Ελλάδα
20-05-2021 | 10:12

Aegean: Το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς - Στις 27 Μαΐου η άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης

Newsroom
Μοιράσου το
Aegean: Το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς - Στις 27 Μαΐου η άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η Aegean έδωσε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της εταιρείας.

Όπως αναφέρει το χρονοδιάγραμμα, στις 27 Μαΐου ξεκινά η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, στις 14 Ιουνίου γίνεται η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης και στις 15 Ιουνίου αναμένεται η έγκριση για τη διαπραγμάτευση των  νέων μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, , τίθεται «από την 20.05.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 19.05.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά 18.750.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,65 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,262542164271582 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»), και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην «Κύρια Κατηγορία» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με βάση την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.03.2021.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης είναι το εξής:

Ημερομηνία Γεγονός

14.05.2021 Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας για την Αύξηση

14.05.2021 Ανακοίνωση απόφασης της Αύξησης στο Χ.Α.

19.05.2021 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

20.05.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

20.05.2021 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

20.05.2021
Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έναρξη άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

20.05.2021 Δημοσίευση, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

21.05.2021 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης

24.05.2021 Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής

25.05.2021 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)

26.05.2021 Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

27.05.2021 Έναρξη περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

04.06.2021 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)

09.06.2021 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

10.06.2021 Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών

14.06.2021 Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Εταιρείας

14.06.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης και τον τρόπο διάθεσης των Αδιάθετων Μετοχών, στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ιστοσελίδα της Εταιρείας

15.06.2021 Έγκριση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών*

15.06.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ιστοσελίδα της Εταιρείας, για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

16.06.2021 Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

«Πράσινο φως» από την Επ. Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό δελτίο της Aegean για τη δημόσια προσφορά

Aegean: Προσφορά για πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

MUST READ

Autohellas: Θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ της Aegean