Επιχειρήσεις | Ελλάδα
10-09-2021 | 07:47

Autohellas: Γιατί «δείχνει» αισιόδοξη για τη συνέχεια

Autohellas: Γιατί «δείχνει» αισιόδοξη για τη συνέχεια
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Με το τρίτο τρίμηνο να είναι παραδοσιακά το δυνατότερο από πλευράς τζίρου και με τις διεθνείς αφίξεις -οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του- να βελτιώνονται συνεχώς από μήνα σε μήνα, αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση τζίρου και ενοικιάσεων σε σχέση με το 2020. Σε αυτό συνεισφέρει και ο έγκαιρος και σωστός σχεδιασμός των φετινών αγορών αυτοκινήτων που αποτέλεσε ένα επιπλέον στρατηγικό πλεονέκτημα του Ομίλου», αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Autohellas.

Σύμφωνα με την έκθεση, και αναφορικά με τις εξελίξεις στον χώρο δράση της εισηγμένης, «ο όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έδειξε σημάδια ανάκαμψης, με δυναμική που διαφάνηκε από το 1ο τρίμηνο του έτους. Κατά το 2ο τρίμηνο όπου ξεκίνησε η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πρόοδο του εμβολιασμού του πληθυσμού δόθηκε το έναυσμα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας γεγονός που επηρέασε θετικά όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου.

Κατά την περίοδο αυτή η ισχυρή κεφαλαιακή δομή του Ομίλου και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα έδωσαν τη δυνατότητα επένδυσης στην αγορά 7.000 αυτοκινήτων εμπλουτίζοντας το στόλο με αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας εστιάζοντας και στην ηλεκτροκίνηση. Ο τομέας της Μακροχρόνιας Μίσθωσης στο 1ο εξάμηνο του 2021 συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση με έμφαση και προτίμηση σε επιλογές αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας (υβριδικά, ηλεκτρικά, plug-in)».

Όπως σημειώνεται σχετικά στην οικονομική έκθεση της Autohellas, «οι καθυστερήσεις στις παραγωγές αυτοκινήτων και οι σοβαρές ελλείψεις ανταλλακτικών δημιουργούν προβληματισμό για το 2ο εξάμηνο κατά το οποίο θα κληθούμε να διαχειριστούμε μεγάλο όγκο παραδόσεων. Στόχος να ολοκληρωθεί η χρονιά με θετικό πρόσημο ανάπτυξης στόλου και τζίρου».

Σημειώνεται ότι θετικά σε σχέση με το 2020 κινήθηκε το πρώτο εξάμηνο των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων (Rent a Car) αποτέλεσμα κυρίως του δεύτερου τριμήνου όπου οι διεθνείς και εγχώριες μετακινήσεις αν και περιορισμένες λόγω της πανδημίας, ήταν σαφώς υψηλότερες από πέρυσι. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την στρατηγική προσπάθεια εκμετάλλευσης της εσωτερικής αγοράς, αλλά και τον εξορθολογισμό των τιμών ενοικίασης που κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι, οδήγησαν σε αύξηση του εσόδου από βραχυχρόνιες ενοικιάσεις σε σχέση με το εξάμηνο του 2020.

Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της πανδημίας αποτελεί ένα ερωτηματικό και θα καθορίσει σε ποιο βαθμό θα επιτευχθεί η επέκταση της τουριστικής περιόδου. «Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν ορθότερη εκμετάλλευση του στόλου, η διατήρηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αλλά και η διαφοροποίηση μας μέσα από το πρόγραμμα επένδυσης σε αυτοκίνητα πράσινης τεχνολογίας που εξελίσσεται σταδιακά», αναφέρει η διοίκηση του ομίλου.

Στη δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων και Παροχής Υπηρεσιών μετά την Πώληση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρόλο που συνεχίζει να το επισκιάζει η υγειονομική κρίση, η αγορά αυτοκινήτου εμφάνισε αύξηση 50% σε σχέση με την περσινή χρονιά ενώ οι θυγατρικές εισαγωγικές εταιρείες του ομίλου αύξησαν το μερίδιο αγοράς κατά δύο μονάδες. Το σύνολο των Δραστηριοτήτων: Πωλήσεις Καινούργιων Αυτοκινήτων, Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών μετά την Πώληση παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020.

«Υπάρχουν σίγουρα παράγοντες όπως οι δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών καθώς και η αβεβαιότητα στο χρόνο παραλαβής των αυτοκινήτων, λόγω ελλείψεων ημιαγωγών και πρώτων υλών στην παραγωγή που δημιουργούν θέματα διαθεσιμότητας τόσο στην αγορά του αυτοκινήτου όσο και στην αγορά άλλων προϊόντων. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναπροσαρμογές τιμών από τους κατασκευαστές. Ωστόσο οι προοπτικές παραμένουν θετικές και συνδυάζονται με την εντεινόμενη είσοδο της ηλεκτροκίνησης στην αγορά. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης που διαχειρίζονται οι Εταιρείες μας, τις καθιστά έτοιμες να προσαρμοστούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στις χώρες του εξωτερικού επίσης ξεκίνησαν σταδιακά να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης κυρίως στο 2ο τρίμηνο του έτους, με έμφαση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις λόγω άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις. Οι μακροχρόνιες μισθώσεις όμως παρουσιάζουν μικρή ανάκαμψη επηρεασμένες από την καθυστέρηση παράδοσης καινούργιων αυτοκινήτων για εταιρικούς στόλους αλλά και για ιδιώτες λόγω μειωμένης διαθεσιμότητας των κατασκευαστών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Autohellas επηρεάζεται από τον εποχιακό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του. Οι βραχυχρόνιες «μισθώσεις αυτοκίνητων» παρουσιάζουν μείωση τους χειμερινούς μήνες και αυξημένη δραστηριότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, για την πλειοψηφία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Ως εκ τούτου, τα έσοδα του τρίτου τριμήνου του έτους είναι μεγαλύτερα συγκριτικά με τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις των άλλων τριμήνων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas, κος Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: «Η δυναμική του 2ου τρίμηνου 2021 πιστοποιεί την ωρίμανση της συνεισφοράς των επιμέρους δραστηριοτήτων μας στην κερδοφορία. Οι συνέργειες αλλά και τα μερίδια μας αυξάνονται και φέρνουν σημαντικό αποτέλεσμα, ακόμα και σε περιβάλλον με χαμηλές τουριστικές αφίξεις. Με την τουριστική ζήτηση που πλέον γνωρίζουμε ότι ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στο 3ο τρίμηνο του έτους και την μεγάλη επένδυση που έγκαιρα κάναμε στο στόλο, η προσδοκία για το σύνολο της χρήσης του 2021 είναι ιδιαίτερα θετική».

Χτες, η Euroxx χρηματιστηριακή σε έκθεσή της έδωσε σύσταση overweight και τιμή στόχο τα 10,4 ευρώ για τη μετοχή της Autohellas, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι όμιλος εμφάνισε θετικό momentum και σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τη χαμηλή τουριστική συμβολή, καθώς οι δραστηριότητες που δεν εξαρτώνται από τον τουρισμό έχουν ενισχυθεί, ενώ αναμένει και θετική προοπτική για το β’ εξάμηνο. Για το υπόλοιπο του έτους οι προοπτικές είναι θετικές καθώς καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο ισχυρή τουριστική κίνηση, ενώ η εισηγμένη προχώρησε σε μεγάλη επένδυση στον στόλο της (100 εκατ. ευρώ για την αγορά 7.000 οχημάτων), πρόσθεσε η χρηματιστηριακή.

Για την ιστορία, η μετοχή της εισηγμένης έχει χαμηλό 6μήνου τα 6,3-6,4 ευρώ περίπου και υψηλό τα 7,7-7,8 ευρώ, μέσα στο 2021 έκανε και χαμηλό «κλείσιμο» στα 5,5 ευρώ αρχές του έτους, ενώ πέρυσι τον Σεπτέμβριο (2020) βρίσκονταν στην περιοχή των 4 ευρώ περίπου.

Σημαντικά γεγονότα μετά τις 30.06.2021

Από την ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι και την έγκριση των Οικονομικών Πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν χώρα, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι σημαντικά γεγονότα:

  • Η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας χρηματοδότησης 180 εκατ. ευρώ με την JPMorgan Chase μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων από συμβάσεις μακροχρόνιων μισθώσεων. Η χρηματοδότηση είναι χωρίς αναγωγή και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
  • Η Εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού 50 εκατ. ευρώ.
  • Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2021 εγκρίθηκε ακύρωση 230.236 Ίδιων μετοχών αξίας € 18.418,88 που είχαν αποκτηθεί έως το 2013 και δεν μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν.

Προχτές ο όμιλος Autohellas ανακοίνωσε ότι κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2021 έφθασε τα 308,8 εκατ. ευρώ από 211,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 46%. Ο ρυθμός των συνολικών ταξινομήσεων είναι αυξημένος κατά 59,6% με τις λιανικές πωλήσεις να εμφανίζουν αύξηση 30,8%

Τα συνολικά έσοδα από μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα έφτασαν τα 84,4 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2021 από 71,4 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 18,3%. Τα έσοδα του Τομέα Εξωτερικού ανήλθαν σε 29,7 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 30% και οι πωλήσεις της δραστηριότητας εμπορίας αυτοκινήτων και υπηρεσιών Ελλάδας έφτασαν τα 194,6 εκατ. ευρώ έναντι 117,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 66,1%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA, ανήλθαν στα 73,9 εκατ. ευρώ από 57,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 28,1%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο ήταν 16,8 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Με βάση τις συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε ενοποιημένο επίπεδο η Autohellas έχει συνολική καθαρή θέση ύψους 284 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμο δανεισμό 266 εκατ. ευρώ, βραχυπρόθεσμο στα 107 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις μισθώσεων ύψος 57 εκατ. ευρώ, δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα στα 360 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 70,3 εκατ. ευρώ, καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 28 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.