Διαψεύδει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τις πληροφορίες περί καθυστέρησης των σχεδίων επέκτασης της χρήσης πιστωτικών καρτών, διαμηνύοντας πως δεν έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της, η παράταση έως τον Δεκέμβριο του 2016 της λειτουργίας της αρμόδιας επιτροπής σχετίζεται με την ανάγκη να υπάρξει παρακολούθηση των αλλαγών.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, με την αριθ. 1144332/9-11-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων παρατάθηκε η προθεσμία λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές από 31-12-2015 στις 31-12-2016.

Επειδή από ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχολιάστηκε ότι με την παράταση αυτή παγώνει για έναν χρόνο η χρήση καρτών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, διευκρινίζεται ότι δεν έχει αλλάξει σε κανένα σημείο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών, αντίθετα επισπεύδεται η υποχρεωτική χρήση των παραπάνω.

Η παράταση λειτουργίας της σχετικής ομάδας εργασίας χορηγήθηκε για να γίνει παρακολούθηση και της σταδιακής αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των φάσεων του ολοκληρωμένου σχεδίου ηλεκτρονικών πληρωμών από την ίδια ομάδα εργασίας.

Σημειώνεται ότι η υποβολή του προβλεπόμενου κοστολογημένου σχεδίου υλοποίησης των παραπάνω παραδόθηκε ήδη νωρίτερα από την καθορισθείσα προθεσμία.

Όπως είχε διαρρεύσει νωρίτερα, παράταση 12 μηνών έλαβε η ομάδα εργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που έχει αναλάβει την επεξεργασία και την εκπόνηση κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, προκειμένου να καταρτίσει τις προτάσεις της.

Αρχικά η εν λόγω ομάδα εργασίας έπρεπε να καταθέσει τις θέσεις της για την επέκταση της χρήσης των πιστωτικών καρτών έως τις 31/12/2015, ωστόσο καταδείχτηκε πως η αναλυτική αποτύπωση του σχετικού σχεδίου θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο. Έτσι με απόφαση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Ιωάννη Μπάκα παρατάθηκε η κατάρτιση του σχετικού σχεδίου για ένα έτος, έως τις 31/12/2016.

Η σχετική ομάδα εργασίας θα επεξεργασθεί ενδιάμεσα και θα μελετήσει θέματα που αφορούν στην:

- Υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα Τελωνεία (ICISnet),

- Αποδοχή καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών για εισπράξεις του υπουργείου Οικονομικών,

- Υποχρεωτική αποδοχή καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS),

- Καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις ΔΟΥ,

- Ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των υπουργείων, που, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο e-παράβολο, αλλά και λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ομάδα εργασίας θα συνεργασθεί με την ομάδα εργασίας που λειτουργεί ήδη στη ΓΓΔΕ για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών, όπως και με άλλες ομάδες εργασίας ή επιτροπές της ΓΓΔΕ ή του υπουργείου Οικονομικών και με υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται σε θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο της.

Όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, επειδή από ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχολιάστηκε ότι με την παράταση αυτή παγώνει για έναν χρόνο η χρήση καρτών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, «διευκρινίζεται ότι δεν έχει αλλάξει σε κανένα σημείο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών, αντίθετα επισπεύδεται η υποχρεωτική χρήση των παραπάνω. Η παράταση λειτουργίας της σχετικής Ομάδας Εργασίας χορηγήθηκε, για να γίνει παρακολούθηση και της σταδιακής αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των φάσεων του ολοκληρωμένου σχεδίου ηλεκτρονικών πληρωμών από την ίδια Ομάδα Εργασίας».

Η ΓΓΔΕ σημειώνει ότι η υποβολή του προβλεπόμενου κοστολογημένου σχεδίου υλοποίησης των παραπάνω παραδόθηκε ήδη νωρίτερα από την καθορισθείσα προθεσμία.