Τράπεζες
15-07-2021 | 19:35

Attica Bank: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Newsroom
Μοιράσου το
Attica Bank
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τις Χαρά Βαρδακάρη και Βενετία Κουσία εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του, σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2021. 

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που ήταν και η θητεία των αντικατασταθέντων μελών, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν των άνω αντικαταστάσεων των ανεξαρτήτων μελών και σε συνέχεια της σημερινής παραίτησης του κ. Ιωάννη Τσακιράκη τόσο από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
2. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Αλέξιος Πελέκης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
5. Ηλίας Μπέτσης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Σωτήριος Καρκαλάκος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
8. Χαρά Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Βενετία Κουσία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει καθοριστεί με την από 02- 09-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, ήτοι τριετής.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., αποφάσισε τα εξής:

1. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριο Καρκαλάκο και μέλη αυτής τους κ.κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ηλία Μπέτση, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , και Βενετία Κουσία , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο αυτής το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξιο Πελέκη, και μέλη αυτής, το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριο Καρκαλάκο, το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρά Βαρδακάρη, και το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Μπέτση.

3. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 7/7/2021.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.