Τράπεζες
10-04-2021 | 09:00

Τράπεζες: Ολοταχώς σε μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων με τον «Ηρακλή ΙΙ»

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τράπεζες: Ολοταχώς σε μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων με τον «Ηρακλή ΙΙ»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ολοταχώς σε μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από την τρέχουσα χρονιά, οδεύουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με χρήση του «Ηρακλή ΙΙ». 
Η Κομισιόν ενέκρινε χθες την παράταση του «Ηρακλή» (η πρώτη περίοδος του προγράμματος εκπνέει σήμερα) για 18 μήνες (Απρίλιος 2021 – Οκτώβριος 2022) και ο «Ηρακλής ΙΙ» στοχεύει να εκκαθαρίσει επιπλέον 30 – 32 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια, μειώνοντας τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό που θα συγκλίνει στον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα τέλη του 2022.  
O μονοψήφιος δείκτης ΜΕΔ θα είναι πραγματικότητα ήδη από φέτος για κάποιες τράπεζες. 

 

Eurobank

Η Eurobank, η οποία ήταν η πρώτη που εγκαινίασε τον «Ηρακλή Ι» με την τιτλοποίηση Cairo 7,5 δισ. ευρώ, θα εγκαινιάσει, έχοντας αφετηρία δείκτη ΜΕΔ 14% το 2020, και τον «Ηρακλή ΙΙ». Η Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι θα μεταβιβάσει στον «Ηρακλή ΙΙ» νέα τιτλοποίηση ΜΕΔ, συνολικού ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ, με την κωδική ονομασία «Mexico». Η τιτλοποίηση αυτή, λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, θα οδηγήσει στη μείωση του δείκτη των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021, περίπου στο 9,0%, το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και περίπου στο 6,0% το 2022, προσεγγίζοντας έτσι τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Το χαρτοφυλάκιο “Mexico” απαρτίζεται σε ποσοστό περίπου 85% από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και το υπόλοιπο 15% από δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Τράπεζα έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του pre – rating της τιτλοποίησης και αναμένεται να υποβάλει το αίτημα για τη μεταβίβασή της στον «Ηρακλή 2» στα τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου. Η διαδικασία για την πώληση των mezzanine τίτλων στους επενδυτές θα ξεκινήσει το καλοκαίρι και στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές. 

 

Τράπεζα Πειραιώς

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η μείωση των ΜΕΔ μέσω του «Ηρακλή», αποτελεί τον βασικό πυλώνα του σχεδίου εξυγίανσής της και το ισχυρότερο δέλεαρ για τους επενδυτές ενόψει της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.  

H Τράπεζα έχει ανακοινώσει την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα υπέβαλε αίτηση για την ένταξη στον «Ηρακλή ΙΙ» της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία “Sunrise 1” ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει σε μονοψήφιο δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19. Τα NPEs της Τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου 1 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

 

Alpha Bank

Τρεις επιπλέον συναλλαγές 3,3 δισ. ευρώ για την απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, προγραμματίζει για το τρέχον έτος η Alpha Bank, μετά την mega - τιτλοποίηση Galaxy, ύψους 10,8 δισ. ευρώ που εισήχθη στον «Ηρακλή Ι». 

Η συναλλαγή Galaxy θα ολοκληρωθεί στο β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους (η Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνία με την Davidson Kempner), μετασχηματίζοντας ριζικά τον ισολογισμό της Τράπεζας, αφού θα μειώσει τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ελλάδα, στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση Galaxy είναι η μεγαλύτερη ελληνική τιτλοποίηση που έχει ενταχθεί στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» και η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση πανευρωπαϊκά, ενώ αποτελεί ορόσημο συνολικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς αναλογεί περίπου στο 20% των συνολικών καταγγελθέντων δανείων του τραπεζικού τομέα.  

Από τις τρεις επιπλέον συναλλαγές, συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ που προγραμματίζει η Alpha Bank για φέτος, η μία αφορά σε νέα τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους 2 δισ. ευρώ (Project Cosmos) που θα μεταβιβαστεί στον «Ηρακλή ΙI» και οι άλλες δύο σε πώληση  χαρτοφυλακίων 0,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (Project Orbit) και  0,4 δισ. ευρώ στην Κύπρο (Project Sky). 

Οι τρεις παραπάνω συναλλαγές στοχεύουν σε  περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 30% περίπου. Παράλληλα, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για περαιτέρω περιορισμό των ΜΕΑ σε ποσοστό κάτω από 10%, μέχρι το τέλος του 2022. 

Εθνική Τράπεζα

Σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια μόλις 1,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022 και δείκτη NPE χαμηλότερο του 6%, στοχεύει η Εθνική Τράπεζα. 

Η μείωση των NPEs στα επίπεδα αυτά θα περιλάβει και νέα τιτλοποίηση 1,5 δισ. ευρώ στο τέλος 2021 – αρχές 2022, η οποία θα αφορά δάνεια μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 1 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ δάνεια καταναλωτικά και στεγαστικά και θα μεταβιβαστεί στον «Ηρακλή ΙΙ». 

Στο τέλος του 2020 ο δείκτης NPE της ΕΤΕ διαμορφώθηκε σε 13,5% (χαμηλότερο επίπεδο του κλάδου) από 31,3% το 2019, με το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να υποχωρεί στα 4,2 δισ. ευρώ μετά την τιτλοποίηση Frontier, ύψους 6,3 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή Frontier βρίσκεται στα τελικά στάδια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο – Ιούλιο.

Η συναλλαγή Frontier θα μειώσει, με μία μόνο κίνηση, κατά περισσότερο από 60% το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Εθνικής Τράπεζας. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της ΕΤΕ  κινούνται ήδη κάτω των 10 δισ. ευρώ. 
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.