Να δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των ανώτατων και ανώτερων δικαστικών λειτουργών, ζήτησε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη στην Ολομέλεια κατά την συνεδρίαση ψήφισης του προϋπολογισμού της Βουλής για το οικονομικό έτος 2016.

Η διαφάνεια και η ανάρτηση των δηλώσεων των 300 του Κοινοβουλίου, αποτελεί κατάκτηση για το πολιτικό σύστημα", είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανισότητα ως προς την αντιμετώπιση των υπόχρεων σε δήλωση "πόθεν έσχες».

Να δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των ανώτατων και ανώτερων δικαστικών λειτουργών, ζήτησε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη στην ολομέλεια κατά την συνεδρίαση ψήφισης του προϋπολογισμού της Βουλής για το οικονομικό έτος 2016.

«Η διαφάνεια και η ανάρτηση των δηλώσεων των 300 του Κοινοβουλίου, αποτελεί κατάκτηση για το πολιτικό σύστημα", είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανισότητα ως προς την αντιμετώπιση των υπόχρεων σε δήλωση "πόθεν έσχες».

Σημειώνεται ότι αναφορικά με το θέμα δικαστές και εισαγγελείς απέστειλαν επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης ζητώντας να εξαιρεθούν από τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες για λόγους  ασφαλείας.

Όπως επισημαίνουν, «όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, για τους οποίους μια τέτοια δημοσιοποίηση δεν ενδείκνυται, ενόψει των κινδύνων, που ενέχει η πρόσβαση οιουδήποτε πέραν των αρμόδιων προς έλεγχο οργάνων στα στοιχεία αυτά, καθώς διατρέχουν τον κίνδυνο εγκληματικών ή άλλων πράξεων εναντίον τους, εκ μέρους διαδίκων ή προσώπων των οποίων υποθέσεις εκδίκασαν –είναι δε γνωστά περιστατικά εγκληματικών επιθέσεων που έλαβαν χώρα εναντίον δικαστών και εισαγγελέων που χειρίστηκαν διάφορες υποθέσεις.»