλου ανέφερε χαρακτηριστικά ως πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η υγιής ζήτηση για νέο δανεισμό προέρχεται από όλους τους κλάδους. 

Κεντρικό σημείο στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις  της Τρ. Πειραιώς είναι το σημαντικό derisking του ισολογισμού της. Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 έναντι 22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 16% έναντι 23% στις 30 Ιουνίου 2021, κυρίως λόγω της κατηγοριοποίησης ως διακρατούμενων προς πώληση των περιμέτρων NPE Sunrise 2 και Leasing, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 3ο 3μηνο 2021, ύψους περίπου 3 δισ. Για το 2021, οι πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής», αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους 19 δισ.  ευρώ βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, με τα υπόλοιπα έργα αποεπένδυσης NPE να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2022.

Όπως αναφέρθηκε, η ουσιαστική προσπάθεια εκκαθάρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μείωσε τα καθαρά NPE στο 12% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων από 33% τον Δεκέμβριο του 2020. Στο τέλος του γ΄ τριμήνου, ο δείκτης NPE της Τράπεζας υποχώρησε στο 16% έναντι 46% πριν από έξι μήνες και η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη στο αμέσως προσεχές διάστημα. 

Αναφέρθηκε ότι τα δάνεια που ήταν σε μορατόρια έχουν πολύ καλή συμπεριφορά, όπως και η κατηγορία όσων μπήκαν στα πρόγραμμα «Γέφυρα», επίσης ότι προβλέπεται αρνητικός σχηματισμός νέων κόκκινων δανείων και εκτιμήθηκε ότι η Τράπεζα θα βγει ουδέτερη  από την κρίση του Covid-19.

Διαβάστε επίσης: Τρ. Πειραιώς: Στο 16% από 46% έξι μήνες πριν ο δείκτης NPE - Θεαματική μείωση προβλέψεων

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υποχώρησαν στα 5,9 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2021 από 22,5 δισ. τον Δεκέμβριο 2020 και θα υποχωρήσουν περαιτέρω στα 3,6 δισ. ευρώ στις αρχές του 2022.

Από τα 5,9 δισ. NPE, το 35% αποπληρώνονται κανονικά. Ειδικότερα, δάνεια 1,7 δισ. δεν παρουσιάζουν καμία καθυστέρηση, δάνεια 300 εκατ. έχουν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, 2,1 δισ. άνω των 90 ημερών και δάνεια 1,9 δισ. ευρώ έχουν καταγγελθεί.

Η μείωση των NPE έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στη μείωση του κόστους κινδύνου, καθώς το κόστος προβλέψεων υποχώρησε στις 57 μ.β. 

Η μείωση των NPE ενισχύει τη δυνατότητα της Τράπεζας για νέες χρηματοδοτήσεις. Η Τράπεζα προχώρησε στο εννεάμηνο 2021 σε εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 4,6 δισ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για 5,7 δισ. το 2021. Αναφέρθηκε ότι το 2022 θα υπάρξει επέκταση των χρηματοδοτήσεων κατά 1,5 δισ., ενώ οι αποπληρωμές δανείων θα είναι χαμηλότερες από το φετινές (έγινε αναφορά σε δάνεια 1,2 δισ. μεγάλων επιχειρήσεων που φέτος στράφηκαν για δανεισμό στις αγορές).

Μέχρι τα μέσα του 2022, η Τράπεζα θα έχει κάνει χρήση και όλου του πακέτου TLTRO III, ύψους 13,5 δισ. ευρώ. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.