Αύξηση 12,5% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της ΟΛΠ Α.Ε. για τη χρήση 2019, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, πραγματοποιώντας μέσω teleconference την ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5388 ευρώ από 0,424 ευρώ το 2018, αυξημένο κατά 27%.

Το 2019, εξάλλου, συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU, φέρνοντας τον Πειραιά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο.

Η παρουσίαση έγινε παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu, του κ. Άγγελου Καρακώστα, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και του κ.Tian Chao, Επίκουρου Διευθύνοντος Συμβούλου & CFO της Εταιρείας.

Τα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2019 συνοψίζονται ως έξης:

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 149,2 εκατ. έναντι 132,9 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.

- Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 47,6 εκατ. έναντι 42,3  εκατ. της χρήσης 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%.

 - Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27% σε 35,4 εκατ. έναντι 27,9 εκατ. της χρήσης 2018.

- Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018.

- Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ. έναντι  80,9 εκατ. το 2018.

- Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5388 από 0,424 το 2018 (αύξηση 27%).

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: «Το 2019 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αύξησης του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, των φόρων κλπ. και συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών».