Καθολική αδυναμία να παράσχει στοιχεία για το πόσα είναι τα ακίνητα που φορολογούνται με ΕΝΦΙΑ, ενώ δεν αποφέρουν εισόδημα, έχει η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου του υπουργείου Οικονομικών, όπως προκύπτει από έγγραφη απάντηση του Τρύφωνα Αλεξιάδη σε ερώτηση του βουλευτή Ευάγγελου Μπασιάκου στη Βουλή.

«Η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου δε διαθέτει στοιχεία για το πόσα είναι τα ακίνητα που ενώ δεν αποφέρουν εισόδημα φορολογούνται με ΕΝΦΙΑ, για την αναλογία τους σε σχέση με το σύνολο των φορολογούμενων με ΕΝΦΙΑ ακινήτων καθώς και για την αναλογία του φόρου των ακινήτων αυτών ως προς το σύνολο του ΕΝΦΙΑ», αναφέρεται στην απάντηση.

Ακόμη, σημειώνεται πως σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ, από τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για το πλήθος των ακινήτων που δεν αποφέρουν εισόδημα σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους.

Όπως τονίζεται, υπάρχουν μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που εκμισθώνονται (κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικές στέγες, γήπεδα), ή καλλιεργούνται (γήπεδα), αλλά και περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί στο σύνολο των ακινήτων η ένδειξη αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο ή όχι, ούτε επίσης η χρήση αυτού.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να βρεθεί ούτε ο λόγος του πλήθους των εν λόγω ακινήτων προς το σύνολο των ακινήτων, αλλά και των αντίστοιχων φόρων ΕΝΦΙΑ προς το συνολικό ύφος του ΕΝΦΙΑ.