Attica Bank: Αποφάσισε τους όρους της ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ – Κρίσιμος ο ρόλος του ΤΜΕΔΕ

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Attica Bank: Αποφάσισε τους όρους της ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ – Κρίσιμος ο ρόλος του ΤΜΕΔΕ
Attica Bank
Θα εκδοθούν έως 1.200.000.000 νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,20 ευρώ εκάστη. Μέσα στους επόμενους 4 μήνες η καταβολή των κεφαλαίων της ΑΜΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΜΕΔΕ θα συμπράξει είτε με την Ellington είτε με Ινδό επενδυτή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:00

Με ισχυρό ρόλο του ΤΜΕΔΕ σύμφωνα με τις πληροφορίες, και μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών θα καταβληθούν τα κεφάλαια για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αttica Bank.

Σήμερα βγήκε «λευκός καπνός» από το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank, καθώς ανακοινώθηκαν οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η επιλογή ενός προτιμητέου επενδυτή, με τον οποίο οι σύμβουλοι – Αxia Ventures και Euroxx - θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για να διερευνηθεί η συμμετοχή του στην ΑΜΚ και στην περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, η λύση στην άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας με ιδιώτη επενδυτή θα δοθεί μέσω σύμπραξης του ΤΜΕΔΕ είτε με την Ellington είτε με τον Ινδό επενδυτή που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο οποίος διαθέτει τράπεζες σε Λονδίνο και Ελβετία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση Bain Capital – JC Flowers διατήρησε αρκετούς αστερίσκους και κατά το διάστημα της επαναπροσέγγισης των δύο επενδυτών από τους συμβούλους της Attica Bank.

Η οριστικοποίηση του επενδυτικού σχήματος, το ποσό συμμετοχής του στην κάλυψη της επικείμενης ΑΜΚ και ο τρόπος που θα συμβάλει περαιτέρω στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας, θα είναι καθοριστικής σημασίας και για τη συμμετοχή του ΤΧΣ. Σημειώνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει βρεθεί να κατέχει, μετά τη μετατροπή των warrants σε μετοχές της Attica Bank, ποσοστό 68,2%. Το Ταμείο φαίνεται ότι επιθυμεί το ποσοστό αυτό να περιοριστεί ιδανικά κάτω του 50%.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank ξεκίνησε στη 1 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου 4 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, με χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της, η Attica Bank ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 240 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθεσης 0,20 ευρώ εκάστη.

Η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Τράπεζας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, εφόσον η διανομή μερίσματος αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε η προθεσμία καταβολής της Αύξησης να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ε.ΜΗ.
Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και η ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα οριστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(α) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (η Ε.Χ.Α.Ε. πρώην κεντρικό αποθετήριο Αξιών) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,

(β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(vii) Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάσσεται.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider