Ελλάδα
30-09-2021 | 08:09

ΕΚΤΕΡ: Η «εικόνα» του εξαμήνου και τα ιδιωτικά έργα

ΕΚΤΕΡ: Η «εικόνα» του εξαμήνου και τα ιδιωτικά έργα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετείχε κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 σε τουλάχιστον 15 δημοπρασίες δημόσιων και ιδιωτικών έργων, μόνη της ή σε σύμπραξη με άλλες κατασκευαστικές εταιρείες. Έχει κηρυχθεί ανάδοχος σε υδραυλικό έργο της ΕΥΔΑΠ για το οποίο αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης και στην κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Πάρου, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία προσφυγών για την συμβασιοποίησή του», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση εξαμήνου του ομίλου ΕΚΤΕΡ.

Σκοπός και στόχος της ΕΚΤΕΡ ΑΕ είναι η συνεχή παρουσία της στις διαγωνιστικές διαδικασίες μεγάλων έργων υποδομών που αναμένονται να διενεργηθούν το προσεχές διάστημα, μετά την εισροή κεφαλαίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

Όσον αφορά τις εργασίες κατασκευής κατοικιών στο Βουκουρέστι μετά από μία καθυστέρηση, λόγω της πανδημίας, έχουν επανεκκινήσει οι εργασίες στο πρώτο από τα δύο οικόπεδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανέγερση οικοδομής κατοικιών μέχρι το τέλος της χρήσης, ενώ προχωρούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την μεταβίβαση των διαμερισμάτων, σημαντικό μέρος των οποίων έχει προπωληθεί. Για το δεύτερο οικόπεδο είναι υπό έκδοση η οικοδομική άδεια για την ανέγερση κατοικιών, με τις εργασίες να προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του α’ εξαμήνου του 2022.

Βάσει των κατασκευαστικών συμβολαίων που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτελούνται αμιγώς από την ΕΚΤΕΡ, το ανεκτέλεστο έργο ανέρχεται την 30/6/2021 σε 14.964.956,02 ευρώ έναντι 20.011.130,89 ευρώ την 31/12/2020. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται τα έργα που κατασκευάζονται για λογαριασμό Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων. Στον κύκλο εργασιών δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από Κοινοπραξίες οι οποίες ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

Το Α’ εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του κατασκευαστικού ομίλου ΕΚΤΕΡ ανήλθε σε 9.877.412,88 ευρώ από 4.364.510,04 ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2020. H αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην υπογραφή νέων κατασκευαστικών συμβολαίων τόσο στο Β’ εξάμηνο του 2020, όσο και στην τρέχουσα περίοδο. Οι προθεσμίες αποπεράτωσης στα περισσότερα εξ αυτών είναι σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους με συνέπεια να επηρεάζεται άμεσα ο κύκλος εργασιών. Να σημειωθεί ότι σχεδόν ολόκληρος ο τζίρος αφορά σε ιδιωτικά έργα.

Το σύνολο του κύκλου εργασιών κατά την τρέχουσα περίοδο (1/1-30/6/2021), όσο και κατά την συγκρίσιμή της (1/1-30/6/2020), έχει πραγματοποιηθεί εντός του Ελλαδικού χώρου. Σημειώνεται ότι κατά την 30/6/2021 δεν υπάρχει εν ισχύ μη ολοκληρωμένο συμβόλαιο κατασκευής εκτός Ελλαδικού Χώρου, τόσο σε επίπεδο εταιρείας, όσο και σε επίπεδο ομίλου.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 1.904.570,53 το Α’ εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών ποσού € 336.485,31 το Α’ εξάμηνο του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 1.536.157,32 έναντι ζημιών ποσού € 534.189,68 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 1.298.547,02 έναντι ζημιών ποσού € 792.055,49 το Α’ εξάμηνο του 2020. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 751.595,43 έναντι ζημιών ποσού € 579.169,07 το Α’ εξάμηνο του 2020.

Σημειώνεται ότι τα διοικητικά έξοδα έχουν αυξηθεί κατά 20,52% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 20,13% σε επίπεδο Εταιρείας, κύρια λόγω ύπαρξης πρόσθετων αμοιβών και εξόδων τρίτων, όπως αμοιβές δικηγόρων, μελετητών, κύρια για έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που συμμετείχε η εταιρεία κ.λπ. οι οποίες θεωρούνται έκτακτες.

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου κατά την 30/06/2021 διαμορφώθηκε σε € 4.726.086,13 έναντι € 3.719.193,71 την 31/12/2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 27,07%. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου κατά την 30/06/2021 διαμορφώθηκε σε € 7.967.124,31 έναντι € 7.179.768,68 την 31/12/2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,96%. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2021 – 30/06/2021 έλαβαν χώρα τα κατωτέρω σημαντικά γεγονότα:

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 ανακοινώθηκε η υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ», με αντικείμενο την κατασκευή του έργου «Αναδιάρθρωση υφιστάμενης μονάδας εμβολίων και δημιουργία αίθουσας BSL2+ στον Α’ όροφο του κτιρίου ζωικών προτύπων (Κ7) και ανακατασκευή του κλιματισμού και των χώρων», με δωρεά του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 747.000,00 και έχει υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής Φ.Π.Α. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης.

Στις 18 Μαρτίου 2021 υπογράφηκε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με σκοπό την «Μελέτη και Κατασκευή συνδετήριας πεζογέφυρας μεταξύ νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» διαμέσου του κτιρίου «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού € 776.561,00.

Στις 7 Απριλίου 2021 ανακοινώθηκε η υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «Ξενοδοχειακό Συγκρότημα AMANZOE – VILLA 04a». Η VILLA 04a αποτελεί τμήμα του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος AMANZOE που βρίσκεται στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα στον Δήμο Ερμιονίδας, του Νομού Αργολίδας. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε έως την 01.04.2022, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 2.455.200,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Η ΕΚΤΕΡ και η σύμβαση για το αεροδρόμιο Πάρου