Ποιο είναι το «πράσινο» περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Μαρίνας Φλοίσβου

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Ποιο είναι το «πράσινο» περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Μαρίνας Φλοίσβου
Η βιώσιμη ανάπτυξη, με όρους όμως που προστατεύουν και αναδεικνύουν το περιβάλλον, αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της LAMDA Flisvos Marina A.E. Τα επιτεύγματα στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, με όρους όμως που προστατεύουν και αναδεικνύουν το περιβάλλον, αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της Μαρίνας Φλοίσβου και αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών και των δραστηριοτήτων της. Με γνώμονα την ποιοτική λειτουργία, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Το 2020 οι δράσεις της Μαρίνας Φλοίσβου για το περιβάλλον επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των αντίστοιχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων της μαρίνας, στην κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία και στη διαχείριση της κατανάλωσης νερού. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας καταργήθηκε η έντυπη αδειοδότηση εισόδου οχημάτων και συνεργείων στο χερσαίο χώρο του λιμένα, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 11%. Επίσης, γίνεται διαχείριση του 100% των αποβλήτων που παράγεται στην εγκατάσταση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του ανθρακικού αποτυπώματος αποτελούν σαφή στόχο και επιδίωξη της εταιρείας LAMDA Flisvos Marina A.E. Σύμφωνα με την 3η Έκθεση Βιωσιμότητας 2020, η εταιρεία ήδη έχει πετύχει:

· ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 100% ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020,

· ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ κατά 33% ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019,

· 5,6% ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019,

· ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ 16 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΡΕΎΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

Tα σχέδια της μαρίνας του Φλοίσβου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, οπτικών ινών αλλά και σχολές εκπαίδευσης εργαζομένων, παρουσίασε προ ημερών ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Flisvos Marina A.E., Σταύρος Κατσικάδης. Όπως ανέφερε ο κ. Κατσικάδης κατά την διάρκεια της παρουσίασης 3ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, στόχος μέσα στα επόμενα χρόνια είναι η εγκατάσταση οπτικής ίνας σε όλη την εγκατάσταση μετατρέποντας τη μαρίνα του Φλοίσβου στην πρώτη «έξυπνη» μαρίνα της χώρας καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, για την οικονομική αυτάρκεια της επένδυσης και ενδεχομένως και η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε πλωτές δεξαμενές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία παρουσιάζονται η στρατηγική και οι επιδόσεις της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG), η Μαρίνα Φλοίσβου μεριμνάει για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες των καθημερινών μας λειτουργιών.

Στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται και παρακολουθείται η κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικής ή καυσίμων) στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Μαρίνας Φλοίσβου και συγκεκριμένα για: • το φωτισμό των εξωτερικών χώρων,

• τη λειτουργία των υποδομών της μαρίνας,

• τη λειτουργία του καυστήρα του κεντρικού κτιρίου.

Αξιοποιώντας το σύστημα των μετρητών καταγραφής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία μπορεί να παρακολουθεί τις επιδόσεις της και να θέτει ποσοτικοποιημένους στόχους για τη μείωση της κατανάλωσης ανά δραστηριότητα. Από τους στόχους της εταιρείας για μείωση της κατανάλωσης εξαιρούνται οι καταναλώσεις των πελατών (σκάφη και μισθωτές). Προκειμένου να μειώσει τις απώλειες ενέργειας στο δίκτυό της, ελέγχει ενεργειακά ολόκληρη την εγκατάσταση και τους μετασχηματιστές της, βάσει εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης.

Πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δραστηριοτήτων της μαρίνας, απαιτείται η κατανάλωση καυσίμων, την οποία η εταιρεία καταγράφει και παρακολουθεί αποσκοπώντας στην αναγνώριση δυνατοτήτων μείωσής της. Πιο συγκεκριμένα και με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, για την παροχή ζεστού νερού στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Φλοίσβου, γίνεται χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα και ταχυθερμοσίφωνα, ενώ ο καυστήρας χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει ζεστό νερό από τον ήλιο. Καύσιμα χρησιμοποιούνται και για τη λειτουργία των δύο γεννητριών πετρελαίου, της πυροσβεστικής λέμβου (πετρέλαιο), των υπόλοιπων σκαφών της μαρίνας (βενζίνη) και του πλυστικού εξοπλισμού.

Τέλος, η εταιρεία διαθέτει τρία εταιρικά Ι.Χ. αυτοκίνητα για την κάλυψη των αναγκών της σε μετακινήσεις, καθώς και 5 ηλεκτρικά golf car, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις των εργαζομένων εντός των εγκαταστάσεών της.

Το 2020 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Μαρίνας Φλοίσβου, συμπεριλαμβανομένων των καταναλώσεων των σκαφών και των εμπορικών μισθώσεων, καθώς και των απωλειών του δικτύου ανήλθε σε 15.126 ΜWh, εκ των οποίων στις δραστηριότητες της Εταιρείας αντιστοιχούσαν οι 171 ΜWh. Η κατανάλωση που αφορούσε αποκλειστικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας παρουσίασε το 2020 συνολική μείωση 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

ΧΡΉΣΗ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΩΝ ΠΗΓΏΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, η Μαρίνα Φλοίσβου εξασφαλίζει εγγυήσεις προέλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες πιστοποιούν ότι το σύνολο (100%) της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στον κύκλο εργασιών της προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το ενεργειακό και ανθρακικό της αποτύπωμα.

ΜΈΤΡΑ ΜΕΊΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Το 2020, η Εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος τηλε-μέτρησης με στόχο τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ακριβέστερη παρακολούθηση των καταναλώσεων, τον αποδοτικότερο έλεγχο του εξοπλισμού της και τη μείωση των απωλειών. Μέσω του συστήματος αυτού καταγράφονται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο οι καταναλώσεις όλων των μετρητών της μαρίνας, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού και ενημέρωσης για τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες των μετρητών.

Επιπλέον, προκειμένου να μειώσει τις απώλειες ενέργειας στο δίκτυό της, η Εταιρεία προχώρησε σε ενεργειακό έλεγχο όλης της εγκατάστασης και σε περαιτέρω έλεγχο των μετασχηματιστών της. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μείωση των καταναλώσεων κατά 5,6% σε σχέση με το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρίνα Φλοίσβου έχει πετύχει συνολική μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 10% την τελευταία τριετία, αποδεικνύοντας τη σταθερή και αποτελεσματική της στρατηγική στον τομέα της μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Σύμφωνα, με τις καταγραφές που συστηματικά πραγματοποιεί η Εταιρεία, έχει διαπιστωθεί σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με το 2019, της τάξης του 33%, και σταδιακά από το 2017 έχει καταγραφεί μείωση της τάξεως του 107%. Η μείωση αυτή έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης και χρήσης ταχυθερμοσιφώνων για την παραγωγή ζεστού νερού στα κοινόχρηστα WC, καθώς και της τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών.

ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Η ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύεται η Μαρίνα Φλοίσβου προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχουν εξαλειφθεί πλήρως (0 tn CO2 eq).

Καλή πρακτική: Αξιοποιώντας τον φυσικό φωτισμό

Προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση των λαμπτήρων όταν υπάρχει ικανοποιητικός φυσικός φωτισμός, γίνεται αναπροσαρμογή του τεχνητού φωτισμού των εξωτερικών χώρων ανάλογα με την εποχή του έτους. Επιπρόσθετα, οι υπεύθυνοι των Τμημάτων ενημερώνουν τους εργαζόμενους στον τομέα τους για το στόχο ελαχιστοποίησης της μη ωφέλιμης κατανάλωσης ενέργειας, επισημαίνοντας συγκεκριμένες πρακτικές για μείωση των απωλειών, όπως χειρισμός αναμονής συσκευών, χρήση φυσικού φωτισμού, κλπ.

Οι συνεχείς προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος απέδωσαν για μια ακόμη χρονιά. Συγκεκριμένα, το 2020 οι άμεσες εκπομπές (scope 1), μειώθηκαν κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι έμμεσες εκπομπές (scope 2) από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, παρέμειναν μηδενικές λόγω χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ν σημειωθεί ότι στη Μαρίνα Φλοίσβου προχώρησαν στην εγκατάσταση τεσσάρων νέων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ανακύκλωση

Η ανακύκλωση αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Μαρίνα Φλοίσβου, η οποία διαχειρίζεται 16 διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων των πελατών της μαρίνας, ενώ στις διοικητικές εγκαταστάσεις επιτυγχάνεται 100% ανακύκλωση του χαρτιού που χρησιμοποιείται. Η Εταιρεία έχοντας θέσει ως στρατηγικό στόχο τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος, προχώρησε σε αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού ο οποίος απομακρύνει στιγμιαία τις κολλημένες τσίχλες µε τη χρήση ατμού, καθώς και ενός βιοδιασπώμενου καθαριστικού από ζαχαροκάλαμο, το οποίο αξιοποιεί για τον καθαρισμό του υπαίθριου χώρου (χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι, προβλήτες και εμπορικός χώρος).

SEABIN: ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ

Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί στρατηγικό στόχο της Μαρίνα Φλοίσβου. Με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της και την προστασία της βιοποικιλότητας, η εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα LifeGate PlasticLess που στοχεύει στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων στη θάλασσα µε τη χρήση του Seabin. Το Seabin είναι ένα καλάθι που επιπλέει στο νερό και έχει τη δυνατότητα να συλλέγει περίπου 1,5 κιλό αποβλήτων την ημέρα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από 500 κιλά αποβλήτων σε ένα έτος και περιλαμβάνει μικρο-πλαστικά διαμέτρου από 2 έως 5 mm και μικρο-ίνες που ξεκινούν από 0,3 mm. Η συσκευή μπορεί επίσης να συγκρατήσει απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα, όπως γόπες από τσιγάρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα παραπάνω απόβλητα δεν μπορούν να περισυλλεγούν µε άλλα μέσα.

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗΣ

Η Μαρίνα Φλοίσβου μεριμνά για την κατάλληλη διαχείριση του νερού εστιάζοντας στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της μη ωφέλιμης κατανάλωσης με εφαρμογή ορθών πρακτικών, χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται ειδική διαδικασία σκοπός της οποίας είναι η βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται το νερό. Η διαδικασία αυτή αφορά σε κάθε περίπτωση στην κατανάλωση νερού στις χερσαίες εγκαταστάσεις υπό τον άμεσο έλεγχο της Εταιρείας και συγκεκριμένα: • στην κάλυψη των αναγκών ποτίσματος των εξωτερικών κήπων και του πάρκου της Mαρίνας, • στη χρήση νερού για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, • στη χρήση νερού για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων και προβλητών, • στην κατανάλωση νερού για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων στο Εμπορικό τμήμα.

Προκειμένου να βελτιώσει την τμηματική παρακολούθηση της κατανάλωσης του νερού, η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει ενδιάμεσους μετρητές για τις επιμέρους δραστηριότητές της, όπως πότισμα κήπων, κατανάλωση νερού στα γραφεία διοίκησης κ.ά.

Όσον αφορά στον έλεγχο της ποιότητας του νερού, η Εταιρεία πραγματοποιεί δειγματοληψίες τακτικά κατά τη διάρκεια του έτους σε συνεργασία µε εξειδικευμένο εργαστήριο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων, όπως μικροβιολογικό φορτίο, φυσικοχημικές παράμετροι, οξυγόνο, βαρέα μέταλλα, θρεπτικά άλατα, πετρελαιοειδή κ.ά. Παρά την απουσία σχετικής νομοθεσίας για τον καθορισμό οριακών τιμών για τα ύδατα λιμένων, η Εταιρεία επιδιώκει να τηρεί τις οριακές τιμές που αναφέρονται στη νομοθεσία για παράκτια και μεταβατικά ύδατα. Παράλληλα, η Μαρίνα Φλοίσβου σε συνεργασία µε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά διοργάνωσε καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κοντά στα φρεάτια και τον αγωγό όμβριων υδάτων που καταλήγει στο λιμάνι, σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την απόρριψη χημικών και άλλων αποβλήτων στα φρεάτια όμβριων υδάτων.

Με σκοπό την αποτύπωση των ρυπογόνων ουσιών που καταλήγουν στη Mαρίνα μέσω των όμβριων υδάτων, προχώρησε στην τοποθέτηση πλωτού φράγματος σε προβλήτες κοντά στις οποίες εκβάλλουν οι αγωγοί ομβρίων υδάτων (όπως η προβλήτα Β).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

14:47

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό συμβούλιο επιβεβαιώνει το ΚΚΕ

14:41

Στις Βρυξέλλες ο Χρ. Σταϊκούρας για τη συνεδρίαση του Eurogroup

14:37

Τσίπρας: Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία

14:28

Ιταλία: Nέα σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Σικελία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσίνα

14:25

Συρία: Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο γραφείο του κυβερνήτη στην πόλη Σουέιντα

14:16

Ο κυβερνητικός απολογισμός της εβδομάδας που πέρασε από τον Κυρ. Μητσοτάκη

14:00

Ακτοπλοΐα: Εθνικό σχέδιο εκσυγχρονισμού, ανανέωσης, χρηματοδότησης για «πράσινο» στόλο

13:52

ΥΠΠΟΑ: Βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για την αξιοποίηση του τέως βασιλικού κτήματος, στο Τατόι

13:48

Παύλος Μαρινάκης για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: «Εμείς μιλάμε για πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται»

13:40

Σταϊκούρας: Οι τράπεζες να διευκολύνουν τους δανειολήπτες- Φέτος είχαν κέρδη 3,5 δισ. ευρώ

13:27

Ο ΥΕΘΑ για τον σημερινό εορτασμό της Προστάτιδας του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας

13:22

Συρρικνώνεται ο ελληνικός αμπελώνας – Μείωση 65.000 στρεμμάτων την τελευταία δεκαετία

13:18

Υψηλή αναμένεται η πληρότητα των χειμερινών προορισμών την εορταστική περίοδο

13:12

Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Καισαριανή

13:10

Μήνυμα αναγέννησης, ελπίδας και χαράς, στέλνει η τελετή έναρξης του πατρινού καρναβαλιού του 2023

13:01

Γερμανία: Ένα χρόνο καγκελάριος ο Σολτς έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις, αλλά όχι να επιβληθεί στη διεθνή σκηνή

12:53

Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα είναι «ισχυρή αποτρεπτική δύναμη»

12:49

Μασσέλος (ΕΕΤΤ): To gov.gr ορόσημο για την Ελλάδα

12:40

Ιράν: Ιστορική απόφαση για κατάργηση της αστυνομίας ηθών

12:30

Γεωργιάδης για «καλάθι των παιχνιδιών»: Είμαστε κοντά σε συμφωνία, υπάρχει διάθεση και από τα καταστήματα

12:21

Δημόσιο: Ανοίγει τη Δευτέρα ο β' κύκλος κινητικότητας για το 2022

12:14

Ιράν: Τέσσερις άνδρες εκτελέστηκαν για "συνεργασία" με το Ισραήλ

12:09

5G Techritory: Από τον καταναλωτή (consumer) στον καταναλωτή/παραγωγό (prosumer) ενέργειας

11:57

Θεσσαλονίκη: Εργασίες από τα ξημερώματα για την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων του σταθμού «Αγίας Σοφίας»

11:46

Κικίλιας: Η χρονιά για τον τουρισμό θα κλείσει με 3 δισ. ευρώ παραπάνω

11:42

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ έγινε τη νύχτα

11:37

Ινδονησία: Οι αρχές κηρύσσουν συναγερμό έπειτα από έκρηξη στο ηφαίστειο Σεμερού

11:31

Όταν οι Νεάντερταλ … περπατούσαν στον Σμόλικα

11:25

Ροΐδης: Το Λαϊκό «νοσοκομείο αναφοράς» στην προσαρμογή του ΕΣΥ στην κλιματική κρίση

11:08

Μακρόν: Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας θα πρέπει να προσφέρει εγγυήσεις στη Ρωσία