Ελλάδα
01-10-2021 | 07:39

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεκτέλεστο «γίγας» 4,5 δισ. ευρώ – Τι αναφέρει για το Καζίνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεκτέλεστο «γίγας» 4,5 δισ. ευρώ – Τι αναφέρει για το Καζίνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ανεκτέλεστο «μαμούθ» που θυμίζει παλιότερες «καλές εποχές» του κατασκευαστικού κλάδου εμφανίζει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.  Το κατασκευαστικό υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο θα φτάσει στα 4,5 δισ. ευρώ το επόμενο διάστημα.

Σημειώνεται ότι το μελλοντικό ανεκτέλεστο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το ανεκτέλεστο όλων των άλλων ισχυρών ομίλων μαζί. Με τις Ελλάκτωρ και ΑΒΑΞ να έχουν ανακοινώσει από περίπου 1,7-1,8 δις ευρώ, την Intrakat στα 776 εκατ. ευρώ, ενώ θα χρειαστεί και το αμιγώς τεχνικό αντικείμενο της Μυτιληναίος και άλλων ομίλων για να ξεπεραστεί αυτό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο κατασκευαστικός τομέα, οι παραχωρήσεις, η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων κ.α. στηρίζουν τα ισχυρά μεγέθη του ομίλου του Γ. Περιστέρη. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δις. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Οσον αφορά στο Καζίνο του Ελληνικού, και όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση εξαμήνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στις 23.09.2021 γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), μεταβολές στην Ένωση Προσώπων MGE HELLINIKON B.V – MOHEGAN GAMING ADVISORS LLC - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης για τον Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά (Διακήρυξη 1/2019), οι οποίες τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΕΠ.

Οι μεταβολές αυτές συνίστανται: α) στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών (100%) της MGE HELLINIKON B.V. από το έτερο Μέλος της Ένωσης ήτοι την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον ορισμό νέων διευθυντών και β) στην είσοδο της εταιρείας MGGR LLC, η οποία υποκαθιστά σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και αποτελεί διάδοχο της εταιρείας Mohegan Gaming Advisors LLC Μέλους στην ανωτέρω Ένωση κατά το ποσοστό συμμετοχής της και η οποία ανήκει ομοίως κατά 100 % στο Μέλος της Ένωσης, ήτοι την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Ένωση Προσώπων διαμορφώνεται ως Ένωση Προσώπων MGE Hellinikon B.V –MGGR LLC- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και με διακριτικό τίτλο ATHENS IRC. Οι ανωτέρω μεταβολές έχουν ως άξονα την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού εταίρου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ενεργειακών μονάδων που ανήκουν ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος, σε Ελλάδα και Εξωτερικό, ανέρχεται σε 1.477,3 ΜW, ενώ διαθέτει επίσης υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ 406 MW στην Ελλάδα. Επίσης, ο Όμιλος αναπτύσσει επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1.983 MW στην Ελλάδα.

Το έτος 2021 ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει την εφαρμογή της στρατηγικής του για συνεχή ανάπτυξη στην Ελληνική και στις διεθνείς αγορές στον τομέα των ΑΠΕ, στον τομέα των Παραχωρήσεων και στον Κατασκευαστικό τομέα. Στόχος είναι να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην Ελληνική αγορά και να επιδιώξει την βιώσιμη ανάπτυξή του στις αγορές του εξωτερικού, ώστε να επιτυγχάνει ικανοποιητική διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου και να διατηρεί την απόδοση των κεφαλαίων του σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Λειτουργικός Τομέας Κατασκευών

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, τα έσοδα από τις κατασκευαστικές μας δραστηριότητες παραμένουν σημαντικά, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευαστικών εργασιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενο μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των έως σήμερα υπογεγραμμένων συμβάσεων, σε 2,5 δισ. ευρώ.

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατασκευαστικός βραχίονας και 100% θυγατρική εταιρεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποτελεί μία από τις ισχυρότερες Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με εξειδίκευση σε σύνθετα και απαιτητικά έργα υποδομών, συνεργάτης που διεθνείς όμιλοι επιλέγουν να συνεργαστούν, με εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος και με σημαντικές συνέργειες με τις λοιπές δράσεις του Ομίλου σε παραχωρήσεις και ενέργεια.

Ο Κύκλος Εργασιών από τη δραστηριότητα των κατασκευών ανήλθε σε 248,1 εκατ. ευρώ έναντι 254,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και είναι μειωμένος κατά 2,6%. Η μείωση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση έναρξης αναληφθέντων έργων.

Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), ανήλθε σε 27,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και είναι αυξημένο κατά 21,3 εκατ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης του περιθωρίου κέρδους εν εξελίξει έργου.

Παράλληλα, τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 22,9 εκατ. ευρώ έναντι μείον 0,2 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 23,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο Κύκλος Εργασιών του Κατασκευαστικού Τομέα προέρχεται α) από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Κύπρο σε ποσοστό 90%, β) από δραστηριότητες σε Βαλκανικές χώρες σε ποσοστό 8% και γ) από δραστηριότητες σε χώρες της Μέσης Ανατολής σε ποσοστό 2%. Ο Δανεισμός, ανήλθε σε 118,2 εκατ. ευρώ έναντι 116,8 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ η Καθαρή Δανειακή Θέση του Κατασκευαστικού Τομέα (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) ανήλθε σε περίπου μείον 110,7 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 158,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.

Το υψηλό ανεκτέλεστο κατασκευαστικών εργασιών και η εμπειρία εκτέλεσης μεγάλων κατασκευαστικών έργων οδοποιίας, κτιριακών, λιμενικών και η κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων, καθώς και η εδραιωμένη παρουσία της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ στις αγορές που δραστηριοποιείται, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, συνηγορούν στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών και λοιπών μεγεθών ως και της πορείας του τομέα αυτού για τον Όμιλο.

Λειτουργικός Τομέας Παραχωρήσεων – Αυτό / Συγχρηματοδοτούμενων έργων

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων περιλαμβάνονται οι εταιρείες αυτοκινητοδρόμων ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, στις οποίες ο Όμιλος κατέχει το 100% των μετοχών και ενοποιούνται ολικά στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η παραχώρηση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, στην οποία ο Όμιλος κατέχει το 32,46% των μετοχών και η οποία ενοποιείται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.

Ο Όμιλος επίσης συμμετέχει με ποσοστό 70% στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – HELLAS SMARTICKET ΑΕ, η οποία ανέλαβε από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., τη Σύμβαση Σύμπραξης για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση Ενός Ενιαίου, Αυτομάτου Συστήματος Συλλογής Κομίστρων για τις εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι για 10 χρόνια μετά την περίοδο κατασκευής.

Η Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (70%) – INDIGITAL (15%) – AMCO (15%) υπέγραψε σύμβαση για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική, και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)». O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το Α’ εξάμηνο του 2022. Το έργο αφορά στον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα Λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών άλλων συγκοινωνιακών φορέων στην Ευρώπη. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και Φορέας Χρηματοδότησης το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευαστική περίοδο (12 μήνες) και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης της περιόδου συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας για άλλα πέντε (5) έτη.

Ο Όμιλος επίσης συμμετέχει μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ, θυγατρική κατά 100% στην λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου με μέγιστη ετήσια δυναμικότητα 105.000tn, η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε στις 27.03.2019. Η διάρκεια της Παραχώρησης είναι 27 χρόνια. Τέλος συνεχίστηκε στο Α’ εξάμηνο του 2021 η δραστηριότητα του Ομίλου στον Τομέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων, ο δε αριθμός θέσεων που αναλογεί συνολικά στον Όμιλο ανέρχεται σε 2.171.

Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Παραχωρήσεων, για το Α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 69,9 εκατ. ευρώ, έναντι 67,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2020. Κατ’ εφαρμογή σχετικών όρων των συμβάσεων Παραχώρησης που προβλέπουν την αποκατάσταση των ζημιών στις περιπτώσεις που αφορούν παρέμβαση του Δημοσίου, Γεγονότα Ανωτέρας Βίας, Γεγονότα Ευθύνης Δημοσίου, ο Όμιλος υπέβαλλε τα προβλεπόμενα αιτήματα αποζημιώσεων.

Τα αντίστοιχα ποσά της απώλειας εσόδων λόγω της πανδημίας COVID-19 και της συνεχιζόμενης μη λειτουργίας ορισμένων σταθμών διοδίων για το Α΄ εξάμηνο του 2021 συνολικού ύψους 22,8 εκατ. ευρώ, έχουν περιληφθεί στα αποτελέσματα της τρέχουσας εξαμηνιαίας περιόδου και έχουν αναγνωριστεί εκτός κύκλου εργασιών, στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), για το Α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 46,2 εκατ. ευρώ, έναντι 49,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2020 και είναι μειωμένο κατά 7,4%. Σημειώνεται ότι, στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για αυξημένες συντηρήσεις των αυτοκινητοδρόμων οι οποίες το Α΄ εξάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 12,1 εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 7,1 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για βαριά συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία (από την πανδημία), οι εταιρείες του Ομίλου υπέβαλαν στο Δημόσιο αιτήματα αποζημίωσης για την απώλεια εσόδων που υπέστησαν εντός του Α΄ εξαμήνου του 2021 συνολικού ποσού 17,7 εκατ. ευρώ. Τα ποσά της απώλειας των εσόδων αναγνωρίστηκαν στην ενοποιημένη Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της περιόδου αναφοράς που έληξε την 30.06.2021 και περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα /(έξοδα)». Να σημειωθεί ότι η σύμβαση παραχώρησης του έργου στο Καστέλι, είναι δομημένη ώστε να προστατεύει τον Παραχωρησιούχο από γεγονότα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν (force majeure events), -όπως ο COVID-19, παρέχοντας ένα επιπλέον συμβατικό επίπεδο ασφάλειας αναφορικά με την εξέλιξη του έργου και την απόδοσή του.

Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου 01.01 – 30.06.2021

Οσον αφορά στο κατασκευαστικό τομέα και τις παραχωρήσεις, μετά το τέλος εξαμήνου ο όμιλος προέβη στις εξής κινήσεις:

· Στις 22.07.2021 η Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, στην οποία η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με 55%, υπέγραψε σύμβαση με τον ΔΕΣΦΑ, για το έργο REVITHOUSA LNG TERMINAL, ποσού σύμβασης 13,7 εκατ. ευρώ και διάρκεια κατασκευής 18 μήνες.

· Στις 03.08.2021 η Κοινοπραξία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε65», στη οποία συμμετέχουν η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ με 95% και η θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με 5%, υπέγραψε την τροποποίηση της Σύμβασης Μελέτης Κατασκευής (ΣΜΚ) του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότης, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)», με την οποία τροποποίηση ανετέθη στην εν λόγω Κοινοπραξία η ολοκλήρωση των Κατασκευών του Αναβαλλόμενου Τμήματος Β ή «ΑΤΒ» και περιλαμβάνει τα υποτμήματα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών (32,45χλμ) και Α/Κ Γρεβενών - Α/Κ Εγνατία (30,61χλμ) έναντι συνολικού τιμήματος 442,1 εκατ. ευρώ και με διάρκεια εκτέλεσης 36 μήνες.

· Στις 06.08.2021 η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία PIRAEUS TOWER A.E. για το έργο «Α΄ Φάση - Αποξήλωση υφιστάμενης όψης και τοποθέτηση νέων υαλοπετασμάτων με περσίδες – Πύργος Πειραιά», ενδεικτικού ποσού σύμβασης 13,4 εκατ. ευρώ και με διάρκεια κατασκευής έως 31.12.2022 το αργότερο.

· Στις 24.08.2021 η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ υπέγραψε σύμβαση με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στις υφιστάμενες οδικές καθώς και σε λοιπές υποδομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2020», ποσού σύμβασης 108,4 εκατ. ευρώ και διάρκεια κατασκευής 18 μήνες.

· Στις 30.08.2021, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (75%) – EGIS PROJECTS S.A. (25%) ανακηρύχθηκε ως Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, σύμφωνα με τη από 26.08.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ. Η βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά ανέρχεται σε 1.496 εκατ. ευρώ και προβλέπει την καταβολή εφάπαξ τιμήματος στο ΤΑΙΠΕΔ.

· Στις 02.09.2021, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι στις 31.08.2021 υπεγράφη η ανάθεση της κατασκευής του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Κομοτηνή ποσού σύμβασης 345 εκατ. ευρώ από τους Ομίλους ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη κατασκευής του έργου.

· Στις 07.09.2021, η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α) αποφάσισε την έγκριση του τμήματος Β1 (σύμφωνα με το άρθρο 3.1.29.Α της Σύμβασης Παραχώρησης) του Ανανεωμένου Επικαιροποιημένου Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Έργου «Μελέτη- Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» όπως υποβλήθηκε στην Υ.Π.Α. από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό της Hill International.

· Στις 16.09.2021 η Κοινοπραξία ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΓΕΚ SERVICES Α.Ε. αναδείχθηκε μειοδότης στο έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», προϋπολογισμού 107,5 εκατ. ευρώ.

· Εντός του Σεπτεμβρίου 2021 η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για το έργο «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων στη νήσο Λέσβο και νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» συνολικού ύψους 132 εκατ. ευρώ. Για το εν λόγω έργο αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις για την υπογραφή της σύμβασης.

· Στις 23.09.2021 ο υπό-Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοίνωσε ότι η Κοινοπραξία των Ομίλων ΤΙΤΑΝ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συμμετέχει στους διαγωνισμούς για τις ΣΔΙΤ Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, στις 22 Σεπτεμβρίου κατετέθηκαν επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Α’ φάση των διαγωνισμών για τις ΜΕΑ του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής, του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και του Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.