Ελλάδα
31-05-2021 | 19:50

ΟΛΘ: Στις 23 Ιουνίου η τακτική Γ.Σ., για διανομή μερίσματος και εκλογή Δ.Σ.

Newsroom
Μοιράσου το
ΟΛΘ: Στις 23 Ιουνίου η τακτική Γ.Σ., για διανομή μερίσματος και εκλογή Δ.Σ.
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στις 23 Ιουνίου θα συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΛΘ, με αντικείμενο την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εισηγμένης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΛΘ, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 • Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 21η εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 
 • Διάθεση των Ετήσιων Κερδών χρήσης 2020 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. 
 • Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017. 
 • Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018. 
 • Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018. 
 • Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020. 
 • Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2021. 
 • Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. 
 • Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και έγκριση της αμοιβής της. 
 • Τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 7§4, 8§1, 9§§1,3,5, 10 (προσθήκη §3) και 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. (Προσαρμογή στον Ν 4706/2020 και διεύρυνση δραστηριότητας ΟΛΘ Α.Ε.). 
 • Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3§3 Ν.4706/2020). 
 • Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 • Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας) και τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε.

Ανακοινώσεις 

 • Αποδοχή της παραίτησης του κ. Boris Wenzel από Μέλος του Δ.Σ. και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΟΛΘ: Θετική πρόβλεψη για τη διακίνηση φορτίων το 2021 – Μέρισμα 1,42 ευρώ

MUST READ

ΟΛΘ: «Ανεβαίνουν οι στροφές» για τον διαγωνισμό των 130 εκατ. ευρώ