Ελλάδα
30-06-2021 | 07:52

«Πέρασε» η τροπολογία για το deal Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ

«Πέρασε» η τροπολογία για το deal Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Πέρασε» χτες η τροπολογία του υπουργείο Υποδομών, σε σχετικό νομοσχέδιο του υπ. Υγείας που ψηφίστηκε από τη Βουλή, βάσει της οποίας προβλέπεται η ανανέωσης της σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Σαχίνης, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της εισηγμένης, είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό, το οποίο είχε αναδείξει το insider, κάνοντας λόγο για επικείμενο «κλείσιμο» της συμφωνίας ανάμεσα στην ΕΥΔΑΠ και το Δημόσιο και για το κόστος του αδιύλιστου νερού (έναντι ποσού 157 εκατ. ευρώ), εξέλιξη που κλείνει και μια εκκρεμότητα που απασχολούσε την εισηγμένη, επηρεάζοντας και τα οικονομικά της μεγέθη. Η οποία συμφωνία προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, ενώ αναμένεται θετική επίδραση στα μεγέθη της ΕΥΔΑΠ από φέτος.

Βάσει της τροπολογίας, «ανανεώνεται μέχρι τις 31/12/2040 το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην ΕΥΔΑΠ με νόμο του 1999. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ ορίζονται οι όροι της ανανέωσης, το τίμημα για την προμήθεια ακατέργαστου ύδατος, ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικαιούχου, ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας των μετρήσεων και άλλες παράμετροι».

Όπως σημειώνεται, το καταβαλλόμενο τίμημα αποδίδεται στην ΕΥΔΑΠ Παγίων και διατίθεται περαιτέρω από το Δημόσιο για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της Αθήνας. Μέσω σύμβασης ανάμεσα σε δημόσιο και ΕΥΔΑΠ, ανατίθεται στην τελευταία η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ για τρία χρόνια, συμφωνία που δύναται να παρατείνεται μετά από σχετική διαπραγμάτευση. Ακολούθως, μετά τη λήξης της σύμβασης η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ θα ανατεθεί από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο που θα προκύψει από σχετική διαγωνιστική διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι για το έργο της λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της Αθήνας προωθείται διαγωνισμός σχεδόν 235 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ, στον οποίο επιθυμεί να συμμετέχει και η ΕΥΔΑΠ (μέσω αλλαγής καταστατικού της), εκτός των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Όπως είχε σημειώσει ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας στο μέλλον. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-2020 χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Διασφαλίζει μία τιμή αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040 που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 35% χαμηλότερη από την τιμή της αμέσως προηγούμενης περιόδου 2013-2020.

Στο πλαίσιο της τακτοποίησης του επιπλέον τιμήματος αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών  συμβούλων, η ΕΥΔΑΠ είχε προχωρήσει στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013-2020, ύψους 157,5 εκατ. ευρώ, η οποία επιβαρύνει εφάπαξ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Για το έτος 2020, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανήλθε σε ποσό 22,2 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων. Για τα έτη 2013 έως 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη συνολικού ποσού 135,3 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στο κονδύλι Λοιπά Έξοδα. Επίσης, ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 12 με 13 εκατ. ευρώ θα επιτύχει η ΕΥΔΑΠ από τη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την προμήθεια ακατέργαστου (αδιύλιστου) ύδατος, κατά τα επόμενα 20 χρόνια (2021-40).

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι οφειλές της ΕΥΔΑΠ προς το Δημόσιο έως τις 31/12/2020 για το κόστος του αδιύλιστου νερού καθώς και οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς την εταιρεία προσδιορίζονται βάσει αποφάσεων συναρμόδιων υπουργείων και στη βάση μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι εκατέρωθεν απαιτήσεις συμψηφίζονται και τυχόν επιπλέον ποσό εξοφλείται. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται, τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ δύνανται να αποσκοπούν στην ανάκτηση έως του συνόλου του ποσού που θα καταβάλει για το κόστος υπηρεσιών

Να σημειωθεί ότι σε σχετική του ομιλία στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε για την τροπολογία: «Με το άρθρο 6 προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ το έτος 1999 για μια εικοσαετία και η οποία έχει ήδη λήξει. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η αναγκαία προς τους συναρμόδιους Υπουργούς εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της νέας σύμβασης με την τήρηση του συνόλου των διατάξεων της ενωσιακής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι το νερό.

Επίσης, με την ίδια διάταξη προβλέπεται η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ΕΥΔΑΠ ΑΕ η οποία από το έτος 2013 έχει πάψει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό προς το ελληνικό δημόσιο για το νερό το οποίο προμηθεύεται, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα προβαίνει στην με κέρδος μεταπώληση αυτού. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω διάταξη επιτυγχάνει την εξασφάλιση τόσο των δικαιωμάτων του δημοσίου όσο και της σταθερότητας των δημοτολογίων για τους πολίτες της Αττικής χωρίς να επέρχεται οποιουδήποτε είδους αύξηση και χρεώσεις».

Επίσης, «με το άρθρο 7 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης Αθηνών και Θεσσαλονίκης να προβαίνουν στην άμεση άρση βλαβών και ζημιών του δικτύου αρμοδιότητάς τους και να τεθεί ένα τέλος στις καθυστερήσεις που προκύπτανε λόγω χρονοβόρων διαδικασιών για εκτέλεση επειγουσών εργασιών μικρής κλίμακας από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ λόγω αδειοδοτήσεων εκ μέρους διαφόρων φορέων με υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης του χώρου των εκτελούμενων μικρών έργων».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΥΔΑΠ: Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,228 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 0,23 ευρώ