Ελλάδα
23-09-2021 | 07:54

ΕΤΑΔ: Ποια μεγάλη έκταση στη Ροδόπη «βγάζει» προς αξιοποίηση

ΕΤΑΔ: Ποια μεγάλη έκταση στη Ροδόπη «βγάζει» προς αξιοποίηση
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου προχώρησε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης δημοσίου ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην παραλία Ίμερου, περίπου 23χλμ. νότια της Κομοτηνής, στο νομό Ροδόπης, συνολικής έκτασης σχεδόν 3,5 χιλιάδων στρεμμάτων (σχεδόν 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα).

Η ΕΤΑΔ έχει στην διοίκηση και διαχείρισή της το εν λόγω ακίνητο και προτίθεται να προβεί στην αξιοποίησή του, μέσω της διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την μακροχρόνια εκμίσθωσή του, τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου, είναι παραθαλάσσιο και έχει επίπεδη μορφολογία. Σύμφωνα με πρόσφατη αποτύπωση, το ακίνητο τέμνεται σε δύο τμήματα από Επαρχιακή οδό, το τμήμα 1 με εμβαδόν: Ε1 = 3.083.045,12τ.μ. και το τμήμα 2 με εμβαδόν: Ε2 = 398.350,54τ.μ.. Εντός του τμήματος 1 βρίσκεται το τεμάχιο 624δ της διανομής του αγροκτήματος Ίμερου το οποίο έχει εμβαδόν 4,668,67τ.μ., οπότε το καθαρό εμβαδόν του τμήματος 1 είναι Ε1 = 3.078.376,45τ.μ.

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου προκειμένου να αναπτυχθούν σε αυτό χρήσεις και δραστηριότητες εντός των επιτρεπoμένων, βάσει του ΦΕΚ 497Δ/17.10.2008. Το ακίνητο λόγω του μεγάλου μεγέθους του και της τοποθεσίας του σε περιοχή εξαιρετικής περιβαλλοντικής σημασίας ενδείκνυται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και λοιπών δραστηριοτήτων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την προστασία, την ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι η προσέλκυση προτάσεων για την αξιοποίησή του ακινήτου τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου, ώστε να συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής, την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και παράλληλα στην ενίσχυση των εσόδων της εταιρείας.

Ειδικότερα, αναφέρονται ενδεικτικές χρήσεις ανά ζώνη όπως:

·       Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία, γεωργία, βόσκηση, δασοπονία, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με φωτοβολταϊκά στοιχεία και γεωθερμικά πεδία, κ.α. (επιφάνεια 6,47 στρέμματα).

·       Αλυκές κ.α. (260 στρέμματα).

·       Υδατοκαλλιέργεια, γεωργία, βόσκηση, εσταυλισμοί, θήρα, οργανωμένες πλαζ για κολύμβηση με μη μόνιμες υποδομές, χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης τάξης Α και Β με ή χωρίς οικίσκους, μέγιστης δυναμικότητας 300 ατόμων, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με ΑΠΕ, προβλήτες για διαχείμαση και φύλαξη σκαφών, κ.α. (2,23 χιλ. στρέμματα).

·       Τουριστικές εγκαταστάσεις μη κύριων μέγιστης δυναμικότητας 500 ατόμων και μεσαίων, κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (π.χ. Συνεδριακά Κέντρα κλπ), ξενώνες και κατασκηνώσεις μέγιστης δυναμικότητας 500 ατόμων, νοσοκομειακές εγκαταστάσεις Κλινικές, σταθμοί καυσίμων, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια) αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσες θέατρου, κινηματογράφου, συναυλιών, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα, εκθεσιακά κέντρα, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, θερμοκήπια, κτίρια γραφείων, βιομηχανίες-βιοτεχνίες τροφίμων, ποτών, καπνού, κλωστοϋφαντουργίας ειδών ταξιδιού, υποδημάτων, ξύλου, χάρτου, λοιπές βιομηχανίες κ.α. (31 στρέμματα επιφάνεια).

·       Τουριστικές εγκαταστάσεις μη κύριων μέγιστης δυναμικότητας 500 ατόμων και μεσαίων, κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (π.χ. Συνεδριακά Κέντρα κλπ), ξενώνες και κατασκηνώσεις μέγιστης δυναμικότητας 500 ατόμων, νοσοκομειακές εγκαταστάσεις Κλινικές, σταθμοί καυσίμων, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια) αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσες θέατρου, κινηματογράφου, συναυλιών, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα, εκθεσιακά κέντρα, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, Δημιουργία Περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) για παραθεριστική κατοικία, κ.α. (σε πάνω από 769 στρέμματα).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να υποβάλλουν:

-          τις προτάσεις τους ως προς την ανάπτυξη (με φωτορεαλιστικά σχέδια και αρχικό επενδυτικό σχέδιο), ανάλογα με το ενδιαφέρον τους, τόσο για το σύνολο του ακινήτου, όσο και για ένα ή περισσότερα τμήματα αυτού, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης,

-          την επιλογή των χρήσεων που θα αναπτύξουν με τα αντίστοιχα μεγέθη δόμησης-κάλυψης,

-          το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πιθανές διακριτές φάσεις ανάπτυξης,

-          τον επιθυμητό χρόνο διάρκειας της παραχώρηση,

-          το εκτιμώμενο ύψος της επένδυσης,

-          τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Να σημειωθεί ότι το ακίνητο βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), εντός περιοχής Ramsar κατά το μεγαλύτερο τμήμα του (σύμπλεγμα της Λίμνης Βιστωνίδας, Πόρτο Λάγος, Λίμνης Ισμαρίδας) και σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’ αριθμό 497Δ/17-10-2008, για τον «Χαρακτηρισμό των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη, βρίσκεται εντός των Ειδικών Ζωνών Προστασίας (SPA) και Ζωνών Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 με την επωνυμία «Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης – Ευρύτερης περιοχής και Παράκτια Ζώνη» με κωδικό GR 1130009 (SCI) και «Λίμνες Βιστωνίδα, Ισμαρίδα – Λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά» με κωδικό GR 11300010 (SPA).

Σύμφωνα με το δασικό χάρτη του 2021 εντός του ακινήτου υπάρχουν εκτάσεις με διαφορετικούς χαρακτηρισμούς ως προς το δασικό χαρακτήρα. Όσον αφορά την αρχαιολογία, το ακίνητο δεν βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και δεν εντοπίστηκαν σε αυτό επιφανειακές ενδείξεις παρουσίας αρχαιοτήτων, ωστόσο, ανήκει σε ευρύτερη περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια εργασιών να εμφανιστούν μη εντοπισμένες έως σήμερα αρχαιότητες. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε εκσκαφικών εργασιών ή έκδοσης οικοδομικής άδειας θα πρέπει να ενημερωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.